$
בארץ

היועמ"ש: העברת הוועדה למכירת מניות בבעלות המדינה לאמסלם מעלה קשיים משפטיים

משרד הדיגיטל בראשות אמסלם יחליף את הוועדה, כאשר לבקשתו ימונה נציג מטעמו במקום נציג האוצר. לדברי היועמ"ש מנדלבליט במכתב אל שרי הוועדה, הפרטה בדרך של מכירת מניות המדינה היא "הליך מורכב שעשויות להיות לו השלכות לאומיות רחבות. עד כה לאוצר ייצוג משמעותי בוועדה"

עמרי מילמן 14:3807.06.20

במסמך נוקב שהעביר היום היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט לשרים לקראת אישור הקמת משרד הדיגיטל הלאומי, שיהווה אכסניה לדוד אמסלם לשלוט ברשות החברות והנציבות והמינויים הנלווים אליהם, הבהיר מנדלבליט כי "שינוי הרכב הוועדה למכירת מניות המדינה באופן המוצע מעורר קשיים משפטיים משמעותיים, הגם שהוא אינו מגיע לכדי מניעה משפטית".

 

 

הממשלה אמורה לאשר היום את הקמת המשרד החדש. מדובר בוועדה שעד כה הייתה באחריות גורמי המקצוע של משרד האוצר ופועלת באופן דומה לוועדות מכרזים של משרדי הממשלה - היא בוחנת את תנאי המכירה במטרה למקסם את המכירה ולמנוע הפרטות בעיתיות (לגופים בעיתיים או במחיר לא משתלם למדינה).

 

אביחי מנדלבליט, היועמ"ש אביחי מנדלבליט, היועמ"ש צילום: יאיר שגיא

 

לפי ההצעה של אמסלם, כפי שפורטה בהתייחסות של היועץ המשפטי לממשלה, הוועדה תמשיך לכלול שלושה נציגים של רשות החברות הממשלתיות (שכפופה כעת לאמסלם), החשב הכללי (או נציג שלו) ובמקום היועץ המשפטי של האוצר יישב שם נציג של ראש הממשלה. כעת מסתמן כי במקום נציג של רה"מ יישב שם איש של אמסלם מהמשרד החדש שהוקם עבורו.

 

השלכות לאומיות רחבות

 

לדברי היועץ המשפטי לממשלה, הפרטה בדרך של מכירת מניות היא "הליך מורכב שעשויות להיות לו השלכות לאומיות רחבות ואשר אמור להביא בחשבון גם שיקולים נכבדים הקשורים למשק המדינה והכנסותיה. להחלטות הוועדה למכירת מניות המדינה יש לא פעם השפעות משקיות רבות מעבר לעסקה ספציפית, יש להן השפעה על השוק בו פועלת החברה המופרטת, השפעות על הכנסות המדינה, על רמת התחרותיות בשוק וכן השפעות נוספות כמו רמת תעסוקה, מקרקעי מדינת ישראל ועוד.

 

"מטעמים אלה, מאז ומתמיד, היה לאגפים הרלוונטיים במשרד האוצר ייצוג משמעותי בוועדה למכירת מניות המדינה, לצד ייצוג לנציגי הרשות, אשר אמונה מכוח חוק על ביצוע הפרטות, והכל באופן ההולם את המאפיינים הייחודים של ההליך".

 

דוד אמסלם דוד אמסלם צילום: אבי מועלם

היועץ המשפטי מפרט כי לא ברורה מה הסיבה ומה היתרון הנובע ממינוי נציג אחר מחוץ למשרד האוצר ומדגיש כי גם במשך 7 שנים בעבר בהן הייתה רשות החברות כפופה למשרד ראש הממשלה מבנה חברי הוועדה לא השתנה בהתאם. גורמים בממשלה העלו חשש כי הוצאת הנציג המקצועי של משרד האוצר וכניסה של מי שעלול להיות גורם פוליטי מטעמו של אמסלם יגדילו את הפתח לשחיתות במסגרת הליכי ההפרטה שאמורים להיות מקודמים בשנים הקרובות.

 

מנדלבליט אמנם נמנע מלעצור את המהלך אך מציין כי הוא מעורר קשיים משפטיים משמעותיים ומדגיש כי "סבירות הפעלת שיקול הדעת בעניין הרכב הוועדה תיבחן בהמשך גם ביחס להליכי מכירת מניות מדינה קונקרטיים שיידונו בוועדה, ובשים לב למומחיות הדרושה לצורך טיפול בהם, ולתכליות דבר החקיקה". במילים פשוטות, גם אם אמסלם יגנוב את הסוס עם נציג שלו בוועדת ההפרטות, ייתכן וניתן יהיה לבצע שינויים נקודתיים בהתאם לצורך.

x