$
בארץ

תוכנית החזרה ללימודים: 15 תלמידים בקבוצה, חמש שעות ביום בכיתות א'-ג'

לפי מתווה החזרה ללימודים שאותו פרסם משרד החינוך ואשר כפוף להחלטת הממשלה, הלימודים בכיתות א'-ג' ובגני הילדים יחודשו ביום ראשון הקרוב. ילדי הגנים ילמדו שלושה ימים בגן ושלושה בבית. תלמידי א'-ג' ילמדו בקבוצות קטנות ובשכבות ד'-ו' ילמדו מרחוק

תמר טרבלסי חדד 18:4628.04.20

משרד החינוך פרסם את תוכניתו לחזרה ללימודים בכיתות א'-ג' ובגני הילדים שכפופה לדיון הערכת מצב ולהחלטת הממשלה לאחר יום העצמאות שיוכרעו ביום שישי. לפי המודל המוצע, ילדי הגנים יהיו שלושה ימים בגן (בשתי קבוצות) ושלושה ימים בבית. בכל קבוצה, כמחצית מהגן, יהיו 17-15 ילדים.

 

 

 

החזרה מתוכננת ליום ראשון הקרוב. המתווה כולל את כלל בתי הספר היסודיים בחינוך הרשמי, המוכר שאינו רשמי ומוסדות הפטור.

כיתה ריקה כיתה ריקה צילום: אלכס קולומויסקי

 

 

שכבות א'-ג' ילמדו חמישה ימים (א'-ה') בבתי הספר חמש שעות ביום ואילו שכבות ד'-ו' ילמדו חמישה ימים מרחוק, חמש שעות ביום. התלמידים בשכבות א'-ג' יחולקו לקבוצות הטרוגניות ובבכל קבוצה הרכב קבוע של תלמידים. בכל קבוצה לא ילמדו יותר מ-15 תלמידים. ניתן להרכיב את

 

הקבוצות ברמה הכיתתית, שכבתית ובאופן רב-גילי. לכל כיתת אם תשובץ מחנכת, ככל שניתן, ומורה נוסף. אם החלוקה תיעשה באופן כיתתי, רצוי שמחנכת הכיתה תחלק את זמנה בין הקבוצות כמחנכת הכיתה.

 

חדר הכיתה יאורגן כך שכל תלמיד יישב בשולחן נפרד, תוך הקפדה על מרחק של שני מטרים אחד מהשני לאורך כל היום, ככל שניתן. כל קבוצה תלמד בכיתה/מרחב לימודי קבוע. מרחבי הלמידה יאורגנו בהתאם להנחיות (למעט שיעורי חינוך גופני שיתקיימו במרחב פתוח או באולם ספורט).

 

כל צוות המורים, בהתאם להיקף משרתם, כולל שעות פרטניות ושהיה, יגיע לעבודה בביה"ס ויעסוק בהוראה בשכבות הלומדות בביה"ס ו/או בהכנת והפעלת הלמידה מרחוק בשכבות שאינן מגיעות לביה"ס.

 

 

לימוד מרחוק בימי קורונה לימוד מרחוק בימי קורונה צילום: נועה בן אלי

 

בנוסף, מומלץ לשבץ במערכת השעות מורים, סטודנטים להוראה, סייעות ותומכי הוראה הפועלים בביה"ס, בשיבוץ קבוע, ככל האפשר, בכל קבוצה. סייעות אישיות יגיען, במידת האפשר, על פי מערכת השעות של התלמיד איתו הן עובדות. בשלב זה לא ייפתחו מרכזי המחוננים.

 

חינוך מיוחד, שכבות א'-ג'

תלמידים הלומדים בכיתות רגילות ומקבלים בשגרה מענה מהסל המוסדי, ימשיכו לקבל מענה זה ככל הניתן.

 

שכבות ד'-ו'

בשלב זה, תלמידי כיתות ד'-ו' אינם חוזרים לשגרת לימודים רגילה, ועבורם תגובש מערכת אישית. תלמידים הלומדים בכיתות רגילות ומקבלים בשגרה מענה מהסל המוסדי, ימשיכו לקבל תמיכה בהתאמה למערך הלמידה הכיתתי והלמידה מרחוק.

 

גני הילדים

הילדים ילמדו שלושה ימים בגן בשתי קבוצות ושלושה ימים בבית. כל קבוצה תהווה את מחצית הגן ותמנה בין 15 ל-17 תלמידים. במקרה שיש קבוצה של 17 ילדים, הדבר יובא לאישור משרד הבריאות.

 

קבוצה א' - תלמד בימים א' עד ג', בהובלת גננת וסייעת (כולל גננת משלימה וסייעת משלימה). בימים בהם הילדים לא יגיעו אל הגן הם ילמדו מהבית בימים ד'-ו'.

 

קבוצה ב' - תלמד בימים ד' עד ו', בהובלת גננת וסייעת (כולל גננת משלימה וסייעת משלימה).

 

בימים שבהם הילדים לא יגיעו אל הגן הם ילמדו מהבית.

x