$
בארץ

דיוני הוועדה המוניטרית: חבר אחד תמך בהורדת הריבית ל-0%

מפרוטוקול הדיונים עולה כי בעוד שרוב מכריע של 5 מתוך 6 חברי ועדה סברו כי שיעור הריבית הקיים, שנותר על כנו ועומד על 0.1%, תומך בשלב הזה בתנאי אשראי נוחים לכל אורך העקום - אותו חבר ועדה שהצביע בניגוד לעמדת הרוב סבר ששיעור ריבית נמוך מ-0.1% מתאים יותר בשל עוצמת משבר הקורונה

עמרי מילמן 15:0408.06.20

את ההחלטה להותיר את הריבית בשיעור של 0.1%, שהתקבלה בחודש שעבר, קיבלה הוועדה המוניטרית בבנק ישראל ברוב של חמישה חברים מול חבר אחד שסבר כי צריך להוריד את הריבית לשיעור של 0%; כך עולה מפרסום פרוטוקול הההחלטה.

 

 

בניין בנק ישראל בניין בנק ישראל צילום: אוראל כהן

 

כך, בעוד שחמישה מחברי הוועדה סברו כי שיעור הריבית הקיים, בשילוב עם הכלים המוניטריים הנוספים שבנק ישראל מפעיל, תומך בשלב הזה בתנאי אשראי נוחים לכל אורך העקום, אותו חבר ועדה שהצביע בניגוד לעמדת הרוב סבר ששיעור ריבית נמוך מ-0.1% מתאים יותר בשל עוצמת המשבר והפגיעה החריגה ברמת התעסוקה. אותו חבר הצביע כך גם בהחלטת הריבית הקודמת.

 

חברי הוועדה דנו בעדכון החריג של התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר שפורסם בחודש שעבר, לפיו המשק יתכווץ בשיעור של 4.5% בלבד בתוצר בשנת 2020 (בעוד שבחודש אפריל העריכו התכווצות של 5.3%) לאור הסרת המגבלות המהירה, לצד קצב צמיחה של 6.8% בשנת 2021 (לעומת 8.7% בתחזית מאפריל), עקב הערכה של התאוששות איטית יותר בגלל הריחוק החברתי והמגבלות. הנתונים, לפי הוועדה, מראים שהמשק נכנס למשבר חריף לנוכח התפשטות מגפת הקורונה, משבר שמתבטא בקשיים בשוק ההון ובמצוקה כלכלית משמעותית בקרב עסקים ומשקי-בית.

 

בין היתר דנו חברי הוועדה גם בהשלכות של התחזקות השקל מאז החלטת הריבית הקודמת באפריל, וחזרתו לרמה דומה לזו ערב המשבר. במסגרת הדיון עלה החשש שהדבר יקשה על התאוששות היצוא, בייחוד לאור הירידה בביקוש העולמי, ועל חזרתה של האינפלציה לתחום היעד שנע בין 1% ל-3% (כאשר האינפלציה עומדת כעת על שיעור שלילי של מינוס 0.6%).

x