$
בארץ

הסדר חלקי בין האוצר לשלטון המקומי: ישוחררו תקציבים לפתרון משבר הרווחה

100 מיליון שקל יועברו למטרות רווחה, תקציבים למניעת אלימות וצעירים יועברו בינתיים רק עד אמצע השנה. לא נמצא פתרון לקיצוץ במענקי האיזון

שחר אילן 19:5612.02.20

הסכמה בין ראשי השלטון המקומי למשרד האוצר תביא לפתרון חלקי לפחות של משבר תקציבי הרווחה והחינוך. הוחלט על שחרור תקציבים מל משרד הרווחה המיועדים למרכזי אלימות במשפחה, שורדות זנות, בעלי מוגבלות, ילדים בסיכון ועוד - בסך 100 מיליון שקל. כן ישוחררו הרשאות לבינוי כיתות חדשות.

 

 

 

עם זאת התקציבים למלחמה באלימות במשרד לביטחון פנים ולמרכזי צעירים של משרד הפריפריה ניתנו בשלב זה רק עד אמצע השנה. לא בוטל הקיצוץ במענקי האיזון במשרד הפנים הניתנים לערים חלשות.

 

כלכליסט פרסם  בראשית השבוע כינוצר משבר תקציבי חמור בתקציבי הרווחה כיוון שכמיליארד שקל המיועדים לפעולות של הרשויות המקומיות בתחומי הרווחה והחינוך מעוכבים. היום נערכה פגישת משא ומתן בנושא זה בהשתתפות מנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד, מנהל אגף התקציבים באוצר שאול מרידור והחשב הכללי באוצר רוני חזקיהו, יו"ר מרכז השלטון המקומי חיים ביבס ועוד.

 

 

חיים ביבס, יו"ר מרכז השלטון המקומי חיים ביבס, יו"ר מרכז השלטון המקומי צילום: ענר גרין

 

סוכם שיועברו כאמור 100 מיליון שקל להפעלת מסגרות ופעולות הרווחה ברשויות המקומיות. במרכז לשלטון מקומי העריכו בעבר את היקף הכספים המעוכבים ב-250 מיליון שקל, כך שעדין לא ברור האם תהיה פגיעה בהיקף הפעילות ובאיזה היקף.

 

בנוסף החליטה ועדת החריגים של האוצר בראשית השנה לעכב 100 מיליון שקל לרשות למאבק באלימות במסגרת המשרד לביטחון פנים ו-40 מיליון שקל למימון מרכזי הצעירים במסגרת המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל. בפגישה היום סוכם שלמרות זאת יועברו תקציבים שיאפשרו את המשך הפעלת תוכנית עיר ללא אלימות עד סוף אוגוסט ואת מרכזי הצעירים עד סוף יוני. לאחר הבחירות ולקראת אישור תקציב המדינה תערך פגישה נוספת כדי לסכם על המשך הפעלת תוכניות אלו.

 

מרכז השילטון המקומי גם התלונן על עיכוב תקציבי חינוך והרשאות לבניית בתי ספר חדשים בהיקף של 280 מיליון שקל. סוכם שיגובש בימים הקרובים מודל שיאפשר לשחרר לפחות חלק מהכספים למרות הקיפאון התקציבי. לא הושג פתרון בנושא קיצוץ מענקי האיזון רשויות מקומיות חלשות בהיקף של 150 מיליון שקל.

 

יו"ר מרכז השלטון המקומי חיים ביבס: "המשמעות היא שנוכל להמשיך לקיים את התכניות החשובות ולטפל באוכלוסיות החלשות ובאלימות הגואה". יו״ר מרכז המועצות האזוריות שי חג'ג' הוסיף ש"מדינה מתוקנת איננה יכולה להקפיא את פעילותה כל אימת שנקבעות בה בחירות חדשות".

x