$
בארץ

הביטוח הלאומי: משבר הקורונה עלול להגדיל את הגירעון שלנו ל-52 מיליארד שקל

את הגירעון אמורות לממן עתודות הביטוח הלאומי. הבעיה: הן משמשות לתקציב המדינה, כך שהחזרה שלהן משמעותה קיצוץ ענק בתקציב; עוד נמסר כי מספר התביעות לדמי אבטלה החודש צפוי להגיע ל-800 אלף ובאפריל עד 1.1 מיליון

שחר אילן 17:4831.03.20

גירעון הביטוח הלאומי בעקבות משבר הקורונה צפוי להגיע ל-34 עד 52 מיליארד שקל, כך על פי תסריטים שונים המופיעים מסמך שהכין מינהל המחקר והתכנון של הביטוח הלאומי. כדי לממן את הסכומים האלה יצטרך האוצר להחזיר לביטוח הלאומי חלק מהעתודות שלו. הבעיה היא שהעתודות משמשות לתקציב המדינה, ולפיכך המשמעות היא קיצוץ ענק בתקציב. לפני המשבר, היה צפוי עודף תקציבי של 8 מיליארד שקל.

 

 

 

מספר התביעות לדמי אבטלה החודש צפוי להגיע בעקבות המשבר ל-800 אלף ובאפריל עד 1.1 מיליון, לכן משבר הקורונה צפוי להגדיל את תשלומי דמי האבטלה וקצבאות הבטחת ההכנסה ולהקטין משמעותית את היקף גביית דמי הביטוח. מינהל המחקר והתכנון של הביטוח הלאומי בדק שני תרחישים: תרחיש אופטימי של ירידה בהדבקה וחזרה לעבודה בקצב מהיר ותרחיש פסימי של סגירה הרמטית של המשק וחזרה הדרגתית לעבודה. הוא מעריך שהתוצאה הסופית תהיה בין שניהם.

 

ביטוח לאומי (ארכיון) ביטוח לאומי (ארכיון) צילום: באדיבות שירות התעסוקה

 

הביטוח הלאומי ציפה השנה להכנסות של 99 מיליארד ושקל להוצאות של 90 מיליארד שקל בתחום הקצבאות הביטוחיות, עימן נמנית קצבת דמי האבטלה. הדבר היה משאיר לו עודף של כ-8 מיליארד. על פי התרחיש האופטימי הוא צופה להכנסות של 85 מיליארד בלבד ולהוצאות של 119 מיליארד שקל, מה שיוצר גירעון של 34 מיליארד שקל. בהנחה שהביטוח הלאומי ישאיר אצלו החזרים של 14 מיליארד שהאוצר אמור להעביר לו מכספי העתודות השמורים אצלו יירד הגירעון ל-20 מיליארד שקל.

 

על פי התרחיש הפסימי, ההכנסות מהקצבאות הביטוחיות יגיעו רק ל-79 מיליארד שקל ואילו ההוצאות ל-131 מיליארד שקל, מה שייצור גירעון של 52 מיליארד שקל. אם הביטוח הלאומי ישאיר אצלו את 14 המיליארד מהעתודות הגירעון יירד ל-38 מיליארד שקל. 

 

לאוצר חוב של 250 מיליארד לביטוח הלאומי שהפקיד אצלו את העתודות שלו על פי הסכם מ-1980. מחלקת המחקר קובעת שהאוצר יצטרך להביא אם כן בחשבון לא רק את אובדן ההכנסות של 14 מיליארד על חשבון העתודות, אלא גם החזר נוסף שינוע בין 20 מיליארד ל-38 מיליארד. הבעיה היא שכל הכסף הזה משמש לתקציב המדינה והמשמעות היא קיצוץ דרמטי בתקציב.

 

בביטוח הלאומי מעריכים שבחודש מאי תהיה ירידה באחוזי הגבייה של כ-50% אצל העצמאים וכ-37% אצל השכירים – מה שיסתכם באובדן של כ-1.5 מיליארד שקל. בחודש יוני התוספת לתשלום דמי האבטלה תהיה כ-6.5 מילארד שקל על פי שני התרחישים.

 

הידרדרות המצב הפיננסי של הביטוח הלאומי צפויה להגיע לשיא בחודש מאי-יוני, כשעל פי שני התרחישים הוא צפוי לצבור לגירעון של 8.1 מילארד בכל חודש. בתרחיש האופטימי בחודש ספטמבר 2020 הגירעון של הביטוח הלאומי כמעט וייעלם, כייוון שדמי האבטלה ייפחתו משמעותית. בתרחיש הפסימי רק בחודש דצמבר 2020 הגירעון של הביטוח הלאומי יירד ל- 1.9 מילארד שקל.

x