$
Duns דעות
האדר מובייל דן אנד ברדסטריט duns100

מה בין קורונה לתוקפה של צוואה?

כתיבת צוואה בזמן קורונה יוצר אתגר משפטי וביצועי כאחד, הן לעורך הדין המתבקש לערוך את הצוואה בה מעוניין הלקוח, והן לאזרח המבקש לחתום על צוואתו

אור גל-און 10:0305.04.20

מוגש מטעם DUN'S 100

 

ימים אלו של משבר הקורונה – משבר בריאותי, כלכלי ואנושי, מביאים עמם (כדרכו של עולם) פניות רבות מצד כאלה המעוניינים לערוך צוואה מטעמם, וזאת בזמן שהציבור נמצא תחת מגבלות ההסגר, איש איש ספון בביתו (ויציאה מהבית למשרד עורך הדין לצורך עריכת צוואה, טרם הוגדרה כיציאה חיונית/הכרחית).

הדבר יוצר איפוא אתגר משפטי וביצועי כאחד, הן לעורך הדין המתבקש לערוך את הצוואה בה מעוניין הלקוח, והן לאזרח המבקש לחתום על צוואתו.

 

כמובן, שכיום ניתן להתגבר בנקל על מגבלות יצירת הקשר, קיום פגישה והעברת המידע מהלקוח/ה לעורך הדין בדבר תוכן הצוואה, וזאת באמצעות האמצעים הטכנולוגים השונים, אולם עדיין קיים מכשול לגבי אופן עריכת וחתימת הצוואה בפועל, באופן שתהא תקפה, תקינה וללא פגם.

 

חשוב להבין בהקשר זה, שע"פ חוק הירושה, קיימים אך ורק ארבעה סוגים של צוואות שניתן לערוך – צוואה בכתב יד/צוואה בעדים/צוואה בפני רשות/צוואה בעל פה (שהינה צוואת שכיב מרע של מי שרואה עצמו מול פני המוות). עוד חשוב לדעת, שלכל אחד מסוגי הצוואות הנ"ל ישנם קריטריונים ספציפיים והגדרות ברורות הכיצד על אותה צוואה להיערך - קריטריונים והגדרות שיש להקפיד בהם.

 

לאמור יוסף, שבימים כתיקונם, מרבית הצוואות הנערכות ע"י עורכי דין, במשרדם, הינן צוואות בעדים – צוואות מודפסות, שנחתמות ע"י המצווה בפני שני עדים, הכל במעמד אחד. ואולם, מפגש משולש מעין זה – מצווה ושני עדים, במשרדו של עורך הדין, אינו פשוט לביצוע בימים אלו, כאשר יוזכר שה'הקלות' שניתנו בימי החירום בהם אנו מצויים לגבי חתימה על תצהיר ועל ייפוי כוח מתמשך, אינן חלות בנוגע לעריכת צוואות.

 

כתוצאה מכך, נתקלים כיום עורכי הדין באין ספור שאלות מצד הלקוחות, כגון האם ניתן לנצל את האמצעים הטכנולוגיים לשם עריכת צוואה, האם ניתן לעשות צוואה מצולמת, האם בעידן הקורונה הצהרה של אדם בדבר רצונו האחרון יכולה להיחשב כצוואת שכיב מרע, האם בני המשפחה המצויים עם המצווה בביתו יכולים לשמש עדים לצוואתו, כיצד עורכים צוואה בכתב יד, ועוד כהנה וכהנה שאלות וסוגיות.

 

עו"ד אור גל-און עו"ד אור גל-און צילום: אוראל כהן

 

התשובה הינה שיש לבחון כל מקרה וכל שאלה בהתאם לנסיבות העניין הספציפי, כשבד בבד חשוב להבין שה'גמישות' הניתנת בעריכת התוצאה הינה מוגבלת ביותר (חרף האמצעים הטכנולוגיים המתקדמים הקיימים כיום). מכאן החשיבות היתרה שהדבר ייעשה בפיקוח ובליווי מקצועי מוקפד. בכך ניתן יהיה לעמוד באתגר, ולעשות הדברים נכונה, גם בימים אלה.

 

מאת עו"ד אור גל-און, שותף בכיר ובעלים של משרד עורכי דין 'גל-און קפל שמואלי'. עוסק מזה כ- 17 שנים בתחום דיני הירושה, מתנות והענקות בתא המשפחתי, דיני משפחה ומעמד אישי, ובמרוצת הזמן צבר ידע משפטי נרחב וכן ניסיון עשיר תוך ייצוג במאות תיקים בעלי פרופיל גבוה בפני בתי המשפט על ערכאותיו ובתי הדין הרבניים.

 

הכותב: עו"ד אור גל-און, שותף בכיר ובעלים של משרד עורכי דין 'גל-און קפל שמואלי'