$
בארץ

70% מהכספים בקרנות ההשתלמות - נזילים

על משרד האוצר מופעל לחץ לוותר על המס בעת משיכת כספים מקרנות ההשתלמות כדי לסייע למחוסרי העבודה בתקופה זו. המשמעות: ויתור של המדינה על חלק ממס ההכנסה שאותם עובדים היו אמורים לשלם

רחלי בינדמן 16:5223.03.20

אתמול נחשף בכלכליסט כי סוכני הנסיעות והמלונאים לוחצים על משרד האוצר לאפשר לעובדים שלהם למשוך את כספי קרנות ההשתלמות הלא נזילים בפטור מקנס משיכה מוקדמת של כ-35%. 

 

במשרד האוצר וברשות שוק ההון, אליהם שיגרו נציגי המלונאים וסוכני הנסיעות את המכתב, כלל לא דנו בנושא, אך מסכת הלחצים בנושא נמשכת. הסיכוי שרשות שוק ההון, המפקחת על קרנות ההשתלמות, תעשיה המנהלת כ-247 מיליארד שקלים, תאפשר דבר כזה שואף לאפס.

 

החוסכים בקרנות ההשתלמות נהנים מכך שהכסף שהם מפקידים לקרנות מדי חודש (חלק מכספם שלהם וחלק המעסיק) פטור ממס הכנסה. כלומר, מדובר ברכיב שכר שלא ממוסה במס הכנסה במטרה לתמרץ אנשים לחסוך לטווח ארוך. במורה, קרן ההשתלמות סגורה לשש שנים שבהן לא ניתן למשוך את הכסף. מי שמושך את הכספים לפני כן נאלץ לשלם מס של כ-35%, שזה אותו מס שפטרו אותו ממנו בעת ההפקדה.

 

בנוסף, התשואות שמשיגות קרנות ההשתלמות בשוק ההון פטורות ממס רווחי הון בגובה 25%. המטרה היא, כמובן, עידוד חיסכון לטווח ארוך. כעת החברות, שנאלצו לפטר עובדים או לשלוח אותם לחופשה ללא תשלום, דואגות למקורות הכנסה עבור אותם עובדים בתקופה זו. כל עלה הרעיון לאפשר לאותם עובדים למשוך את כספי קרנות ההשתלמות שאינם נזילים תוך שמשרד האוצר יוותר על קנס המשיכה המוקדמת.

 

בדיקת כלכליסט מעלה כי 70% מכספי קרנות ההשתלמות ממילא נזילים. כלומר, החוסכים יכולים למשוך אותם בכל עת. אף על פי כן, חברות הגמל וההשתלמות מדווחות על מיעוט חוסכים שמשכו את כספי ההשתלמות ומי שנלחץ מהירידות בשווקים ביקש לרוב להעביר את הכסף למסלול סולידי.

 

מנגד, אמנם יש אנשים שראו בקרן ההשתלמות לא רק רכיב בחיסכון הפנסיוני אלא גם כסף לשעת צרה כמו זו. הבעיה היא שמשיכת הכסף בעת הזו משמעה קיבוע ההפסדים הכבדים שספגו הקרנות בגלל הירידות בשווקים.

 

במשרד האוצר הבהירו לכלכליסט כי הנושא כלל לא עלה לדיון, אך אם בסופו של דבר הנושא יגיע לשולחן הדיונים החשש הגדול הוא שאוכלוסיות מסוימות שאין להן חסכונות נוספים ימשכו את הקרנות הלא נזילות.

 

הדבר עלול להביא לפדיונות כבדים בתעשייה שיובילו להחרפת הירידות בשוק ההון המקומי אך גם לקיבוע ההפסד של אותם חוסכים.

 

אם לא די בכך, המדינה תספוג הפסד הכנסה משמעותי שכן מלכתחילה היא ויתרה על מס ההכנסה עבור ההפקדות הללו לטובת עידוד חיסכון לטווח ארוך. ויתור על הקנס משמעו לתת הלכה למעשה פטור ממס הכנסה על ההפרשות הללו.

x