$
בארץ

פרסום ראשון

מרבית החייבים שנמחק חובם - לא חזרו למערכת רשות הגבייה

לפי ממצאי מחקר שערכה רשות האכיפה והגבייה, מתוך 1,511 חייבים מוגבלים באמצעים שקיבלו הפטר בין השנים 2016 ל-2018 - רק 79 חזרו למערכת ההוצאה לפועל לאחר קבלת ההפטר

נתון מעודד: 1,432 חייבים מתוך 1,511 שקיבלו הפטר (פטרו אותם מחובם - ל.ד) במערכת ההוצאה לפועל בין השנים 2016-2018 לא חזרו למערכת רשות האכיפה והגבייה. לעומת זאת, ל-79 חייבים שקיבלו הפטר נפתח תיק חדש במערכת ההוצאה לפועל - כך עולה ממחקר שערכה רשות האכיפה והגבייה באמצעות סמנכ"לית האגף לתכנון ומדיניות ברשות, רבקה אהרוני, והסטטיסטיקאי רפי גולן.

 

 

בספטמבר 2015 נכנסה לתוקפה הוראת השעה בחוק ההוצאה לפועל למתן הפטר לחייבים מוגבלים באמצעים שהוארכה עד 16 ביוני 2020. הוראת השעה נועדה לטפל באוכלוסיית "החייבים המוגבלים באמצעים" שנכון לסוף 2014 עמדה על 77,791 חייבים פעילים. תכליתו של מוסד 'החייב המוגבל באמצעים' הייתה להקל על חייבים שביכולתם לשלם את חובם, באמצעות הסדר תשלומים שנפרס על תקופה ממושכת. מעמדו של החייב המוגבל באמצעים אמור היה להיות זמני, עד לתשלום חובו בהתאם לצו התשלומים שניתן לו, ואולם בפועל נותרו חייבים רבים "כלואים" במוסד זה מבלי יכולת אמיתית להיפטר מחובם.

 

הוצאה לפועל הוצאה לפועל צילום: באדיבות דוברות רשות האכיפה והגבייה

 

 

במקרים רבים התשלומים ששילמו החייבים לפי צו התשלומים שניתן להם לאחר הכרזתם היו אף נמוכים משיעור הריבית שצבר חובם, כך שהתשלום החודשי ששילמו לא הקטין את החוב והם נותרו "חייבים מוגבלים באמצעים" תקופות ארוכות מאוד. בכך נגרמה לחייבים אלו פגיעה קשה מאוד משום שההגבלות שהוטלו עליהם לא אפשרו להם לצאת לדרך חדשה. אף לנושים לא צמחה תועלת כלכלית משמעותית מכיוון שהם לעולם לא יוכלו לגבות את מלוא חובם משום שהחייבים הם חדלי פירעון. הוראת השעה הסמיכה את רשמי ההוצאה לפועל לתת הפטר לחייבים המוגבלים באמצעים העומדים בתנאים מסוימים.

 

מטרת המחקר שערכה הרשות היא לבחון את מצבם (לרבות מצבם הכלכלי) לאחר קבלת ההפטר של החייבים המוגבלים באמצעים. לצורך הבדיקה בוצעה הפרדה בין חייבים אשר נפתח להם תיק בהוצאה לפועל לאחר ההפטר, ובין אלו שלא נפתח להם תיק לאחר קבלת ההפטר. מהממצאים עולה עוד, כי שיעור הנשואים גבוה יותר בקרב מקבלי ההפטר שחזרו להוצאה לפועל.

 

כמו כן כ-50% מהנשאלים השיבו כי היו רוצים להשתתף בקורסי ההכשרה הכלכלית. ממצא מעודד נוסף, הוא שכ-70% ממקבלי ההפטר שנפתח להם תיק בהוצאה לפועל לאחר קבלת ההפטר ציינו כי לדעתם יצליחו להתמודד עם התיק שנפתח כנגדם. 

 

עוד עולה מהמחקר, כי יש נטייה קלה לגברים לחזור למעגל החובות (51%) לעומת נשים (49%). לרווק/ה יש נטייה פחות לחזור למעגל החובות (רק 6% חזרו) מאשר לנשוי/אה (48% חזרו) ולאלמן/נה (10%). הגיל הממוצע של מקבלי ההפטר מעט גבוה יותר בקרב אלו שחזרו להוצאה לפועל (52) לעומת אלו שלא חזרו (49). אחוזים גבוהים של מקבלי הפטר שחזרו נרשמו גם בקרב חייבים מעל גיל 55.

x