$
בארץ

בלעדי לכלכליסט

עמותות וארגונים אזרחיים לאוצר: דורשים 700 מיליון שקל שלא הועברו בשל המצב הפוליטי

המדובר בכספי התחייבויות של שנת 2019 ומקדמות עבור 2020; המצב בו אין ממשלה מכהנת קבועה הוביל להתנהלות תקציבית לפי מסגרת הוצאות ממשלתית הפועלת על בסיס חודשי - ולעיכובים בהעברת הכספים. העמותות: "דווקא בתקופה זו של כאוס פוליטי, פעילות הגופים חשובה לחברה הישראלית ולחוסנה"

צלי גרינברג 08:4322.01.20
העמותות והארגונים האזרחיים העוסקים בפעילויות חינוך, רווחה ותרבות, ונתמכים על ידי המדינה, שלחו הבוקר (ד') מכתב לרוני חזקיהו, החשב הכללי במשרד האוצר, ולשאול מרידור, ראש אגף תקציבים, בו הם דורשים כי ישחררו את כספי התחייבויות המדינה כלפיהם לשנת 2019 ואת המקדמות המגיעות להם לשנת 2020.

 

מדובר על 451.7 מיליון שקל התחייבויות של ממשלת ישראל לעמותות השונות לשנת 2019 שעדיין לא שולמו, מתוך סך של כ-3.03 מיליארד שקל התחייבויות. בשנה בה חל תקציב המשכי, זכאיות העמותות למקדמות בגובה 70% מסך התמיכות עליהן התחייבה הממשלה ב-2019, כספי מקדמות אשר נאמדים ב-2.12 מיליארד שקל אשר אמורים לעבור לעמותות בתשלומים חודשיים של 250 מיליון שקל כל אחד עד לאישור התקציב.

 

 

ראש אגף תקציבים שאול מרידור וראש אגף החשב הכללי רוני חזקיהו ראש אגף תקציבים שאול מרידור וראש אגף החשב הכללי רוני חזקיהו צילומים: עמית שאבי, עמית שעל

 

פעילות חלוקת התקציב של ממשלת ישראל עובדת מאז תחילת השנה לפי חלוקה שווה לכל חודש מ-12 חודשי השנה, בהתאם לחוק יסוד משק המדינה, שמגדיר את מסגרת הפעילות של הוצאות הממשלה בהיעדר חוק תקציב. חוק היסוד קובעי, כי "לא נתקבל חוק התקציב לפני תחילתה של שנת הכספים (2020), רשאית הממשלה להוציא כל חודש סכום השווה לחלק השנים עשר מהתקציב השנתי הקודם, בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה".

 

יתרת כספי ההתחייבויות עבור שנת כספים קודמת, אשר לא שולמו במהלך שנת הכספים, ניתנות בשנים רגילות לעמותות במהלך חודשים ינואר ופברואר של שנת הכספים החדשה, עבור הוצאות שגובהן ויעדן אושרו על ידי משרדי הממשלה השונים. אי העברת חוק התקציב לשנת 2020 יצרה עודפי תשלום לעמותות עבור שנת 2019, אשר בהיעדר תקציב מאושר אין להן מקור תקציבי, והעמותות חוששות שהכספים להם הן זכאיות מהתחייבויות 2019 יינתנו על חשבון המקדמות המגיעות להן עבור 2020.

 

"אנו מבקשים לשחרר את העודפים המחויבים של שנת 2019" כתבו ארגוני הגג במכתב, "כדי שיתאפשר לנו לשלם לנו את ההתחייבויות עליהן הסתמכנו ב-2019, ובמקביל את המקדמות עבור שנת 2020, הניתנות לחלוקה על פי נוהל שר אוצר בשנת תקציב המשכי. אנו מבקשים להדגיש שהסיבה שנוצרו חלק גדול מהעודפים המחויבים נעוצה בהתנהלות של הממשלה ולא בגופים. אנו סבורים שדווקא בתקופה זו של כאוס פוליטי מתמשך ותפקוד לא מלא של ממשלת ישראל, המשך השמירה על הגופים והפעילות שלהם חשובה לחברה הישראלית ולחוסנה".

 

העמותות דורשות כי ועדת החריגים המיוחדת לתמיכות, הדנה במתן מקדמות למוסדות ציבור שהגישו בקשה לתמיכה לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, תקדם מתן המקדמות המגיעות להן עבור שנת 2020. ומציינות במכתב כי הן מצפות שהוועדה "תקפיד להחיל דין שווה על כלל המוסדות הנתמכים, ותמנע מקבלת החלטה שתעדיף מוסדות מסוימים על אחרים, באופן שיגרום בהכרח לאפליה בין הגופים הנתמכים. נדגיש כי ללא חלוקת ההתחייבויות והמקדמות בהקדם, קיים חשש ממשי לפעילותם של הגופים ובמקרים רבים אף לעצם קיומם".

 

בין ארגוני הגג החתומים על המכתב: האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה; קואליציית מתנדבים בחינוך; אגודת הסופרים העבריים; מרכז מוסאוא; אמ"י איגוד אמני ישראל; ארגוני מנהיגות אזרחית; שח"ם ארגון השחקנים בישראל; איגוד הישיבות החרדיות; מועצת ארגוני הילדים והנוער; הקרן להתחדשות קהילות בישראל; איגוד המפיקים לקולנוע וטלוויזיה ועוד.

 

ליאור פינקל-פרל, מנכ"לית ארגון מנהיגות אזרחית - ארגון הגג של המגזר השלישי בישראל, שפעלה להוצאת הדרישה, אמרה לכלכליסט: "מדובר במעצור בירוקרטי שפוגע בפעילויות חברתיות חשובות וחיוניות לחברה הישראלית. המצב הפוליטי הנוכחי יוצא דופן, והאחריות המוטלת בעת הזו על מנהליה המקצועיים של המערכת הממשלתית גדולה. החשב הכללי וראש אגף תקציבים צריכים לייצר פתרונות ולקחת את האחריות על חוסנה של החברה הישראלית, שנמצאת בידיהם".

x