$
בארץ

רשות החברות מתנה את הגדלת יצוא הגז למצרים בחיזוק מבנה ההון של חברת נתיבי גז

57% מפרויקט הגדלת יצוא הגז למצרים אמורות חברות הגז לממן ואת השאר הציבור באמצעות נתיבי גז. מנהל הרשות למשרד האנרגיה: "יישום ההחלטה יחייב את נתיבי גז להגדיל את גיוסי החוב שלה בהיקף של כמיליארד שקל בתקופה של משבר כלכלי עמוק"

ליאור גוטמן 21:2515.04.20

התוכניות להגדיל את היקף יצוא הגז מישראל למצרים נתקלות במהמורה חדשה, הפעם מצד רשות החברות הממשלתיות.

 

 

במכתב ששלח לפני מספר ימים מנהל רשות החברות הממשלתיות יעקב קוינט למשרד האנרגיה הוא דורש שחברת נתיבי גז לא תכנס להשקעות חדשות אם קיים חשש לאיתנותה הפיננסית. בין ההשקעות החדשות יש את פרויקט הגדלת יצוא הגז למצרים, לגביה הוחלט בסוף חודש מרץ שחברות הגז יממנו 56.5% מהצנרת החדשה שאמורה לשרת את היצוא, ואילו הציבור באמצעות נתיבי גז יממן את השאר.

 

מדובר בצנרת קטנה באורך 46 ק"מ שתחבר דרך הים בין אשדוד לאשקלון, ובעלות כוללת של כ-625 מיליון שקל. הנימוק לחלוקה בעלויות המימון היה שהצנרת תשרת לא רק יצוא אלא גם הסבה של תחנת הכוח הפחמית באשקלון לשימוש בגז טבעי, ובנוסף עצם הזרמת הגז תגלגל לקופת נתיבי גז עמלות בהיקף של כ-2 מיליארד שקל לאורך העשור. עוד נקבע שחברות הגז יעמידו ערבות כנגד חלקה של נתיבי גז בבנית הצנרת, כך שאם הפרויקט יתקע הערבות תפרע מיידית ולא יגרם לחברה נזק.

 

חברת נתיבי גז התנגדה להחלטה בטענה שאין בידה את מקורות המימון, והוצאה של כ-270 מיליון שקל תכביש עליה, ועתה היא מקבלת כאמור רוח גבית גם מרשות החברות.

 

 

מימין: שר האנרגיה של מצרים טארק אל מולא ועמיתו הישראלי יובל שטייניץ מימין: שר האנרגיה של מצרים טארק אל מולא ועמיתו הישראלי יובל שטייניץ צילום: משרד האנרגיה

 

לפי קוינט, "יישום ההחלטה יחייב את החברה בהגדלת גיוסי החוב שלה בהיקף של כמיליארד שקל בתקופה של משבר כלכלי עמוק הנובע ממגפת הקורונה וחוסר ודאות משמעותי במשק הגז הטבעי. הגדלת גיוסי החוב כאמור, ללא הזרמת הון נוספת לחברה, צפויה להביא לפגיעה קשה באיתנותה הפיננסית של החברה".

 

במכתב, שנשלח גם לאגפי החשב הכללי, אגף התקציבים, בכירי רשות הגז והנהלת החברה, מזכיר קוינט ש"ההחלטה, שהתקבלה בניגוד גמור לעמדתה המקצועית של חברת נתיבי גז", תפס אותה עסוקה בפרויקטי הכפלת צנרת נוספים, והוא מזכיר למשרד האנרגיה שהחלטות מסוג זה אמורות להתקבל כמכלול, אולם "נכון למועד זה לא מומשו כל ההמלצות מאחר ומשרד האנרגיה לא פעל להארכת הרישיון של החברה כנדרש".

 

יעקב קוינט, מנהל רשות החברות הממשלתיות יעקב קוינט, מנהל רשות החברות הממשלתיות צילום: בשמת איבי

 

מנהל רשות החברות מוסיף: "הובא לידיעתי כי על אף האמור וקודם להסדרת הנושא, משרד האנרגיה מאיץ בחברה לקדם הסכם הולכה עם שותפויות הגז במטרה לקדם את הפרויקטים כאמור נוכח האמור, נבקשך לכנס את צוות עיבוי ההון בהקדם האפשרי טרם אישור הפרויקטים ונקיטת כל פעולה לקידומם על ידי החברה".

 

בעיות הנזילות של נתיבי גז התחוורו בדו"ח השנתי של החברה שם התגלה שלחברה גז גירעון בהון החוזר של כ-143 מיליון שקל, זאת לעומת הון חוזר חיובי של כ-27.3 מיליון שקל בסוף 2018. בנתיבי גז הסבירו אז ש"אין בגירעון בהון החוזר להצביע על בעיית נזילות בחברה כיוון שלחברה תזרים מזומנים חיובי, אולם בניה של צנרת חדשה למצרים עלולה להכביד עליה

 

המכתב של קווינט מעמיד את נתיבי גז במצב בעייתי, כך שהיא נכנסת בין פטיש לסדן רגולטורי: מצד אחד רשות הגז דורשת להתקדם עם פרויקט, מצד שני רשות החברות מבקשת לחזק את החברה פיינסית בטרם הפרויקט יתקדם. ולכן, ככל שהבקשה של קוינט תתקבל, פרויקט הרחבת יצוא הגז למצרים כבר מקיץ 2022 עלול להידחות למועד לא ידוע.

x