$
בארץ

בלעדי לכלכליסט

נובל השלימה את שדרוג מערכת ההולכה למצרים, ורשות הגז אישרה להגדיל את הייצוא למדינה

השדרוג הגדיל את יכולת הייצוא הפוטנציאלית של גז טבעי ללקוחות במצרים לעד 4.5 מיליארד מ"ק - כשליש מסך הצריכה המקומית בישראל. במהלך יולי אמורה להתקיים לראשונה הזרמת גז ממאגר תמר ללקוחות במצרים

ליאור גוטמן 07:0528.06.20

חברת האנרגיה נובל אנרג'י סיימה בשבוע האחרון את פרויקט שדרוג מערכת ההולכה בין ישראל למצרים - כך נודע לכלכליסט. השדרוג הגדיל את יכולת הייצוא הפוטנציאלית ללקוחות תעשייתיים במצרים לעד 4.5 מיליארד מ"ק, כשליש מסך הצריכה המקומית בישראל של גז טבעי.  

 במסגרת הפרויקט הותקן בכניסה לצינור EMG שבאשקלון מדחס, שהכפיל את יכולת ההזרמה האפשרית למצרים. בכך הושלם השלב הראשון בהגדלת יכולת הייצוא מישראל דרומה, וזאת ביחס לחוזי הגז שנחתמו לייצוא הן ממאגר לוויתן והן ממאגר תמר, שהיקפם תואם את שדרוג ההולכה שבוצע.

 

בעקבות השלמת העבודות שם, שבוצעו תוך עשרה חודשים ובמסגרת הגבלות הקורונה במשק הישראלי, רשות הגז שבמשרד האנרגיה אישרה להזרים גז עד הכמות המקסימלית המותרת. למעשה, במהלך יולי אמורה להתקיים לראשונה הזרמת גז גם ממאגר תמר ללקוחות במצרים, זאת תוך שימוש ביכולת ההולכה החדשה שהושלמה.

 

מאגר תמר מאגר תמר צילום: יח"צ

 

בשנה הקרובה המדינה צפויה לשדרג שנית את מערכת ההולכה על ידי הצבת מקטע הולכה ימי חדש, שיחבר בין אשקלון לאשדוד שאורכו 46 ק"מ, כאשר עם השלמת ההקמה הזו יכולת הולכת הגז למצרים תגדל לעד 7 מיליארד מ"ק בשנה, הן ממאגר לוויתן והן ממאגר תמר.

 

הצנרת האמורה משמשת תנאי סף להסבת תחנות הכוח הפחמיות באשקלון לעבודה בגז טבעי, וחברת נתיבי גז הממשלתית (נתג"ז), שאחראית על ההקמה, דיווחה לבורסה לפני מספר ימים שהיא כבר מנהלת מו"מ עם חברת החשמל לעדכון חוזה ההתקשרות בין הצדדים "לצורך חיבור תחנת הכוח רוטנברג שבאשקלון אשר מתוכננת ע"י חברת החשמל לעבור הסבה של יחידות ייצור בה מפחם לגז טבעי, וזאת בהמשך להחלטת שר האנרגיה".

 

לפי הערכות נתג"ז המהלך יניב לה הכנסות של כ-33 מיליון שקל לשנה, וזאת לאורך כ-15 שנה, כלומר נתג"ז תגדיל את הכנסותיה בכחצי מיליארד שקל רק מהסבת תחנות הכוח, וזאת מבלי להתייחס לגידול בהכנסות החברה מהגדלת הייצוא למצרים, שהוא כשלעצמו נאמד בתוספת הכנסות של כשני מיליארד שקל לעשור הקרוב.

 

ההערכות במשק האנרגיה הן שאם יצוא הגז יגיע לקיבולת המקסימלית המתאפשרת זה יקרה זה רק במהלך השנה. צריכת הגז במצרים ירדה והיקף הרכישות שם בחציון הראשון היה נמוך מהתחזיות. הסברה היא שיכולת הזרמת הגז במהלך יוני רשמה התאוששות מסויימת והיא קרובה יותר להיקף ההזרמה של החוזים כפי שהיא נרשמה בינואר ולפני התפרצות נגיף הקורונה.

 

x