$
בארץ

השכר הממוצע ב-2019 עמד על 10,784 שקל בחודש - עלייה של 3%

לעומת 2018; כך פרסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; לפי נתונים נוספים, הענף עם מספר השכירים הגדול ביותר אשתקד נותר חינוך - עם 540.9 אלף שכירים ב-2019

בילי פרנקל 13:0304.03.20

השכר הממוצע של עובדים בישראל עמד בשנת 2019 על 10,784 שקל ברוטו בחודש, עלייה של 3% לעומת 2018. כך עולה מנתונים שפרסמה היום (ג') הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. נתונים אלו הם במחירים שוטפים, כלומר כאלה המשקפים את השכר השוטף שהעובדים מקבלים לחשבון הבנק.

 

 

השכר הממוצע הריאלי (בניכוי מדד המחירים לצרכן), המשקף את כוח הקניה של שכירים במשק, גדל ב-2019 ב-2.1% ועמד על 10,176 שקל.

אילוסטרציה. ראיון עבודה אילוסטרציה. ראיון עבודה צילום: שאטרסטוק

 

מספר משרות השכירים הסתכם ב-3.749 מיליון משרות, עלייה של 2% לעומת שנת 2018, שמשמעותה 73.9 אלף שכירים. העלייה הגדולה ביותר במספר המשרות היתה בענף מידע ותקשורת, שכולל את עובדי ההייטק - של 4.6%. ענף זה מוביל גם את דירוגי השכר, עם שכר ממוצע של 22,080 שקל ברוטו בחודש לשכיר. הבאים ברשימה, בפער ניכר, הם עובדי אספקת חשמל ומים, שירותי ביוב וטיפול בפסולת, עם 18,874 שקל ברוטו בחודש, עובדי שירותים פיננסיים (בנקאות) וביטוח עם 18,809 שקל בחודש, ועובדי מינהל מקומי, ציבורי וביטחון וביטוח לאומי, עם 15,831 שקל בחודש.

 

בסך הכל, 33.9% מכלל משרות השכירים (שהם 1.271 מיליון משרות) היו בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע בו גבוה מהשכר הממוצע של כלל המשק, לעומת 66.1% (שהם 2.478 מיליון משרות) שהיו בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע לשכיר נמוך מהממוצע בכלל המשק. בין הענפים שבהם משתכרים מתחת לממוצע – שירותי בריאות, רווחה וסעד -9,337 שקל בחודש), חינוך (8,332 שקל בחודש), שירותי ניהול ותמיכה (6,133 שקל בחודש) ושירותי אירוח ואוכל (5,205 שקל בחודש).

 

הייטק

 

ההייטק נבחן בנפרד לאור מרכזיותו במשק. הנתונים מלמדים כי השכר הממוצע בענף עמד אשתקד על 23,519 שקל, עלייה של 4.6% לעומת שנת 2018 (22,479 שקל). השכר הגבוה ביותר בענף היה מחקר מדעי ופיתוח - עם 28,212 שקל בחודש. מספר העובדים הגדול ביותר הועסק בתכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים, עם 154.4 אלף משרות שכיר, בשכר ממוצע של 24,415 שקל בחודש.

 

סך משרות השכירים בהייטק הסתכם אשתקד ב-328 אלף משרות, עלייה של 4.2% לעומת שנת 2018 (314.8 אלף). משרות השכיר בתחום ההייטק היוו 8.8% מכלל משרות השכיר במשק בדומה לשנת 2018 (8.6%).

 

רבעון רביעי: עליות בשכר ובמספר המשרות

 

נתוני המגמה (נתונים המעובדים באופן שנועד להסיר השפעות שונות כמו עונתיות וחגים) לרבעון הרביעי אשתקד (אוקטובר עד דצמבר 2019) מלמדים אף הם על עלייה בשכר הממוצע. במחירים שוטפים נרשמה עליה של 3% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 2.9% בחישוב שנתי ברבעון השלישי (יולי-ספטמבר 2019). במחירים קבועים נרשמה עליה של 2.9% בחישוב שנתי בשכר הממוצע, בהמשך לעלייה של 3.2% ברבעון השלישי.

 

מגמת העליות המשמעותית ביותר בשכר (במחירים קבועים) ברבעון הרביעי היתה בענף חקלאות, ייעור ודייג - (של 7.9%), שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים (7.2%), מינהל מקומי, ציבורי וביטחון וביטוח לאומי (7.1%). מהצד השני נרשמה ירידה של 2.3% בשכרם של עובדי שירותים פיננסים ושירותי ביטוח, בהמשך לירידה של 2.1% בחישוב שנתי ברבעון השלישי.

 

מספר משרות השכיר רשם ברבעון הרביעי מגמת עליה של 0.7% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה דומה בחישוב שנתי בחודשים יולי-ספטמבר 2019. העלייה המשמעותית ביותר היתה בענף שירותי בריאות, רווחה וסעד, של 4%, בהמשך לעלייה של 4.4% בחישוב שנתי ברבעון השלישי. עוד מובילים ברשימת העליות במספר המשרות ברבעון - מידע ותקשורת עם 2.9%, שירותי ניהול ותמיכה (1.9%), וכן שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים וחינוך (1.4% כל אחד). מנגד, הירידה המשמעותית ביותר במספר המשרות היתה בענף - 3.8% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 2.4% ברבעון השלישי.

 

בבחינת 2019 כולה, הענף עם מספר השכירים הגדול ביותר אשתקד נותר חינוך עם 540.9 אלף שכירים, ואחריו מסחר סיטוני ותיקון כלי רכב מנועיים (498.9 אלף), שירותי בריאות וסעד (437.5 אלף), תעשייה (350.5 אלף), שירותי ניהול ותמיכה (307.5 אלף) ושירותי מקצועיים, מדעיים וטכניים (254.2 אלף). בענף מידע ותקשורת הועסקו 199.5 אלף שכירים.

x