$
בחירות 2020

הליכוד עתר לבג"ץ נגד איל ינון, שידחה הודעתו על הדיון בחסינות

את העתירה נגד היועמ"ש של ה כנסת הגיש ח"כ מיקי זוהר בטענה כי זוגתו של ינון, עו"ד עמית מררי, היא המשנה ליועץ המשפטי לממשלה שטיפלה בעבר בתיקי נתניהו, ומדובר בניגוד עניינים. היום ב-16:00 יודיע ינון האם הוועדה המסדרת תוכל לכונן ועדת כנסת לדיון בחסינות נתניהו גם בלי אישור היו"ר אדלשטיין

צבי זרחיה 13:0612.01.20

חסינות ראש הממשלה בנימין נתניהו: ח"כ מיקי זוהר מהליכוד עתר הבוקר (א') לבג"ץ נגד היועמ"ש של הכנסת איל ינון בטענה ש"הוא מצוי בניגוד עניינים חמור" בכל הנוגע לדיון באשר לחסינות. זאת בטענה שזוגתו של ינון, עו"ד עמית מררי, היא המשנה ליועץ המשפטי לממשלה שטיפלה בעבר בתיקי נתניהו. בתוך כך הודיע ינון כי הוא ידחה את הודעתו בעניין לשעה 16:0, בשל הגשת העתירה.

 

 

 

העתירה של הליכוד הוגשה על ידי היועץ המשפטי של המפלגה, עו"ד אבי הלוי, ועו"ד מיכאל רביאלו, עוה"ד של משפחת נתניהו.

 

בנימוקים לבקשת העתירה מציין זוהר כי "היועץ המשפטי לכנסת ובת זוגו חתמו על הסדרי ניגוד עניינים לפיהם ינון לא יטפל בעניינים בהם מטפלת מררי. מרר היא חברה בכירה בצוות שטיפל בתיקים הנוגעים לנתניהו וקיבל את ההחלטות בעניינו. למרות האמור, ינון הוציא חוות דעת המתייחסת לאפשרות הקמתה של ועדת כנסת שתדון בבקשת החסינות שהגיש נתניהו, וזאת בכנסת שהחליטה על התפזרותה זמן קצר לפני הבחירות בנוגע לאותם עניינים בהם טיפלה זוגתו. ינון פעל למרבה הצער בניגוד גמור להסדר ניגוד עניינים עליו הוא חתום ובניגוד חמור להסדר ניגוד עניינים שעליה חתומה גם זוגתו וזאת בניגוד גמור לדין ובאופן המערער את אימון הציבור במוסד החשוב של היועץ המשפטי לכנסת".

 

עוד נטען בעתירה כי "גם לגופו של עניין אין שום מקום להקים לאחר שהכנסת התפזרה וזמן קצר לפני הבחירות ועדת כנסת שתדון בבקשתו של נתניהו לחסינות משום שהדבר מנוגד לחוק יסוד השפיטה , מנוגד לנוהג ארוך שנים, מנוגד לחוות דעת קודמת של ינון (בעניין ח"כ חיים כץ שלגביה לא ניתן להקים ועדת כנסת 6 ימים לפני הבחירות שנערכו בספטמבר 2019-צ"ז)".

 

מימין: היועמ”ש לכנסת איל ינון וח”כ מיקי זוהר
מימין: היועמ”ש לכנסת איל ינון וח”כ מיקי זוהר צילומים: אוהד צויגנברג, עומר מסינגר

 

העתירה הוגשה כמה שעות לפני מסיבת העיתונאים שזימן יו"ר הכנסת ח"כ יולי אדלשטיין שבה הוא צפוי להודיע על החלטתו אם לאפשר את הקמתה לפני הבחירות של ועדת כנסת שתדון בבקשתו של רה"מ בנימין נתנעהו לקבל חסינות.

 

ינון דחה את פרסום חוות הדעת הנוספת לאחה"צ

 

בתוך כך, ינון הודיע בצהריים שבכוונתו לדחות את פרסום חוות דעתו הנוספת בנושא לשעה 16:00. בהודעתו לבג"ץ כתב ינון כי "היה ידוע היטב לעותרים כי בכוונתי היתה לפרסם היום בשעות הבוקר חוות דעתי לבקשת יו"ר הכנסת בנושא היקף שיקול הדעת של יו"ר הכנסת בבואו להחליט בבקשה לכינוס הועדה המסדרת לשם הקמתן של ועדות קבועות ובשאלת סמכות יו"ר הכנסת לכנס את מליאת הכנסת בנושא. "דקות לפני פרסום חוות הדעת הגיעה ליועץ המשפטי חוות הדעת המבקשת סעד לפיו היועץ המשפטי לכנסת ימנע מפרסום חוות הדעת האמורה בשל טענת העותרים לניגוד עניינים שלו".

 

ינון הוסיף כי "אף שהעותרים לא הגישו בקשה לצו ביניים או לצו ארעי ואף שהיה ידוע להם היטב מבעוד מועד כי חוות הדעת להתפרסם היום, למען הזהירות מוצא היועץ המשפטי לכנסת להודיע כי לבית המשפט על כוונתו להוציא את חוות הדעת היום בשעה 16:00".

 

ח"כ רויטל סויד, ראש צוות התגובות של מפלגת העבודה-גשר הגיבה על העתירה:  "רגע, אנחנו קצת מבולבלים - אז בעצם מותר לבג"ץ להתערב בעבודת הכנסת? אה, רק כשזה נוגע להישרדות המשפטית של נתניהו. איזו צביעות. ולמה יש לנו תחושה שאם בג"ץ יפסוק שמותר לעו"ד ינון לפרסם את חוות הדעת שלו לאדלשטיין, השופטים הם הבאים בתור אחרי ינון למסע האיומים והאימים של נתניהו והליכוד?".

 

"אין בכל אלה כדי לקבוע שוועדת הכנסת ומליאת הכנסת מנועות מלדון ולהכריע"

 

לפני שבוע קבע ינון כי  אין מניעה להקים עוד לפני הבחירות את ועדת הכנסת על מנת שתדון בבקשת החסינות של רה"מ נתניהו. ינון העביר לח"כ אביח ניסנקורן, המשמש כיו"ר הוועדה המסדרת, את חוות דעתו בשאלה האם בסמכותן של ועדת הכנסת ומליאת הכנסת לקיים דיונים בבקשות לקביעת חסינות בפגרת הבחירות. זאת, בהמשך לחוות הדעת שניתנה לפני כחודש, ושלפיה אין חובה אך גם אין מניעה משפטית להקים את ועדת הכנסת בטרם כוננה הממשלה.

 

בחוות הדעת פירט ינון את הקשיים שבקיום דיוני חסינות בתקופת הבחירות, ובעיקר העובדה שבתקופה זו הכנסת אינה נוהגת לעסוק בעניינים שנויים במחלוקת. עם זאת, מסקנתו היא כי "התנהלותה הרגילה של הכנסת בפגרת הבחירות, שטעם רב בבסיסה, אינה יכולה לאיין את הסמכות של ועדת הכנסת ומליאת הכנסת לדון בבקשת חסינות ולגבור על הוראת המחוקק לעשות כן "בהקדם האפשרי. לפיכך, על אף הקשיים השונים שאכן מתעוררים בקיומם של דיוני חסינות לאחר שהכנסת החליטה על התפזרותה והיא מצויה בפגרת בחירות, ועל אף התקדימיות שבכך, עמדתו היא כי אין בכל אלה כדי לקבוע שוועדת הכנסת ומליאת הכנסת מנועות מלדון ולהכריע בבקשות חסינות בעת הזו".

 

ח"כ זוהר תקף בעקבות כך את ינון עקב ניגוד עניינים לכאורה בהתנהלותו וזה האחרון דחה ביום רביעי שעבר בתוקף את האשמותיו. במכתב ששיגר ינון לזוהר הוא כתב: "אני דוחה את הטענה הזו מכל וכל. הסוגיות שאליהן נדרשתי בחוות הדעת שעסקו בהקמתה של ועדת כנסת (שביחס אליה לא נטענה כל טענה של ניגוד עניינים), הן בעניינים פרוצדוראליים של הכנסת. סוגיות אלה אינן נוגעות לבקשות החסינות עצמן או לשיקול הדעת של היועץ המשפטי לממשלה בהגשת כתב אישום, ועל כן, לא מתעורר לגביהן כל ניגוד עניינים עם תפקידה או עיסוקה של בת זוגי. יתירה מכך, בסוגיות פרוצדוראליות פנימיות של הכנסת מעין אלה, ליועץ המשפטי לממשלה או לאנשי משרד המשפטים אין עמדה או מעמד, וכך גם מסר בא כוח היועץ המשפטי לממשלה בתגובתו לבג"ץ במסגרת עתירות שהוגשו נגד חוות הדעת הקודמת שלי בעניין הקמתה של ועדת הכנסת.

 

"מנגד בכל הנוגע לסוגיות הקשורות בבקשת החסינות לגופה, אופן הדיון בה וכן בטענות המופנות כנגד שיקול הדעת של היועץ המשפטי לממשלה, איני מתכוון לעסוק כלל, וזו היתה כוונתי מלכתחילה - כך גם בבקשת החסינות של ח"כ חיים כץ", כתב ינון לזוהר.

 

 

x