בארץ

הממשלה מבקשת לאשר מחר סופית את החקיקה שתאפשר לממן את תוכנית החירום

לפי הצעת החוק, הממשלה רשאית להגדיל את סכום ההוצאה לרבות תשלומי קרן, ותשלומים לביטוח לאומי בשנת 2020 לכ-90 מיליארד שקל

צבי זרחיה 15:1805.04.20

הממשלה מבקשת לחוקק  מחר (ב') ב-3 קריאות במליאת הכנסת חוק שיאפשר לה לממן את תוכנית החירום הכלכלית למלחמה בהתפשטות הנגיף קורונה, ולמתן סיוע לענפי המשק ולמובטלים.

 

 

 

מחר בצהריים תבקש הממשלה מהוועדה המסדרת להעניק לה פטור מחובת הנחה מוקדמת של 48 שעות במליאה, ולהעלותה להצבעה בקריאה הראשונה בשעה 16:00.

 לאחר שהצעת החוק תתקבל בקריאה הראשונה היא תועבר לוועדת הכספים על מנת שתאשרה כבר מחר. הכוונה היא שהמליאה תאשר כבר מחר הערב את הצעת החוק בקריאה השנייה והשלישית.

 

בשבוע שעבר חשף כלכליסט כי הממשלה תזדקק לשנות את חוק יסוד משק המדינה על מנת לאפשר את המימון של תוכנית החירום הכלכלית, מאחר שהמדינה פועלת כיום לפי תקציב חודשי המבוסס על התקציב החודשי בחודש המקביל אשתקד. לפי הצעת החוק הממשלה רשאית להגדיל את סכום ההוצאה לרבות תשלומי קרן, ותשלומים לביטוח לאומי בשנת 2020 לכ-90 מיליארד שקל.

 

"לנוכח המשבר החמור, נדרשת הממשלה להוציא סכומים ניכרים הן לטובת התמודדות עם נגיף הקורונה והן לצורך סיוע למשק על מנת לאפשר לו לצלוח את המשבר האמור. מאחר שחוק היסוד מגביל את האפשרות להוציא כספים הן לפי תקרת התקציב ההמשכי והן לפי מגבלת ההוצאה החודשית, מוצע לקבוע, בהוראת שעה, כי לתקופה שמיום קבלת חוק זה ועד לקבלת חוק התקציב לשנת 2020 ניתן יהיה להגדיל את ההוצאה הממשלתית לטובת התמודדות עם משבר הקורונה. הסכום האמור ישמש אך ורק לשם מימון ההתמודדות עם המשבר בשל התפשטות נגיף הקורונה והצעדים שיש לבצע באופן מיידי ודחוף לשם כך".

 

 

רה"מ נתניהו מודיע ממעונו על תוכנית הסיוע רה"מ נתניהו מודיע ממעונו על תוכנית הסיוע צילום: לע"מ

 

בדברי ההסבר להצעת החוק קבעה הממשלה כי "על רקע התפשטות נגיף הקורונה בישראל, הכריז משרד הבריאות על המחלה כמחלה מידבקת מסוכנת. לצורך מניעת התפשטות המחלה ושמירה על בריאות הציבור, הטילה הממשלה הגבלות משמעותיות, בין היתר, על פתיחת מקומות עבודה וכן על התייצבות של עובדים במקומות עבודתם.

 

לצורך התמודדות עם גיף הקורונה, לצד סיוע לאזרחים שנפגעו כתוצאה מהמגבלות האמורות נדרשת הממשלה להוציא סכומים ניכרים אשר יביאו לחריגה משמעותית הן ממגבלת ההוצאה החודשית וממילא גם מתקרת התקציב ההמשכי.

 

"בהתאם לכך, יש לתקן, בהוראת שעה, את חוק היסוד, על מנת להתאים את תקרת התקציב ההמשכי להוצאות המשמעותיות שהוטלו על תקציב המדינה, בין באופן ישיר ובין באמצעות המוסד לביטוח לאומי", נאמר בהסבר לחוק.

x