$
בארץ

הלמ"ס: עלייה במספר המפוטרים מתחילת החודש, ירידה במספר היוצאים לחל"ת

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום נתונים לגבי שורת ענפים במשק ביניהם תעשייה, הייטק ובינוי, לפיהם שיעור המפוטרים בשבוע הנוכחי עלה ל-4.5% לעומת 3.6% בתחילת יוני; שיעור העובדים בחל"ת עומד על 8.4% לעומת 13.3% בתחילת החודש - וכן צניחה של 18% במספר היוצאים לחל"ת במסעדות ובתי קפה

בילי פרנקל 17:5522.06.20
שיעור העובדים המפוטרים בשורה של ענפים במשק עלה ב-0.9% ל-4.5% בשבוע הנוכחי, לעומת כ-3.6% בתחילת חודש יוני. כך עולה מסקר מצב העסקים בעת התפשטות נגיף הקורונה שמפרסמת היום (ב') הלמ"ס.

 

 

 

מדובר בסקר השישי במספר, בהמשך לסקרים שנערכו במהלך חודשים מרץ, אפריל, מאי ותחילת יוני. בסקר הנוכחי השתתפו כ-1,400 עסקים המעסיקים כ-1.415 מיליון שכירים, שהם כ-34% מסך השכירים במשק ערב משבר הקורונה.

שירות התעסוקה שירות התעסוקה צילום: באדיבות שירות התעסוקה

 

העסקים שהשתתפו בסקר כוללים 5 משרות של שכיר ומעלה, בענפי ההייטק, התעשייה המסורתית והמעורבת, הבינוי, המסחר הקמעוני, והשירותים הפיננסיים ושירותי ביטוח, שירותים מקצועיים וטכניים, ושרותי תחבורה אחסנה, דואר ובלדרות.

 

בסקר הקודם ובקר הנוכחי השתתפו גם שירותי מזון ומשקאות (הכוללים מסעדות, דוכנים ואולמות אירועים).

 

מהנתונים עולה כי בצד העלייה בשיעור המפוטרים בענפים שנסקרו - כ-4.9% הוחזרו לעבודה מחל"ת בשבועיים שחלפו מתחילת חודש יוני, כך ששיעור העובדים בחל"ת עומד על 8.4% מכלל המועסקים בענפים אלו, לעומת 13.3% בתחילת החודש.

 

בתוך כך, שיעור העובדים הנמצאים בחל"ת בענף שירותי מזון ומשקאות, ירד באופן חד ב-18% מ-44% בסקר הקודם, שנערך לפני כשבועיים, ל-26% בסקר הנוכחי. זאת על רקע החזרה של מסעדות, בתי קפה ועסקים נוספים בענף לפעילות.

 

בענפי ההייטק נמצא, כי חל גידול בשיעור העובדים המבצעים את עבודתם מהבית – מ-33.9% בסקר הקודם, ל-37.3% בסקר הנוכחי. עוד נמצא, כי נמשך הגידול בשיעור המועסקים ששכרם הופחת בענפי ההייטק, עם כ-30.9% מהמועסקים בענפים אלו באמצע יוני, לעומת 25.9% בתחילת החודש.

 

מוקדם יותר היום פרסם הביטוח הלאומי כי מספר המפוטרים שיאבדו את זכאותם לדמי אבטלה יגיע עד סוף אוגוסט לכחצי מיליון. 

בבחינת הפגיעה בפדיון העסקים - שיעור העסקים הצופים פגיעה חמורה של יותר מ-50% בפדיון חודש יוני עלה ל-22.6% לעומת 14.9% שדיווחו כך בתחילת החודש. ההחמרה בפגיעה בפדיון בחודש יוני נצפית בעיקר בקבוצת העסקים הקטנים (כ-30% מהעסקים הקטנים צופים פגיעה של יותר מ-50% בפדיון). בתוך כך, שיעור העסקים הצופים פגיעה חמורה בפדיון בענף שירותי מזון ומשקאות טיפס ליותר ממחצית מהעסקים, לעומת 26% מהעסקים שצפו כך בסקר הקודם.
x