$
בארץ

בעקבות היעדר התקציב: הגירעון ירד זמנית מ-3.7% ל-3.2%

בחודש ינואר הוצאות משרדי הממשלה הסתכמו ב-30.8 מיליארד שקל - ירידה של 10.3% בהשוואה לינואר 2019. הסיבה: התקציב ההמשכי, לפיו מותר לממשלה להוציא בכל חודש 1/12 מהתקציב של 2019.

עמרי מילמן 18:4605.02.20

גירעון התקציבי ל-12 החודשים האחרונים ירד בסוף ינואר מ-3.7% ל-3.2% מהתוצר. הסיבה: ירידה חדה בהוצאות משרדי הממשלה, לאור התקציב ההמשכי, הנובע מכך שאין ממשלה שתאשר תקציב, לפיו מותר לממשלה להוציא בכל חודש 1/12 מהתקציב של 2019.

 

 

 

סך הוצאות משרדי הממשלה עמדו על 30.8 מיליארד שקל - ירידה של 10.3% בהשוואה לינואר 2019 (אז נרשמה הוצאה חריגה שלגביה יש מחלוקת בתוך האוצר - האם נעשה משחק עם גירעון 2018 כדי להציג הצלחה עבור שר האוצר כחלון).

 

בנימין נתניהו ומשה כחלון בנימין נתניהו ומשה כחלון צילום: אוהד צויגנברג

הוצאות המשרדים האזרחיים רשמו ירידה של 7.1% והוצאות מערכת הביטחון ירדו ב-21.5% בהשוואה לינואר אשתקד. זאת כאשר ברקע ישנן דרישות תקציביות חדשות למערכת הביטחון שיעלו על הפרק במסגרת התוכנית הרב-שנתית המכונה "תנופה", לכשתקום ממשלה.

 

1/12 מתקציב 2019 לפי החשב הכללי הוא כ-40.2 מיליארד שקל, מאחר וסך ההוצאות בינואר (כולל תשלומי ריבית) הגיע ל36.3 מיליארד שקל, היתרה תעבור לשימוש משרדי הממשלה בחודש הבא.

 

סך ההכנסות בינואר 2020 הסתכמו ב-33.6 מיליארד שקל,  גידול נומינלי של 11.9% לעומת ינואר אשתקד. במסים ישירים נרשם גידול ל 15.6% ובמסים עקיפים גידול של 7.2%. נתונים אלו מעניינים במיוחד לאור הטענות שעלו נגד רשות המסים כי הזדרזה לסגור שומות בסוף 2018, גם כן כדי לסגור את הגירעון השנתי, על חשבון תחילת 2019.

x