$
בארץ

בדיקת כלכליסט

ניסוח מעורפל של הוראת משרד הבריאות מאפשר לכל בעלי הפעוטונים לפתוח אותם

המשרד הורה על תיקון צו 'בריאות העם' במטרה למצוא פתרון לילדים ששני הוריהם הם עובדים חיוניים; אבל, הניסוח העמום של התיקון מאפשר למעשה לכל מי שרוצה, להירשם הבוקר לגן - בכפוף למתן הצהרה לפיה אחד מההורים בלבד נחשב לחיוני, ומבלי שיידרש להציג לכך אישורים מתאימים

ענת רואה ותומר גנון 09:5331.03.20

החל מהבוקר (ג') כל מי שיש לו גן ילדים יכול לפתוח אותו ולקלוט אליו עד שישה ילדים מתחת לגיל שלוש; זאת, בהתאם ליוזמה שנועדה למצוא פתרון לילדים ששני הוריהם הם עובדים חיוניים ועד כה אחד מהם נאלץ להישאר בבית ולטפל בילדים, במקום להגיע לעבודתו בבית החולים או במקום חיוני אחר.

 

 

אלא שמבדיקת כלכליסט עולה כי בפועל, בשל אופן ניסוח ההוראות שנקבעו והיעדר פיקוח ובקרה, יכול למעשה כל מי שרוצה לרשום את ילדיו מתחת לגיל 3 למסגרות, וכל שיידרש לצורך כך הוא הצהרה שההורה הוא עובד חיוני; כלומר, גם עבור משפחות בהן יש רק עובד חיוני אחד, ואילו ההורה השני אינו "חיוני", לכאורה הרישום יתאפשר, בשל ניסוח תמוה של ההוראות כפי שהן מופיעות בצו ומאפשרות את הפרצה המטרידה הזו. 

פעוטון (ארכיון) פעוטון (ארכיון) צילום: אלעד גרשגורן

 

בנוסף, לאור העובדה שהגנים לא נדרשים לבקש מהורים שרושמים את ילדיהם אישור שהם אכן עובדים חיוניים, יוכל כל מי שחושב בטעות שהוא עובד חיוני, לחתום על ההצהרה ולשלוח את ילדיו הפעוטים למסגרות. מצב כזה עשוי כמובן לסכן את בריאות הציבור, ומנוגד לתכלית מגבלות התנועה הקיימות כעת.

 

ההגדרות: "עובד חיוני" לצורך הרישום למסגרות הוא רק מי שגם בן זוגו הוא עובד חיוני

 

ההוראה לסגור מסגרות חינוך נקבעה בצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש, הגבלת פעילות מוסדות חינוך, הוראת שעה) התש"ף-2020. לפי הצו, כל מוסדות החינוך ייסגרו, אך סעיף 5 בצו מתייחס ל"חריגים" - ומאפשר פתיחת גנים בתנאים מסוימים.

 

הפרצה הראשונה בצו, כפי שנחשפה אתמול בכלכליסט, היא ההוראה שמצויה תחת סעיף החריגים לפיה ניתן יהיה לפתוח פעילות של חינוך בלתי פורמלי לילדי עובדים חיוניים בגילאי 3 עד 12 "בהתאם להוראות המנהל". בכלכליסט פורסם אתמול ששישה גנים בשכונת דניה היוקרתית שבחיפה קיבלו את אישור המנהל ופתחו את שעריהם. בנוהל שמאפשר את הפתיחה ישנה פרצה שמאפשרת רישום גם במצב בו רק הורה אחד הוא עובד חיוני ולא שניהם.

 

כעת מתברר, כי התיקון שהוכנס שלשום לצו בריאות העם יוצר פרצה נוספת, גדולה ומטרידה הרבה יותר. שלשום חתם מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב על החרגה נוספת, והפעם של המסגרות מגיל 0 עד 3. המטרה חשובה וראויה, כאמור: לספק פתרון לילדיהם של עובדים חיוניים, ולאפשר להם להגיע לעבודתם.

 

על פי התיקון האחרון, החל מהבוקר מותרת פעילות לילדי עובדים חיוניים מגיל לידה עד גיל 3 וזאת "במקום המשמש או נועד לשמש מקום שהייה יומי לחינוך וטיפול בפעוטות", והכל בכפוף למילוי שני תנאים: הראשון הוא שבגן יהיו עד שישה ילדים ושני מטפלים בהם; התנאי השני: "עובד חיוני הציג לפני המפעיל האחראי על מקום כאמור הצהרה בכתב, או אישור אחר כפי שיקבע המנהל, כי הוא עובד חיוני לפי צו זה".

 

משמעות התיקון היא כי כל מי שיש להם גנים ועומדים בתנאים של שישה ילדים ושני מטפלות יכולים לפתוח אותו, ולא נדרש לכך אישור מיוחד מאיש. בנוסף, אופן הניסוח של התנאי השני הינו שמדובר ב"עובד חיוני" ולא בזוג עובדים חיוניים. בפועל, בשלב זה משרד הבריאות מאפשר כאמור להסתפק בהצהרה בלבד ואין צורך לספק מסמכים.

 

אלא שמי שיקרא את סעיף ההגדרות של הצו יגלה עובדה מעניינת: על פי סעיף זה, "עובד חיוני" לצורך הרישום למסגרות הוא רק מי שגם בן זוגו הוא עובד חיוני, או הורה עצמאי (גרוש או חד הורי), או עובד חיוני שבן זוגו בבידוד.

 

מהדברים עולה כי המחוקק רצה להבטיח שרק משפחות בהן שני ההורים הם עובדים חיוניים יוכלו ליהנות משירותי הגנים שיפתחו הבוקר; כלומר, רק במקרים בהם אין כל פתרון אחר לשהות של הילדים בבית, אבל בחר להשתמש במונח "עובד חיוני" בלשון יחיד, כשרק מי שקורא את ההגדרות מבין שהכוונה היא ללשון רבים ולזוג עובדים חיוניים.

 

האם הגננים והגננות בישראל מבינים או אמורים להבין את הדקויות הללו? די לבדוק כיצד מוצגת היוזמה בפייסבוק, בעמוד של הארגון "מחוסגן גן בריא בליווי רופא", בכדי להבין עד כמה הניסוח מטעה והפרצה מאפשרת לכל המעוניין וסבור שהוא חיוני לרשום את ילדיו לגנים.

 

 

כך, בעמוד של הארגון שכתב כי הוא פעל מול משרד הבריאות על מנת למצוא את הפתרון לילדי העובדים החיוניים נכתב כי "הרשמה תותנה בהצהרה של ההורה לפיה 'הוא חיוני לפי הגדרות צו בריאות העם'". כלומר, הניסוח בגוף יחיד, אך ההפנייה היא להגדרות בצו. האם ניתן ברצינות לצפות מכל מי שאיננו משפטן שילך לעיין בהגדרות ויבין את הדקות הזו, שעובד חיוני הוא למעשה רק מי שגם בן זוגו הוא עובד חיוני?

 

בעמוד של הארגון מחוסגן העלו גם טופס הרשמה לגנים, והארגון מסייע להפיץ בקרב עובדים חיוניים את הגנים שעומדים לרשותם. בטופס הרשמת הגנים נכתב כי "ההרשמה תותנה בהצהרה של ההורה כי הוא חיוני לפי הגדרות צו בריאות העם".

 

משרד הבריאות שותק וההורים מוטעים

הורים שמעלים בעמוד של מחוסגן שאלות לגבי הזכאות לרשום את הפעוטות לגנים נענים בתשובות עמומות ומעורפלות. כך למשל שאלה אישה "אם רק האבא חיוני ואמא עקרת בית, לא עובדת רשמית – נחשב?". התשובה לשאלה הזו אמורה להיות חד משמעית, לפי הצו אין אפשרות לרשום למסגרת אלא אם אותה עקרת בית שוהה בבידוד ואין מי שישמור על הילדים.

 

אבל בתשובה שקיבלה האישה מארגון מחוסגן נאמר לה כך: "צריך לראות את הגדרת העובד החיוני כפי שהוא מופיע בקישור ולהצהיר בפני הגן שההורה עומד בהגדרות".

 

אמא נוספת שקראה את התשובה העמומה הסבירה ליתר הגולשים: "זאת אומרת שאם רק אחד ההורים חיוני והשני לא עדיין אפשר לשלוח לגן".

 

ממשרד הבריאות טרם התקבלה תגובה לדברים.

x