$
בארץ

דו"ח המבקר

המדינה הנפיקה, אך האזרחים לא משתמשים בתעודות הזהות החכמות

לפי דו"ח המבקר, הונפקו כמעט 3 מיליון תעודות זהות חכמות, אך "השימוש שנעשה בתעודת הזהות החכמה לשם קבלת שירותי ממשל זמין הינו נמוך ביותר"; זאת בשל שורת חסמים כמו אי-ידיעת הסיסמה שנמסרת לתושב בעת קבלת התעודה, היעדר קורא כרטיסים אלקטרוני, וכן קשיים טכנולוגיים ומשפטיים שונים

עומר כביר 16:0004.05.20
אף שמדינת ישראל הנפיקה כבר קרוב ל-3 מיליון תעודות זהות חכמות, מעט מאוד אזרחים משתמשים בהן על מנת להזדהות מול שירותים ממשלתיים מקוונים – כך לפי דו"ח מבקר המדינה שמפורסם היום (ב').

 

 

 

תעודות הזהות החכמות כוללות שתי טביעות אצבע ותמונה באיכות ביומטרית, כאשר אחד מהשיקולים בהנפקתן היה מתן אפשרות להזדהות בטוחה יותר מול מגוון שירותים ממשלתיים. ואולם, לפי דו"ח המבקר: "אף שתעודת הזהות החכמה מונפקת משנת 2013 ועל אף שנכון לאוגוסט 2019 כבר הונפקו 2.8 מיליון תעודות זהות חכמות, ניתן לקבל חלק ניכר (כ-30) משירותי ממשל זמין גם בלי להידרש לתעודת זהות חכמה ותוך שימוש באמצעים אחרים להזדהות. זאת ועוד, מהנתונים עולה כי השימוש שנעשה בתעודת הזהות החכמה לשם קבלת שירותי ממשל זמין הינו נמוך ביותר. יוצא אפוא שלמרות כל היתרונות שיש בכך למשרדי הממשלה ולתושב, טרם הושגה אחת מהתכליות שלשמן הונפקה תעודת הזהות החכמה".

 

 

 צילום: שאטרסטוק

 

לפי הדו"ח, השימוש הנמוך הוא תוצאה של חסמים דוגמת אי-ידיעת הסיסמה שנמסרת לתושב בעת קבלת התעודה, היעדר קורא כרטיסים אלקטרוני, וכן קשיים טכנולוגיים ומשפטיים שונים. "השימוש המתאפשר לאזרחים בתעודת הזהות החכמה המונפקת כבר מזה כשש שנים הינו מוגבל ביותר מסיבות טכנולוגיות ומשפטיות ומשכך התעודה אינה מגשימה את תכליתה בכל הנוגע לחיזוק תהליך האימות וההזדהות", נכתב בדו"ח. "להיעדר שימוש כאמור יש כמה השלכות, ובהן המשך קיומם של מאגרים ביומטריים אחרים במגזר הממשלתי והפרטי והיעדר יכולת לבטלם, דבר שאף מעצים את הסיכונים בהיבטי אבטחת מידע והגנת הפרטיות; חוסר יכולת להבטיח אפשרות להזדהות חזקה ואמינה; פגיעה ביכולתה של הממשלה להנגיש שירותים דיגיטליים הדורשים רמת אבטחת אימות גבוהה מאוד ובזבוז משאבים".

 

התעודות החכמות גם כושלות ביכולתן לסייע למשטרה לאמת את זהותם של אנשים באמצעות נטילת טביעות אצבע בשטח. "איכות השוואת טביעות האצבעות בניידות המשטרה אינה עומדת בדרישות, והנתונים מלמדים על אחוזי כישלון גבוהים בתהליך ההשוואה שמשמעם היעדר יכולת להתבסס על אמצעי הזיהוי", כתב המבקר. "בתשובתה מדצמבר 2019 מסרה המשטרה כי זיהוי חשודים בניידות מבוצע באמצעות תיעוד מסמכי בלבד וללא שימוש בהשוואה ביומטרית, וכי כאשר יש חשש להתחזות או שהאדם אינו נושא תיעוד מסמכי, מעוכב האדם לתחנת המשטרה לצורך איתור זהותו האמיתית".

 

לדברי המשטרה, אחוזי הכישלון הגבוהים נובעים מכמה סיבות: נתון הזיהוי על התעודה שייך לאדם אחר או שמור באיכות נמוכה, השבב בתעודה מקולקל, הסורק מקולקל, אצבעות שחוקות ועוד. "המשטרה הוסיפה כי עם תחילת פרויקט הנפקת תעודות הזהות החכמות היא רכשה סורקי טביעות אצבעות שיאפשרו זיהוי אדם מול התעודה, אך בחלוף הזמן חלק מן הציוד התיישן וניזוק, ואין לדעת אם תוצאה של אי-התאמה נובעת מאיכות הסורק או מסיבות אחרות", נכתב בדו"ח.

x