$
משפט

החיפוש בניידים של יועצי נתניהו: התיק יחזור לבימ"ש השלום, אמירות חריפות של שופט העליון

השופט יוסף אלרון קבע כי בית משפט השלום יבחן את השאלה אם צווי החיפוש המבוקשים כנגד 4 היועצים, החשודים במעורבות בהטרדת עד המדינה בתיק 4000 שלמה פילבר - מבוססים על מידע שהושג מחיפוש שבוצע שלא כדין במכשירי הטלפון הניידים שלהם, וכי במידה שכן - צווי החיפוש יבוטלו. אלרון: "המטרה אינה מקדשת את האמצעים"

עמיר קורץ 11:3325.12.19

שופט בית המשפט העליון, יוסף אלרון, קיבל באופן חלקי את בקשת רשות הערעור של יועצי ראש הממשלה בנימין נתניהו למתן צווי חיפוש במכשירי הטלפון הניידים שלהם, וקבע כי התיק יוחזר לבית משפט השלום בתל אביב.

 

אלרון קבע כי בית משפט השלום יבחן את השאלה אם צווי החיפוש המבוקשים כנגד ארבעת היועצים – יונתן אוריך, עופר גולן, יוסי שלום וישראל איינהורן, החשודים במעורבות בהטרדת עד המדינה בתיק 4000 שלמה פילבר - מבוססים על מידע שהושג מחיפוש שבוצע שלא כדין במכשירי הטלפון הניידים שלהם. עוד הוא קבע, כי אם יימצא שהמידע שעל בסיסו התבקשו הצווים הושג מחיפוש קודם שבוצע שלא כדין במכשיריהם – צווי החיפוש יבוטלו.

 

יונתן אוריך ועופר גולן יונתן אוריך ועופר גולן צילום: יואב דודקביץ'

 

אלרון כתב בהחלטתו כי "עצם ביצוע עבירות על ידי גורמי אכיפת החוק מהווה תופעה פסולה שאין להשלים עימה. המטרה אינה מקדשת את האמצעים, ואין בעצם השאיפה למיצוי החקירה כדי להתיר לחוקרי המשטרה לבצע עבירות האסורות בדין". עוד כתב אלרון, כי "הליכי חקירה בלתי תקינים עלולים להוביל בסופו של יום לחוסר אמון בתוצאות החקירה – הן מצד בית המשפט הדן בהליך העיקרי, והן מצד הציבור. חקירה שאינה מתנהלת בשום שכל זורעת ספקות בליבו של בית המשפט, מקשה עליו לברר את העובדות הדרושות להכרעתו – ופוגמת בהליך הפלילי ובאמון הציבור בו".

 

במהלך חקירתם של ארבעת היועצים ביחידת להב 433, בוצעו חיפושים במכשירי הטלפון הניידים שלהם ללא צו שיפוטי כדין, ומבלי שהובהר להם כי באפשרותם לסרב לחיפוש והדבר לא ייזקף לחובתם. בשלב מאוחר יותר הגישה המדינה בקשה למתן צו חיפוש במכשירי הטלפון הניידים של הארבעה.

 

השופט אלרון קבע בהחלטתו כי במקרים שבהם לבקשה למתן צו חיפוש במכשיר טלפון נייד קדם חיפוש שבוצע שלא כדין, יש לבחון בשלב ראשון האם הצו המבוקש מבוסס על מידע שהושג מחיפוש שבוצע שלא כדין במכשיר. אם התשובה לשאלה זו חיובית, יש להמשיך ולבחון בשלב שני האם קיימים שיקולים מיוחדים המצדיקים את מתן צו החיפוש חרף הפגיעה החמורה בפרטיותו של הנחקר.

 

במקרה הנוכחי קבע השופט אלרון כי הזיקה בין המידע שהושג בחיפוש המוקדם במכשיריהם של ארבעת המבקשים לבין ראיות לכאורה לנחיצות הצווים טרם הובהרה דיה – ועל כן אין מנוס מהחזרת התיק לבית משפט השלום כדי שיקבע ממצאים בשאלה זו, ואם ימצא שהבקשות למתן צווי החיפוש מבוססות על מידע שהושג בחיפושים המוקדמים במכשירי הטלפון הניידים של החשודים - צווי החיפוש במכשירי הטלפון שלהם יבוטלו.

 

בהקשר זה הדגיש השופט אלרון כי חיפוש במכשיר הטלפון הנייד של נחקר שלא כדין מהווה פגיעה חמורה בזכותו לפרטיות תוך הפרה בוטה של הדין – וכי אל לחוקרי המשטרה להניח כי כל פעולותיהם ייזכו להכשר מצד בתי המשפט. לדברי השופט אלרון, על רשויות החקירה להקפיד היטב על הוראות החוק ונהלי החקירה, ולהוות דוגמה לכל אזרח להתנהגות נאותה. משכך, אין להשלים עם כך שדווקא רשויות החקירה פועלות בניגוד לדין במסגרת מאמציהן למיגור הפשיעה. כמו כן, כתב כי על בתי המשפט מוטלת החובה לדקדק בזכויותיהם של נחקרים ולהבטיח כי בקשות המונחות בפניהם, אשר עלולות לפגוע בזכויותיהם של נחקרים מעבר לנדרש, אינן נענות כלאחר יד.

 

על רקע חומרת הפגיעה בפרטיותם של ארבעת המבקשים, עמד השופט אלרון על כך שחזקה על המדינה שתבחן לעומק את הנסיבות שהביאו לפגיעה בזכויותיהם, תפיק את לקחיה ותמצה את הדין עם האחראים לכך.

 

את אוריך וגולן ייצגו עורכי הדין עמית חדד ונועה מילשטיין, את שלום ייצג עו"ד מאיר ארנפלד ואת איינהורן ייצג עו"ד ליאור אפשטיין.
x