$
בארץ

בלעדי לכלכליסט

רמ"י וחברת החשמל במסלול התנגשות על תחנת הכוח בדרום

7 קבוצות מתמודדות במכרז לרכישת תחנת הכוח ברמת חובב, אולם רשות מקרקעי ישראל טוענת כעת כי טרם נקבעה שומה לקרקע בשל גרירת רגליים של חברת החשמל. החשש: העיכוב יוביל לפרישת חלק מהמתמודדות

ליאור גוטמן 07:3725.05.20

ההליך למכירת תחנת הכוח ברמת חובב עולה על מסלול התנגשות ישיר בין חברת החשמל לרשות מקרקעי ישראל (רמ"י) סביב שומת הקרקע של תחנת הכוח. שבע קבוצות מתמודדות במכרז לרכישת אתר ייצור החשמל מהגדולים בארץ, ששוויו לפי חברת החשמל כ־2 מיליארד שקל והוא מספק כ־8.7% מכוח הייצור של החברה.

 

 

"כלכליסט" פרסם ברביעי שהמכרז היה ללא שומת קרקע, ובמהלך הסופ"ש עברה רמ"י על הנתונים ומצאה שכל שומת קרקע עתידית תיפול על חברת החשמל או על הרוכש. רמ"י טוענת כי ניסתה לשתף פעולה עם חברת החשמל "והתריעה כי יש חובה לבצע שומה עדכנית לערך הקרקע שעליה התחנה... הנושאים העקרוניים הנוגעים למכרז סוכמו כבר לפני חודשים ארוכים".

תחנת הכוח ברמת חובב. האם המכרז יתעכב? תחנת הכוח ברמת חובב. האם המכרז יתעכב? צילום: חברת חשמל

 

רמ"י טוענת כי ההליכים שחברת החשמל היתה מחויבת לבצע כדי למכור את התחנה היו "פיצול חלק מההסכמים, כך שחברת החשמל תישאר על פי דרישתה בעלת הזכויות בכל מה שקשור להולכת החשמל (תחנת המיתוג - ל"ג), והיזם ירכוש זכויות אך ורק ביחידות הייצור".

 

ואולם, ברמ"י טוענים כי "חברת החשמל לא השלימה אפילו את הפעולות המקדימות לצורך ביצוע פיצול זה. בנוסף, התברר כי בחלק מהשטח החברה פעלה שלא על פי מטרת החוזה המקורית, ועל כן נדרשה לשלם דמי שימוש עבור שנים עברו, וגם לפעול להסדרה עתידית שתייצר ודאות לרוכש הפוטנציאלי ביחס לזכויות שהוא רוכש. לצערנו, פניות רמ"י לחח"'י לקבלת נתונים על מנת לבסס את הערכת השומה לא נענו וגרמו ועדיין גורמים לעיכובים בהנפקת השומה... צר לנו כי חח"י בחרה להטיל על רמ"י את מחדליה בניהול מכרז זה, שרמ"י אינה כלל צד בו".

 

כעת עולה החשש שככל שמחיר התחנה גבוה יותר, חלק מהמתמודדים עשויים לוותר על ההתמודדות, או לחלופין שהרווח נטו של חברת החשמל יהיה נמוך מהמצופה. מציאות של רווח נמוך עלולה לפגוע בהורדת תעריף החשמל המיוחלת.

 

מחברת החשמל נמסר: "לא ברור לנו מקור הפרסומים השליליים שאינם משקפים את העבודה בין הגורמים. החברה תפעל בתיאום הגורמים המקצועיים, וסוגיית שווי הקרקע היא לאומית שאינה בסמכותה של החברה והיא מטופלת בין רמ"י לממשלה".

x