$
בארץ

אושר מסמך המדיניות למרחב הימי: "הים הוא חלק בלתי נפרד משטח ישראל"

מי שגיבש את המסמך הוא מינהל התכנון בראשות דלית זילבר, והאישור בוצע במסגרת הוועדה לשמירה על הסביבה החופית; בין היתר, נקבע במסמך שוועדה בין־משרדית בראשות מינהל התכנון תנהל את המרחב הימי במדינה

‪ליאור גוטמן 08:1326.12.19

20 שנה לאחר גילויי מאגרי הגז וכ־15 שנה לאחר תחילת ההפקה הרשמית מהם, מדינת ישראל אישרה אתמול רשמית מסמך מדיניות למרחב הימי של מדינת ישראל.

 

 

מי שגיבש את המסמך הוא מינהל התכנון בראשות דלית זילבר, והאישור התבצע במסגרת הוועדה לשמירה על הסביבה החופית (ולחו”ף)

 

הטענה העיקרית במסמך, כאילו היה ספק בכך קודם, היא כי "מדובר במסמך מדיניות כולל הרואה את הים כחלק בלתי נפרד משטחה של מדינת ישראל".

 

המסמך, שעל הכנתו פורסם באפריל 2018 ב”כלכליסט”, עוסק בכמה נושאים, ובהם החלטה שהגוף שינהל את המרחב הימי של ישראל הוא ועדה בין־משרדית בראשות מינהל התכנון שבה שותפים משרד ראש הממשלה ומשרדי הביטחון, האנרגיה, הגנת הסביבה, התחבורה והחקלאות, הבינוי והשיכון, רשות הטבע והגנים, נציגי השלטון המקומי וארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל.

 

במהלך העבודה על מסמך המדיניות נבחנו שלוש חלופות לניהול של המרחב הימי: "רשות ים" שתחזיק בסמכויות נרחבות בתחומים שונים; "מועצת ים" - מסגרת לתיאום ותכלוּל בין המשרדים השונים או המשך המצב הקיים. כאמור הוחלט לבסוף על הקמת ועדה בין־משרדית, עם תקווה משותפת של כלל הגורמים שתוכל לעמוד במשימה.

 

במינהל התכנון טוענים שמסמך המדיניות הימי נערך בהתאם למתודולוגיות המקובלות לתכנון מרחבים ימיים והוא כולל ארבעה פרקים: הסדרה ותיאום במרחב הימי; סמכויות תיאום ותכנון, לרבות פעילות ספנות, סחר, ספורט ודיג; קווי תשתית ימיים, מבנים ימיים וחופיים וחקלאות ימית. עוד נכללים פרקים על הגנה על משאבי טבע.

 

"בעתיד הקרוב צפויה מדינת ישראל להידרש להרחבת פעילויות בים. מינהל התכנון הוביל לראשונה מהלך שבחן את הצרכים העכשוויים והעתידיים תוך הסתכלות מערבה אל הים, הן במים הטריטוריאליים והן במים הכלכליים. מדובר במהלך שמציג תפיסת עולם חדשנית שלוקחת בחשבון את השינויים והמגמות במרחב הימי. מסמך המדיניות הימי, מציג חזון כלכלי־חברתי, לצד שימור ערכי הטבע, הנוף והמורשת", מסכמת מנכ"לית מינהל התכנון דלית זילבר.

x