$
בארץ

אדלשטיין לבג"ץ: "צו מצפוני לא מאפשר לי לקיים את פסק דינכם, לכן התפטרתי"

יו"ר הכנסת התפטר, ואמר שלא יקיים את פסיקת בג"ץ שלפיה עליו לקיים הצבעה לבחירת יו"ר חדש. ניסנקורן: ח"כ עמיר פרץ שישמש מ"מ יו"ר הכנסת יכנס את המליאה ביום ראשון לבחירת יו"ר חדש. מאות מפגינים מחוץ לכנסת

צבי זרחיה, ענת רואה ותומר גנון 17:0325.03.20

לפני זמן קצר הורו שופטי בג"ץ ליועץ המשפטי לכנסת להודיע להם עד השעה 17:00 מה עמדתו ביחס למתווה שהגישה אחת העותרות, התנועה לאיכות השלטון. התנועה הציעה מתווה ולפיו סירוב יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין לפעול, מקנה לוועדה המסדרת סמכות לכנס את הכנסת ולהביא להצבעה את בחירתו של יו"ר קבוע.

 

הוועדה המסדרת של הכנסת מכונסת לדיון בהחלטת אדלשטיין להפר את החלטת בג"ץ לבחור היום יו"ר חדש לכנסת והשלכותיה. בישיבה משתתף היועץ המשפטי של הכנסת עו"ד איל ינון. ינון הציע אחר הצהריים לועדה להמתין להחלטת בג"ץ האם להורות לכנסת לקיים את ההצבעה היום. לדבריו, אין אפשרות לקיים הליך לבחירת יו"ר בלי קבלת צווים מבית המשפט.

 

יו"ר הוועדה המסדרת אבי ניסנקורן (כחול לבן) הודיע כי ח"כ עמיר פרץ ,שאמור להחליף את אדלשטיין בתפקיד החל מיום שישי בשעה 11:03 בבוקר, יעלה במליאה את בחירת יו"ר קבוע לכנסת כבר בשבוע הבא. לצורך כינוסה של מליאת הכנסת לדיון בעניין ביום ראשון (שבה הכנסת לא מתכנסת) - נדרש לכך אישור מוקדם של הועדה המסדרת.

 

אדלשטיין משיב לבג"ץ: "בניגוד לצו מצפוני"

 

קודם לכן מסר אדלשטיין תגובה לבג"ץ במענה לטענה שהתפטרותו מהווה ביזיון בית המשפט שכן היה עליו לכנס את מליאת הכנסת לצורך בחירת יו"ר. בתגובה שהגיש ועליה הוא חתום בעצמו, מבקר אדלשטיין את פסק הדין של שופטי בג"ץ ולבסוף אף מודיע כי לא יוכל לקיימו. אדלשטיין לבג"ץ: "צו מצפוני לא מאפשר לי לקיים את פסק דינכם, לכן התפטרתי".

 

אדלשטיין הודיע היום על התפטרותו מהתפקיד לאחר שבע שנות כהונה, בעקבות הכרעת בג"ץ לפיה עליו לקיים הצבעה לבחירת יו"ר חדש. הוא מסר הודעה מיוחדת עם פתיחת הדיונים, שבה תקף את החלטת בג"ץ ואמר שהיא מהווה "פרשנות חד צדדית וקיצונית". בתוך כן, מאות מפגינים התקבצו מחוץ לכנסת במחאה  נגד הפגיעה בדמוקרטיה.

 

בתגובתו לבג"ץ כותב אדלשטיין כי "אני מצר על כך שבית המשפט החליט את אשר החליט ובחר באופן תקדימי להתערב בעבודתה של הכנסת ובשיקול דעתי, אך צו מצפוני לא מאפשר לי לקיים את פסק דינו. בשל כך הודעתי על התפטרותי. היא תיכנס לתוקף בתוך 48 שעות ולאחר מכן יוכל מי שיתמנה לקבל כל החלטה שימצא לנכון לקבל בהתאם לשיקול דעתו. אני מקווה שבית המשפט יכבד לכל הפחות את שיקול דעתי הפעם לגבי עצמי ולגבי החלטתי זו. איני מעוניין לבזות את בית המשפט הנכבד, אך לנוכח פסק דינו אני חש שנקלעתי למצב בלתי אפשרי ולכן הודעתי על התפטרותי", כתב אדלשטיין.

 

 

יולי אדלשטיין חותם על תשובתו לבג"ץ יולי אדלשטיין חותם על תשובתו לבג"ץ

 

אדלשטיין פירט בתגובתו כי לדעתו פסק הדין של בית המשפט שניתן "זמן קצרצר" לאחר שהגיש את עמדתו, לא שקל את מלוא הטיעונים ששטח בפניו. "כמי שעמד שנים רבות בראש הכנסת אני מאמין שפסק הדין עלול להוביל, שלא מדעת, למשבר חוקתי, שלא נראה כמותו מאז קום המדינה", טען אדלשטיין. לדבריו, "בית המשפט התעלם לחלוטין מנוהג של הסכמה שהכנסת פועלת על פיו שנים רבות בוודאי בתקופת מעבר כגון זו שאנו מצויים בה, וכפה את דעתו עליה באופן שאיני יכול להשלים עמו".

 

עוד טוען אדלשטיין כי "בית המשפט הנכבד נגרר שלא בטובתו לתוך משא ומתן פוליטי שעוד נמצא בראשיתו ושהוא אינו צד לו ואינו מצוי בנבכיו. אני סבור שאילו בית המשפט הנכבד היה ממתין עם פסק דינו, יתכן והמציאות הפוליטית המשתנה תדיר בכל יום בישראל הייתה משתנה גם אז".

 

ינון ומנדלבליט: על אדלשטיין לקיים החלטת בג"ץ

 

לאחר התפטרותו של אדלשטיין, ובעקבות עתירות שהוגשו בנושא, הגיש יועמ"ש הכנסת ינון הודעה מעדכנת לבג"ץ, לפיה הבהיר לאדלשטיין כי עליו לקיים את ההצבעה היום למרות התפטרותו, אך אדלשטיין מסר לו כי הוא לא מתכוון לעשות זאת. בתגובה הורה בג"ץ לאדלשטיין לתת תשובה עד לשעה 14:30 בצהריים לעתירות שהוגשו נגד אי כינוסה של המליאה כבר היום.

 

להודעה המלאה של יועמ"ש הכנסת לבג"ץ לחצו כאן

 

המחאה היום מחוץ לכנסת המחאה היום מחוץ לכנסת צילום: אמיר זיו

  

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט והיועץ המשפטי של הכנסת ינון סבורים כי התפטרותו של אדלשטיין, אינה ממלאת את פסק הדין של בג"ץ וכי עליו לכנס עוד היום את הכנסת ולהעלות את נושא בחירת היו"ר במקומו. התגובות הוגשו לפני זמן קצר לבג"ץ, בעקבות טענת העותרות שאדלשטיין מבזה את פסק הדין שחייב אותו לכנס היום את הדיון במליאת הכנסת.

 

בתגובה שהגיש היועץ המשפטי לממשלה נכתב כי עמדתו היא שעל יו"ר הכנסת אדלשטיין "לקיים ככתבו וכלשונו את הצו המוחלט המופנה כלפיו", כפי שנקבע בפסק הדין של בג"ץ. עוד נכתב בתגובה כי על פי הודעת היועץ המשפטי של הכנסת מהיום ובהתאם לתקנון הכנסת, התפטרותו של אדלשטיין מכהונתו כיו"ר נכנסת לתוקף בחלוף 48 שעות ממסירתה. בנסיבות אלה, נכתב, הודעתו על ההתפטרות איננה מאפשרת את הימנעותו מקיום פסק הדין.

 

במקביל הוגשה תגובת היועץ המשפטי לכנסת ובה נכתב כי בהתאם לעמדתו אין בהתפטרותו של אדלשטיין מהיום כדי להשליך על החובה למלא אחר הצו המוחלט של בית המשפט לכלול על סדר יומה של מליאת הכנסת את נושא בחירת יו"ר קבוע לכנסת ה-23, עוד היום. בהודעה נכתב כי אדלשטיין מסר ליועץ המשפטי לכנסת כי אין בכוונתו לכלול בסדר יומה של המליאה היום את נושא בחירת יו"ר קבוע לכנסת.

 

 

 

 

במפלגת כחול לבן בוחנים את האפשרות לכנס עוד היום את הוועדה המסדרת על מנת שתבחר סגנים ליו"ר, במטרה שאחד מהם יוכל לנהל את ישיבת המליאה עוד היום ולקיים את ההצבעה על בחירתו של מאיר כהן לתפקיד היו"ר. 

 

 

 צילום: אמיר זיו

 

 

 

לאחר שאמר את דבריו, נעל אדלשטיין נעל את המליאה. הלכה למעשה התפטרותו תיכנס לתוקף  רק ביום שישי בשעה 11:00 בבוקר, כלומר 48 שעות לאחר שהגיש אותה. בהנחיה שנתן, על כך שהכנסת תתכנס שוב רק ביום שני בשעה 16:00, ניסה היו"ר המתפטר למשוך זמן ולעכב את קידום הצעות החוק שהגישה מפלגת כחול לבן, אשר נועדו למנוע מנתניהו מלכהן כראש ממשלה תחת כתב אישום. בשל כך, בכחול לבן יפנו לבג"ץ בטענה לביזיון בית המשפט. מי שצפוי לנהל את הכנסת עם פתיחת ישיבת המליאה ביום שני הוא ח"כ עמיר פרץ מהעבודה-גשר, ותיק חברי הכנסת.

 

עמותת חוזה חדש, באמצעות עו"ד יובל יועז, עתרה הבוקר שוב בטענה לביזיון בית המשפט. העותרים מבקשים מבג"ץ לאכוף על אדלשטיין והכנסת לקיים את פס"ד של בג"ץ מיום שני כלשונו, שקבע שיש להעלות לאישור המליאה עד היום בחירת יו"ר חדש לכנסת. העותרים מבקשים מבג"ץ להוציא צו למען אכיפתו וישומו של פסק הדין.

 

לאחר הודעתו של אדלשטיין, אלפי רכבים של מפגיני "דגל שחור" החלו להקיף את בניין הכנסת. המוחים דורשים מראשי כחול לבן לפעול בכל מישור על מנת לכנס את המליאה ולבחור יו"ר חדש עוד היום. המפגינים מסרו שהם "ערוכים להישאר מחוץ לבניין הכנסת למשך כל היום, אם יידרשו לכך".

 

"פרשנות חד צדדית"

 

אדלשטיין אמר כי "ביום שני השבוע, בית הדין הגבוה לצדק קבע, שעל יושב ראש הכנסת להעמיד להצבעה עוד השבוע את בחירתו של יושב ראש הכנסת החדש. החלטת בג"ץ אינה מבוססת על לשון החוק, אלא על פרשנות חד צדדית וקיצונית. החלטת בג"ץ סותרת את תקנון הכנסת, ומחריבה את עבודתה של הכנסת. כמי ששילם מחיר אישי כבד של שנות מאסר ועבודות פרך על הזכות לחיות כאזרח במדינת ישראל, אין צורך בהסברים עד כמה אני אוהב את מדינת ישראל ואת עם ישראל. ולכן, לא אניח לישראל להידרדר לאנרכיה, ולא אתן יד למלחמת אחים".

 

 

מימין: יועמ"ש הכנסת איל ינון ויועמ"ש הממשלה אביחי מנדלבליט מימין: יועמ"ש הכנסת איל ינון ויועמ"ש הממשלה אביחי מנדלבליט צילומים: הדס פרוש, עמית שעל

 

אמש נרשמה דריכות במערכת הפוליטית לקראת האפשרות שמליאת הכנסת תתכנס היום להצביע על בחירת יו"ר הכנסת – כפי שבג"ץ הורה לאדלשטיין. בליכוד אמרו שאתמול שמר אדלשטיין את הקלפים קרוב לחזה: הוא ערך התייעצויות עם אנשיו הקרובים ביותר, אבל לא עם גורמים פוליטיים, ולא עדכן כיצד בכוונתו לפעול.

 

על אדלשטיין הופעלו לחצים כבדים מהצד הימני של המפה שלא לפעול בהתאם להוראת בג"ץ, בנימוק שאין זה מסמכותו לקבל החלטה כזאת. מנגד, אתמול קראו לו בכירים בליכוד ובגוש הימין לפעול לפי החלטת בג"ץ, בהם ח"כ ניר ברקת והשרים זאב אלקין, יובל שטייניץ ונפתלי בנט. הם הצטרפו לגדעון סער, גלעד ארדן ואיילת שקד, שכבר ביום שני טענו שיש לכבד את החלטת בג"ץ – גם אם לא מסכימים איתה – ולמנוע אנרכיה.

 

השר יריב לוין אמר הבוקר לאולפן ynet כי דרישת בג"ץ מאדלשטיין היא רמיסת ריבונות הכנסת: "מה שמתרחש כאן הוא דבר שלא קיים באף דמוקרטיה. הרי כולנו מבינים שלו נשיאת בית המשפט העליון הייתה באמת מגיעה עם משמר בתי המשפט ופותחת את מליאת הכנסת. הדבר הזה היה בלתי מתקבל על הדעת. השופטים הוא עושים את זה פשוט בדרך אחרת, באמצעות כתיבת פסק דין. אבל השורה התחתונה היא אותה שורה תחתונה, ריבונות הכנסת נרמסת לחלוטין, יו"ר הכנסת נרמס לחלוטין, וניהול הפרלמנט עובר לידי בתי המשפט".

 

הוא טען שהעובדה שאדלשטיין סירב לקיים הצבעה על החלפתו למרות שיש רוב לכך בכנסת אינה פסולה: "יש במדינת ישראל חוק ותקנון של הכנסת, והם ברורים מאוד, הם קובעים שיו"ר כנסת צריך להיבחר עד המועד שבו מושבעת ממשלה, ויש ליו"ר הכנסת שיקול דעת לקיים את ההצבעה הזאת, בכל פרק זמן שבין מועד השבעת הכנסת לבין המועד שבו מושבעת הממשלה. זה נועד להבטיח מצב שבו כאשר תושבע ממשלה לא יהיה יו"ר כנסת לעומתי שימנע ממנה לעבוד ולהיקלע למצב של שיתוק. יו"ר הכנסת, ועל כך אין חולק פועל בתוך מסגרת סמכותו, ובדיוק ע"פ מה שמותר לו, ע"פ התקנון".

 

על המגעים לאחדות עם כחול לבן אמר: "קיימנו משא מתן בסה"כ די אינטנסיבי, והצלחנו כבר ביום חמישי בשבוע שעבר להגיע להבנות ביחס לכמעט כל הנקודות שהיה צריך לסכם. ואז קרה פשוט דבר מדהים. במקום לשבת ולקיים עוד ישיבה או שתיים, פתאום כחול לבן ניתקו כל מגע. נדמה לי שאולי שדווקא בגלל שאנחנו היינו במצב של יכולת להגיע לסיכומים".

 

לגבי האפשרות של ממשלת חירום הוסיף: "אני בעד להקים ממשלה יציבה שתוכל לכהן לטווח כמה שיותר רחוק. בוודאי שאם האלטרנטיבה היא להקים ממשלה לפרק זמן מוגבל, זה עדיף על פני מצב של היעדר משילות. אבל ברור, ואת זה צריך לומר, שאם תקום ממשלה כזאת, מי שעומד בראשה לפחות בפרק הזמן הראשון חשוב שתהיה לו היכולת לפעול. כלומר הוא צריך שיהיה לו יו"ר כנסת שפועל איתו ולא באופן לעומתי". 

 

ראש הממשלה בנימין נתניהו ראש הממשלה בנימין נתניהו צילום: יונתן זינדל/פלאש90

 

 

אתמול שיגר ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר לגנץ ואמר: "זו שעת מבחן למנהיגות ואחריות לאומית. אזרחי ישראל זקוקים לממשלת אחדות שתפעל להצלת חייהם ופרנסתם. זה לא הזמן לבחירות רביעיות. שנינו יודעים שהפערים בינינו קטנים ושניתן להתגבר עליהם ולהקים ממשלה. בוא ניפגש עכשיו ונקים ממשלה עוד היום. אני מחכה לך".

 

גנץ השיב שקודם ישלים את מהלכיו בכנסת ולאחר מכן יתפנה לניסיונות להרחיב את הממשלה. הוא ציין שבכנסת הוקמו ועדת הכספים, ועדת חוץ וביטחון, ועדה שתטפל בנושא הקורונה ועוד.  

 

גנץ: "לפי פסק הדין של בג"ץ, נמנה יו"ר כנסת כפי שמתחייב במדינה דמוקרטית. לא יעזרו הספינים, המתקפות משולחות הרסן על בית המשפט, עליי ועל שותפיי. אני קודם כל אחזיר את הדמוקרטיה הישראלית לתפקוד מלא - ללא פחד וללא מורא. אחר כך בכוונתי לדון בכל הדרכים האפשריות להקים ממשלת אחדות שתיאבק בקורונה ותטפל באתגרים הנוספים שלפתחנו".

 

מהתנועה לאיכות השלטון נמסר בתגובה כי "התפטרות אדלשטיין, על פי החוק, תיכנס לתוקף תוך 48 שעות, ולכן, למרות ההתפטרות, על אדלשטיין לציית להחלטת בג"ץ, לכנס היום ישיבה ולהצביע על זהות יו"ר הכנסת הבא. אם אדלשטיין לא יכנס את הישיבה לאלתר, התנועה תפנה לבג"ץ".

 

ח"כ תמר זנדברג מסרה בתגובה כי "התפטרות אדלשטיין לא מבטלת פסיקת בג"ץ. אם הוא לא יכול מצפונית לקיימה, טוב שהתפטר, אבל הפסיקה לא נוגעת לו כאזרח פרטי אלא כיו"ר מוסד שלטוני. או שהוועדה המסדרת לוקחת פיקוד ומפעילה את הכנסת, או שהיא בוחרת סגן שיעשה זאת. בכל מקרה, אדלשטיין לא יכול להפר פסיקת בג"ץ בהתפטרות והכנסת חייבת לקיימה".

 

ח״כ עפר שלח מכחול לבן ויו״ר ועדת הקורונה: ״ההתפטרות של יולי אדלשטיין לא פוטרת אותו ממילוי החלטת העליון, לכנס את המליאה ולבחור יו״ר כנסת. זה שיא המלחמה שהכריזו נתניהו והליכוד על הכנסת והדמוקרטיה. לא ניתן לזה לעבור".

ח"כ מרב מיכאלי מהעבודה מרצ מסרה כי: "אמות הספים רועדות. יו"ר הכנסת מבזה את בית המשפט העליון. המשבר החוקתי הזה הוא התחתית שאליה הגענו בעשר שנות מדרון חלקלק של שלטון נתניהו המושחת. היום יותר מתמיד חייבת לקום דחוף ממשלה שתחליף את נתניהו עכשיו".

 

ח"כ עופר כסיף על החלטתו של אדלשטיין להתפטר ולא למלא אחר פסיקת בג"ץ: "אדלשטיין הפר את פסיקת בג"ץ בשירות נתניהו ובכך גורר אותנו למשטר רודני. הוא אומר שבא ממשטר אפל, אך למעשה לשם הוא גורר אותנו. אזרחי ישראל ששאריות הדמוקרטיה יקרות להם חייבים למחות כעת".

x