$
בארץ

חברת נתיבי גז הממשלתית מתנגדת להשתתף במימון צנרת הגז למצרים

בחברה טוענים כי אם יידרשו ליישם את החלטתה של רשות הגז, כפי שנחשף ב"כלכליסט", "ייאלצו לפעול לגיוס חוב נוסף בתקופה של אי-ודאות"

ליאור גוטמן 15:0729.03.20

חברת נתיבי הגז הממשלתית שוללת הבוקר (א') את החלטת רשות הגז בנוגע למימון צנרת הגז החדשה למצרים. כפי שנחשף ביום חמישי בכלכליסט, רשות הגז החליטה ששותפויות הגז ישלמו כ-56% מעלות הצנרת (46 ק"מ מאשדוד לאשקלון בעלות של כ-625 מיליון שקל) ואילו נתיבי גז תישא בשאר העלויות.

 

 

 

כדי למנוע חשש של השקעות עקרות, שותפויות הגז יעמידו ערבון לפירעון מיידי על חלקה של נתיבי גז בהקמה עם תוספת קנס של 10% מעלות הפרויקט, זאת במקרה ויצוא הגז למצרים לא יצא לפועל.

 

למרות ההגנות שהמדינה סיפקה, בנתיבי גז טוענים שאם יידרשו ליישם את ההחלטה  "החברה תיאלץ לפעול לגיוס חוב נוסף, שכתוצאה ממנו עשוי לחול גידול משמעותי ברמות המינוף הפיננסי של החברה, באופן שאינו עולה בקנה אחד עם מתווה עיבוי ההון של החברה, התוכנית העסקית של החברה והרמות הנוכחיות של תעריפי החברה וכל זאת בתקופה בה קיימת אי-ודאות באשר ליכולתה של החברה לפעול לגיוס חוב כאמור".

 

עוד טוענים בחברה שקיימת אי ודאות לגבי היכולת שלה בכלל לקיים את הפרויקט, זאת בשל מה שהם מכנים "קשיים הנוגעים למימון העסקה, בייחוד בעת הזו, האישורים הרגולטוריים הדרושים לעסקה, שאין ודאות שיתקבלו, והתקשרות עם היצואן שאין ודאות שתגיע להסכם מחייב".

 

עם זאת, בנתיבי גז לא מפרטים אילו קשיי מימון הם גילו במהלך סוף השבוע מאז פרסום ההחלטה.

 

לנתיבי גז הייתה אפשרות שלא להשקיע דבר בפרויקט, ולהימנע מהשקעות שהיו מחריפות על מינוף החברה, אולם כפי שפורסם הבוקר בכלכליסט, ההצעה שהגיעה למדינה מצד שותפויות הגז לממן לבד את הצנרת נדחתה על הסף, בעיקר בשל העובדה שאם יצואני הגז היו מקימים את הצנרת אזי עמלות הולכהת הגז שם, שנאמדות בכ-200 מיליון שקל לכל שנת הזרמה, היו נשארות בכיס של מאגרי תמר ולוויתן במקום בקופה של נתיבי גז.

 

 

 

בנתיבי גז סבורים כי גם אם תתממש העסקה "אזי ההכנסות הצפויות, כפי שהוערכו בהחלטת המועצה, הינן הכנסות ברמת סיכון גבוהה לקבלן בידי החברה וזאת בשל אופיו של הפרויקט".

 

x