$
בארץ

הממשלה מתכוונת לאשר: קנס 500 שקל על אי נשיאת מסיכה

לפי התקנות החדשות שיובאו לדיון, יוטל גם קנס של 1,000 שקל על בעלי עסקים שיאפשרו לאנשים להיכנס ללא מסיכה. מסמך פנימי במשטרה: יש להטיל חלק מהאכיפה בנושא על פקחי הרשויות המקומיות, איסור יציאה מטווח 100 מטר יהפוך לבלתי אכיף; השר ארדן דורש שהקנס יעמוד על 100 שקל לכל היותר

עמיר קורץ 22:4118.04.20

השר לביטחון פנים גלעד ארדן מתנגד לסעיף בתקנות שיועלו הלילה (שבת) לדיון בממשלה, לפיו כל אדם יהיה חייב בנשיאת מסיכה במרחב הציבורי, כאשר הסנקציה על אי נשיאת מסיכה תהיה קנס בגובה 500 שקל. לפי ארדן, אין צורך בהטלת קנס כה גבוה, ויש להעמידו מקסימום על 100 שקל. עד כה לא הוטלה סנקציה מסוג זה על אי נשיאת מסיכה.

 

 צילום: צילום: איי אף פי

 

 ארדן צייץ הערב כי "התקנות קובעות קנס של 500 שקל על אי נשיאת מסכה. זהו קנס גבוה מדי בהתחשב בכך שהמוצר נמצא בחוסר ושהוא מוצר מתכלה שישי להחליף. אם משרד הבריאות הבריאות יתעקש על קביעת קנס לנושא זה (איני רואה צורך אמיתי כיוון שנוצרה נורמה בנושא) הרי שהקנס יכול להיות סמלי בלבד של 100 שקל לכל היותר".

 

מסמך פנימי של המשטרה: איסור היציאה מטווח 100 מטר יהפוך לבלתי אכיף

 

ברקע התנגדות ארדן מסמך פנימי שחובר במשטרה ונשלח למ"מ המפכ"ל ניצב מוטי כהן על ידי עו"ד סנ"צ תמר ליברטי, רמ"ד יחידות מבצעיות. היא כותבת כי לגבי שתי עבירות חדשות שנקבעו בתקנות - אי נשיאת מסיכה במרחב הציבורי ואי חבישת מסיכה במבנה סגור בו נדרשת חבישת מסיכות - שאת שתיהן מוצע להגדיר כ"עבירות מינהליות בגינן יוטל קנס של 500 שקל - "אנו סבורים כי יש להפחית את גובה הקנס". היא כותבת עוד כי "אכיפת העבירה של אי נשיאת מסיכה במרחב הציבורי תתבצע על ידי המשטרה. את אכיפת העבירה של אי חבישת מסיכה במקום סגור אנו מבקשים שיבצעו פקחי הרשויות המקומיות שיפעלו מול עסקים".

 

בנוסף כותבת עו"ד ליברטי במסמך כי על פי התקנה המתוכננת, מחזיק או מפעיל של מקום שחלה לגביו חובת חבישת מסיכה לא יכניס אדם למבנה ללא שחבש מסיכה וידאג שלא יינתן שירות למי שלא יחבוש מסיכה. על פי ההצעה, העובר על הוראה זו מבצע עבירה פלילית שתוגדר כעבירה מינהלית ועליה יוטל קנס בגובה 1,000 שקל. לדבריה, "גם עבירה זו נכון שתיאכף על ידי הרשויות המקומיות ולא על ידי המשטרה".

 

סנ"צ ליברטי גם הסבירה את ההיגיון שעומד מאחורי בקשת המשטרה להיעזר יותר בפקחי הרשויות המקומיות: "מאחר שעל פי ההצעה תותר פתיחה של עסקים רבים", נכתב, "אך תידרש אכיפה ביחס לעמידותם בחובות שנקבעו, אנו סבורים כי את האכיפה מול עסקים יש להטיל על הרשויות המקומיות ולא על המשטרה. הדבר אף עולה בקנה אחד עם המהלך שנעשה לאחרונה, לאפשר לפקחי הרשויות המקומיות לאכוף את ההגבלות שהוטלו על העסקים באופן עצמאי ולא בצמידות לשוטר".

 

במסמך צויינו הסתייגויות נוספות מהתקנות המוצעות. כך בין השאר כותבת ליברטי כי לאור הכוונה לאפשר לאנשים לצאת ולקבל שירותים בכל מקום הפועל על פי דין - אין למעשה משמעות לאכיפה על איסור יציאה מהבית. באותו אופן היא מציינת כי העובדה שיתאפשר לצאת לפעילות ספורטיבית, "הופכת את איסור היציאה מטווח המאה מטרים לבלתי אכיף שכן כל יציאה מעבר לתחום האמור עשויה להיטען כפעילות ספורטיבית".

 

נקודה מעניינת נוספת עוסקת בהפגנות, בפרט לאחר העימותים האחרונים בשכונת מאה שערים. ליברטי כותבת כי "על בסיס הימים האחרונים, ניתן לצפות שמספר ההפגנות במרחב הציבורי ייגדל, לרבות הפגנות שדרך הביטוי שלהן היא באמצעות תפילה. יש להניח כי תיערכנה יותר ויותר תפילות במסגרת מחאות במרחב הציבורי".

x