$
בארץ

למרות הסתייגות היועמ"ש: אמסלם ישלוט גם על הוועדה למכירת מניות המדינה

מנכ"ל משרדו של השר דוד אמסלם יצורף לוועדת ההפרטה במקום נציג האוצר. מנדלבליט במכתב לשרים: שינוי הרכב הוועדה מעורר קשיים משפטיים

עמרי מילמן 08:1108.06.20

היועץ המשפטי לממשלה הסתייג משינוי הרכב הוועדה למכירת מניות המדינה והעברתה לאחריותו של שר הדיגיטל דודי אמסלם. למרות ההסתייגויות של היועמ"ש אביחי מנדלבליט, הממשלה אישרה את שינוי ההרכב של הוועדה שעד כה היתה באחריות גורמי המקצוע של משרד האוצר.

 

במסמך נוקב שהעביר אתמול מנדלבליט לקראת אישור הקמת משרד הדיגיטל הלאומי, שיהווה אכסניה לאמסלם לשלוט ברשות החברות, בנציבות שירות המדינה ובמינויים הנלווים לכך, הבהיר היועמ"ש כי "שינוי הרכב הוועדה למכירת מניות המדינה באופן המוצע מעורר קשיים משפטיים משמעותיים, הגם שהוא אינו מגיע לכדי מניעה משפטית".

 

דוד אמסלם דוד אמסלם צילום: אבי מועלם

 

 

מדובר בוועדה שפועלת באופן דומה לוועדות מכרזים של משרדי הממשלה – היא בוחנת את תנאי המכירה במטרה למקסם את המכירה ולמנוע הפרטות בעייתיות (לגופים בעייתיים או במחיר לא משתלם למדינה).

 

על פי הצעתו של אמסלם, כפי שהתקבלה בממשלה, הוועדה תמשיך לכלול שלושה נציגים של רשות החברות הממשלתיות (שכפופה כעת לאמסלם), החשב הכללי (או נציג שלו), ובמקום היועץ המשפטי של האוצר יישב בה נציג של אמסלם, מנכ"ל משרד הדיגיטל אשר ביטון.

 

לדברי היועץ המשפטי לממשלה, הפרטה בדרך של מכירת מניות היא "הליך מורכב שעשויות להיות לו השלכות לאומיות רחבות ואשר אמור להביא בחשבון גם שיקולים נכבדים הקשורים למשק המדינה והכנסותיה. להחלטות הוועדה למכירת מניות המדינה יש לא פעם השפעות משקיות רבות מעבר לעסקה ספציפית. יש להן השפעה על השוק שבו פועלת החברה המופרטת, השפעות על הכנסות המדינה, על רמת התחרותיות בשוק וכן השפעות נוספות כמו רמת תעסוקה, מקרקעי מדינת ישראל ועוד. מטעמים אלה, מאז ומתמיד היה לאגפים הרלבנטיים במשרד האוצר ייצוג משמעותי בוועדה למכירת מניות המדינה, לצד ייצוג לנציגי הרשות, אשר אמונה מכוח חוק על ביצוע הפרטות, והכל באופן ההולם את המאפיינים הייחודיים של ההליך".

 

אביחי מנדלבליט אביחי מנדלבליט צילום: שלו שלום

 

היועץ המשפטי ציין כי לא ברורה מה הסיבה ומה היתרון הנובע ממינוי נציג אחר מחוץ למשרד האוצר. הוא הדגיש כי גם במשך שבע שנים בעבר, שבהן היתה רשות החברות כפופה למשרד ראש הממשלה, מבנה חברי הוועדה לא השתנה בהתאם.

 

גורמים בממשלה העלו חשש כי הוצאת הנציג המקצועי של משרד האוצר וכניסה של מי שעלול להיות גורם פוליטי מטעמו של אמסלם יגדילו את הפתח לשחיתות במסגרת הליכי ההפרטה שאמורים להיות מקודמים בשנים הקרובות.

 

מנדלבליט אמנם נמנע מלעצור את המהלך, אך ציין כי הוא מעורר קשיים משפטיים משמעותיים והדגיש כי "סבירות הפעלת שיקול הדעת בעניין הרכב הוועדה תיבחן בהמשך גם ביחס להליכי מכירת מניות מדינה קונקרטיים שיידונו בוועדה, ובשים לב למומחיות הדרושה לצורך טיפול בהם, ולתכליות דבר החקיקה".

 

המשמעות היא שגם אם אמסלם ישלוט בוועדה, ייתכן שניתן יהיה לבצע בה שינויים נקודתיים בהתאם לצורך.

x