$
בארץ

משרד החינוך: מהשבוע הבא מערכות לימודים מלאות של למידה מרחוק

אחרי כמה שבועות שבהם הלימודים מרחוק נערכו לפי החלטת המנהלים והמורים, הודיע המשרד על מערכת יומית של 4-5 שעות. הלימודים בגנים יתחילו ב-8:30 וימשכו עד 13:30. הלימודים בתיכונים יתחילו ב-10:00. תהיה בדיקת נוכחות והיא תהווה חלק מהציון

שחר אילן 10:3316.04.20

משרד החינוך מתכוון להפעיל את הלמידה מרחוק החל משבוע הבא - לאורך יום לימודים שלם. כך הודיע המשרד במכתבים שיצאו היום (ה') למנהלים, למורים ולגננות.

 

 

אם לפני חופשת הפסח היקף הלימודים המקוונים היו נתונים להחלטת המורים והמנהלים, הרי שעתה מנחה המשרד לפרסם מערכות שעורים שבועיות מקיפות וכן לבדוק נוכחות. ההערכות למיסוד הלמידה המקוונת מלמדת על העובדה שהחזרה מלאה של מערכת החינוך לפעילות בבתי הספר ובגנים נראית רחוקה.

למידה מרחוק בימי קורונה למידה מרחוק בימי קורונה

 

הלימודים יתחילו ב-8:30 בגנים וב-10:00 בתיכונים מה שמלמד על הקושי להחזיר את הילדים לשגרה רגילה. בגני הילדים הם ימשכו מ-8:30 עד 13:30. הלימודים בגנים יכללו גם פעילות שמחייבת מעורבות הורים בבתים דוגמת משחקים וארוחות. בבתי הספר היסודיים מומלץ על 29-32 שעות לימודי שבועיות ולא פחות מארבע שעות ביום. כן מומלץ שיום הלימודים יפתח ב-9:00 ומספר שעות הלימודים לא יפחת מארבע היום. בכיתות א ו-ב יושם דגש על לימודי קריאה וכתיבה.

 

בחטיבת הביניים ממליץ המשרד להתחיל את יום הלימודים ב-9:00 וללמד 4 שעות ביום ובתיכונים להתחיל ב-10:00 וללמד 5 שעות. תערך בדיקת נוכחות והנוכחות תהווה חלק מהציון. יערכו בתיכונים מרתונים מרוכזים של מקצועות, סביר להניח שבעיקר מקצועות בגרות.

 

הלמידה מרחוק תכלול ארבעה מרכיבים: כיתות מקוונות, שידורים מאולפני משרד החינוך, כיתה וירטואלית, אתרים שבהם חומרים ללמידה מרחוק וכן העברת חומרים בטלפון וחומרים כתובים למי שיאנם מחוברים לרשת.

 

לארגון המורים העל יסודיים הסכם עם משרד החינוך, לפיו המורים ילמדו את התלמידים עד להכנה מלאה לבחינות הבגרות. להסתדרות המורים אין לעומת זאת הסכם לגבי הגנים, בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים. עם זאת משלוח המכתבים מעיד כנראה על הנחה של משרד החינוך שלא צפוי עימות איתה.

x