$
משפט

היועמ"ש מתנגד לפשרה בתביעה ייצוגית נגד פנגו: "אין בה פיצוי לצרכנים"

למרות שהצדדים הגיעו לפשרה לפיה תוצמד הבהרה לשירות "זזתי", היועמ"ש מצא שההסדר אינו ראוי ואין בו לרפא את הטעיית הצרכנים החמורה מצד החברה. בין היתר היועמ"ש דורש מפנגו לשנות את אופן שיווק התוכנית

ענת רואה 15:1608.01.20

היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, הודיע לבית המשפט המחוזי מרכז כי הוא מתנגד לפשרה בתביעה ייצוגית נגד חברת פנגו, לאחר שמצא שההסדר אינו ראוי ואין בו לרפא את הטעיית הצרכנים החמורה מצד החברה ובנוסף אין בו כל פיצוי לצרכנים.

 

מדובר בתביעה ובקשה לאשרה כייצוגית שהוגשו לפני שנתיים, בינואר 2018. התובע אמיר מיכאלי טען באמצעות עו"ד יוחי גבע שפנגו הטעתה את ציבור הלקוחות במסגרת שירות הנקרא "זזתי" והיה חלק מחבילת "פנגו סימפל", וגבתה מהמנויים סכומים עודפים.

 

 

 

 

 

אפליקציית פנגו אפליקציית פנגו צילום: pango

 

התובע טען שפנגו משווקת את שירות "זזתי" כ"סיום חנייה אוטומטי", מה שמתפרש ע"י המנויים כסיום חנייה מיידי, לעומת תכונותיו ה"אמיתיות" של השירות שסיום החנייה ייעשה רק אם מרחק הנסיעה עולה על קילומטר, במהירות העולה על 35 קמ"ש ועדכון התנועה נעשה במרווחים של עד עשר דקות. כך, לטענת התובע, קיימים מקרים בהם המנויים לשירות ממשיכים להיות מחויבים בעד חנייה, למרות שעזבו את מקום החנייה.

 

פנגו טענה מנגד, כי המונח "אוטומטי" משמעו ללא התערבות מגע אדם. וכי הפרטים המלאים על אודות אופן השימוש נגישים ללקוח עובר לרכישת השירות וזמינים בכל עת ואף נשלחים ללקוח מיד לאחר הרשמתו.

 

הצדדים הגיעו להסדר פשרה, שלפיו לתיאור השירות באתר החברה תופיע ההבהרה: "לתשומת לב המשתמשים: הפסקת החנייה בשירות 'זזתי' ללקוחות ללא צימוד התקן בלוטות', תתבצע על בסיס בדיקת התרחקות ממקום החנייה ו/או קצב הנסיעה, הכל בהתאם לתנאים המפורטים בתנאי השימוש", עם קישור לתנאי השירות של התוכנית.

 

עוד לפי הפשרה, ביישומון פנגו תופיע הבהרה בנוסח קצר אף יותר המפנה לתנאי השימוש. הסדר הפשרה קובע, כי חברי הקבוצה אינם זכאים כלל לפיצוי בגין התנהלות החברה, בין היתר משום שישנו קושי בכימות והערכת הנזק לחברי הקבוצה.

 

היועמ"ש הגיש את התנגדותו, באמצעות עו"ד לירן פאר מפרקליטות מחוז מרכז (אזרחי), בסיוע המחלקה למשפט אזרחי בייעוץ וחקיקה, נאמר כי פנגו הפרה את חוק הגנת הצרכן בכך שהיא מטעה את הצרכנים בפרט מהותי בעסקה, שכן פנגו יצרה מצג שווא שלפיו בהזיזך את הרכב, החנייה צריכה להסתיים מיידית ללא כיבוי מהאפליקציה או פעולה אקטיבית אחרת. השימוש במילה "אוטומטי" כפי שהיא מוצגת כרגע מבלי להציג לצדה את מאפייני סיום החנייה, מטעה את הלקוחות בדבר מועד ואופן סיום החנייה.

 

עמדת היועמ"ש היא שטיב הפרסום והשיווק צריך להסביר על טיב השימוש בשירות כהווייתו ולא באופן משתמע ובצורה הנלמדת בדיעבד על מהות סיום החנייה. בכך, מאפשרת ההסדרה העתידית המוצעת את המשך קיומה של פרקטיקה מטעה והפרת הדין ע"י פנגו.

 

לגישת היועץ המשפטי לממשלה, על פנגו לחדול באופן מיידי מההטעיה החמורה של הצרכנים ולשנות את אופן שיווק התוכנית – הן בשיווק ובפרסום של התוכנית והן בכלל הסכמי ההתקשרות והחשבוניות החודשיות – באופן שבו ניתן יהיה להבין בבירור את העובדה כי החנייה אינה מסתיימת מיד עם היציאה מהחנייה, אלא בהתקיים התנאים לסיום החנייה כפי שתוארו לעיל. ככל שיתבצע שינוי באופן שיווק ופרסום השירות, יש ליידע את לקוחות השרות על כך מראש ובדרך אפקטיבית. אלא שההסדרה העתידית המוצעת בהסדר הפשרה אינה מתקנת את הפרת הוראות הדין, שכן לא נעשה ולא נדרש שינוי באופן פרסום ושיווק שירות "זזתי".

 

עוד נטען בעמדת היועמ"ש כי בתקנון תנאי השימוש של השירות ישנו לכאורה תנאי מקפח בחוזה אחיד, שכן נאמר בו כי "האחריות להפסקת החנייה מוטלת על המנוי עצמו ולמנוי לא תעמוד כל טענה כנגד פנגו, במידה ושירות 'זזתי' לא התריע לאחר תזוזת הרכב או לא כיבה את החנייה באופן אוטומטי, לרבות במקרים המנויים לעיל".

באשר להיעדר הפיצוי בהסכם, היועמ"ש סבור שהסדר פשרה שאינו מעניק כלל פיצוי לחברי הקבוצה, כאשר ניתן להניח שלחלקם נגרמו נזקים משמעותיים, אינו הוגן, ראוי וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה. בנוסף, הסדר זה אף פוגם במטרותיה המרכזיות של התובענה הייצוגית – הרתעה ומתן סעד הולם לנפגעים. בעמדה צוין כי המחוקק נתן מענה למקרים בהם קשה לאתר את חברי הקבוצה או לחשב את הנזק, בדמות האפשרות לפסוק פיצוי לטובת הקבוצה או הציבור.

 

עוד ציין שהיועץ המשפטי שבשלב שבו ידון שכר הטרחה של בא כוח התובע, הוא מבקש להביע את עמדתו גם בקשר לסוגיה זו.

 

מפנגו נמסר בתגובה: "עמדת היועץ המשפטי לממשלה איננה עולה בקנה אחד עם דעתו של בית המשפט המחוזי אשר המליץ לצדדים להגיע להסדר הפשרה המוצע, בין היתר לאור העובדה כי פנגו פירטה את מאפייני השירות הנדרשים בתנאי השירות אותם פרסמה, כמקובל. פנגו פעלה ותמשיך לפעול בשקיפות מול לקוחותיה ועל מנת להעניק להם את השירותים הטובים ביותר. את עמדתה המלאה לטענות היועמ"ש פנגו תציג בפני בית המשפט שיכריע בעניין".

 

 

 

 

x