$
דו"ח המבקר 2020

דו"ח המבקר

מבקר המדינה: המדינה לא הכשירה מחצבות, חשש למחסור בחומרי בנייה משנת 2025

מתוך 18 מחצבות שיועדו לשיווק על ידי המדינה, רק 7 שווקו בפועל. רשות מקרקעי ישראל: "בניגוד לטענות המבקר, רשות מקרקעי ישראל פרסמה 11 ולא 8 מכרזים להפעלת מחצבות. עוד 3 מחצבות יפורסמו בקרוב"

ליאור גוטמן 16:0723.03.20

תכנונן של מחצבות ושיווקן מתעכבים, וחלק מהאמצעים המשלימים לאספקת חומרי הכרייה והחציבה טרם מומשו - כך קובע דו"ח מבקר המדינה.

מחצבת בנימינה. המחסור במחצבות יגרום לעיכובים בבנייה מחצבת בנימינה. המחסור במחצבות יגרום לעיכובים בבנייה צילום: אלעד גרשגורן

 

עיקר הביקורת בדו"ח מכוונת לרשות מקרקעי ישראל, כאשר נושא השימוש במשאבי קרקע בכלל נמצא בחלקו בידי משרד האנרגיה. בביקורת נמצא שבישראל פעלו (נכון ל-2018) כ-130 אתרי חציבה וכרייה ו-66 מחצבות, שהפיקו עד 70 מיליון טונות חומרי גלם שונים. שיעור ההשקעות בענפי הבנייה הסתכם ב-2017 ב-136 מיליארד שקל, כאשר לתחום קיימת תוכנית מתאר ארצית ייעודית שטרם מומשה.

 

לדברי המבקר, "אחת לתקופה מבצע משרד האנרגיה סיורים משותפים עם הגופים המפקחים - רשות מקרקעי ישראל, המשרד להגנת הסביבה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים והרשויות המקומיות - ואולם מלבד הסיורים המשותפים, הגופים המפקחים אינם מקיימים ממשקי עבודה שוטפים והעברת מידע הדדי". זה מוביל לכך שהמדינה מתקשה לשווק מחצבות, ומתוך 18 שיועדו לשיווק רק 7 שווקו בפועל, ורק 4 החלו לפעול בשטח. "הוועדות הגיאוגרפיות טרם קיבלו החלטות בדבר חלוקת הכנסות הארנונה הנוגעות לכמה מחצבות הנמצאות בקצה תחום השיפוט", כותב המבקר.

 

עוד קובע המבקר כי "קיימים עיכובים ביישום פרוייקט השינוע המסילתי", כלומר בשינוע סחורות באמצעות רכבת, ולכן "עלול להיווצר מחסור בחומרי חציבה במרכז הארץ לקראת שנת 2025". עוד נמצאו בעיות מחשוב, עדכון נתונים וקושי בהגשת רישיון חציבה.

 

בצד היותר אופטימי נמצא שמערכות המחשב שודרגו, הפיקוח על הפעילות מתבצע לפחות 3 פעמים בשנה ושרשות מקרקעי ישראל פועלת לעגן התקשרויות עם המחצבות.

 

ממשרד האנרגיה נמסר: "משרד האנרגיה מברך על ביקורת המבקר בכלל הנושאים; יישום ההמלצות בנושא המחצבות מצד כלל הרשויות והמשרדים הרלוונטיים יסייע בהבטחת אספקה סדירה של חומרי חציבה למשק הבנייה, הסלילה והתעשייה בישראל. באשר למערכת הממוחשבת - במשרד שוקדים על בניית מערכת ממוחשבת שתאפשר ניהול שוטף של ענף הכרייה והחציבה בממשק נוח וידידותי".

 

מרשות מקרקעי ישראל נמסר: "בניגוד לטענות המבקר, רשות מקרקעי ישראל פרסמה 11 ולא 8 מכרזים להפעלת מחצבות. עוד 3 מחצבות יפורסמו בקרוב (בהתחשב במגבלות הקורונה) מחצבה נוספת מצויה בדיון בערכאות ולא ניתן לפרסם מכרז לגביה עד לקבלת הכרעה משפטית. 3 המחצבות הנוספות המופיעות ברשימת המבקר לא מתאימות לשיווק שכן הן אינן נכללות בתמ"א 14 או בגלל גורמים אחרים".

 

 

x