$
בארץ

משבר הקורונה

הממשלה אישרה: בנק לא יגביל חשבון של לקוח שהצ'קים שלו חזרו

לפי תקנות לשעת חירום שאושרו הערב טלפונית, לאור המצב הכלכלי שנוצר עקב משבר הקורונה והעלייה המשמעותית במספר הצ'קים שחזרו משום שלא היה להם כיסוי, נקבע כי בנק לא יגביל חשבון בשל צ'קים שסורבו בעת הזו

הממשלה אישרה הערב (א') במשאל טלפוני תקנות שעת חירום שימנעו הקפאת חשבונות של לקוחות שהצ'קים שלהם חזרו, בעקבות המצב הכלכלי שנוצר עקב התפשטות נגיף הקורונה.

 

את התקנות קידם היועץ המשפטי לממשלה, כצעד נוסף שנועד להקל על הציבור בתקופת החירום, במטרה להפחית את הפגיעה בלקוחות ובמשק ולאפשר את המשך ההתנהלות הכלכלית.

 

חוק צ'קים ללא כיסוי קובע שחשבון בנק יוגבל אם בתקופה של שנה חזרו 10 צ'קים או יותר, כיוון שלא היה להם כיסוי מספיק בחשבון. להגבלת חשבון בנק משמעות מרחיקת לכת. כך למשל, בעל החשבון לא יכול להוציא צ'קים נוספים. בנוסף, הגבלת החשבון משבשת את חייו של בעל החשבון ופוגעת במוניטין שלו.

 

החוק מכיר בכך שישנם מצבי חירום שבהם המפקח על הבנקים יכול להשהות הגבלה של חשבון בנק. מצבי החירום שנקבעו בחוק מתייחסים כולם למצב חירום ביטחוני, כגון קריאה לשירות מילואים.

 

המחאה המחאה צילום: עמית מגל

 

 

בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, חלה עלייה משמעותית במספר הצ'קים שחזרו, ובמספר החשבונות שהוגבלו. לקוחות רבים שלא צפו את המשבר, וביניהם עצמאים בעלי משפחות ועסקים קטנים, עלולים למצוא את חשבונותיהם מוגבלים, באופן שיקשה על המשך התנהלותם.

 

תקנות שעת חירום שאושרו היום קובעות, כי לאחר שהקורונה הוכרזה כמחלה מדבקת מסוכנת, המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר, תוכל לעשות שימוש בסמכותה ולהשעות הגבלה של חשבון. המפקחת תהיה רשאית למנוע הגבלה גם ביחס לשיקים שחזרו כבר. התקנות יאפשרו את המשך השימוש בשיקים, שהם אמצעי תשלום חיוני, ובכך יתאפשר המשך המסחר. לצד אלו, אי-הגבלת החשבון, לאור התפשטות הנגיף, תאפשר לאותם לקוחות להמשיך לנהל את עסקיהם ולהשתקם, עם מיגור המגיפה, בצורה פשוטה יותר.

 

התקנות לשעת חירום בעניין צ'קים ללא כיסוי הותקנו ביוזמת עוה"ד רני נויבואר וליאת שטרק מהמחלקה למשפט אזרחי בייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים ועו"ד חן פליישר ומר גדעון מאור שביט מבנק ישראל.

x