$
בארץ

פרסום ראשון

ביהמ"ש המחוזי ביטל את הצו נגד הפעלת אסדת לווייתן

בהודעת השופט אלי אברבנל נכתב, "נוכח עמדתם של אנשי המקצוע מטעם המדינה, החשש המועלה על ידי העותרים אינו גובר בנסיבות העניין על הפגיעה המשמעותית בקידום הפרויקט העלולה להיגרם כתוצאה ממתן הצו המבוקש, והשלכותיה מרחיקות הלכת כנטען על ידי המשיבים"

ליאור גוטמן וענת רואה 08:2419.12.19
ביהמש המחוזי בירושלים ביטל הבוקר (ה) את הצו שניתן שלשום כנגד הפעלת אסדת לווייתן בהליך האחרון טרם הפיכתו למאגר מסחרי. בהודעת השופט אלי אברבנל הוא כותב "נוכח עמדתם של אנשי המקצוע מטעם המדינה, שכאמור לא נסתרה על ידי מומחים מטעם העותרים, החשש המועלה על ידי העותרים (מפגיעה אפשרית בציבור - ל"ג) אינו גובר בנסיבות העניין על הפגיעה המשמעותית בקידום הפרויקט העלולה להיגרם כתוצאה ממתן הצו המבוקש, והשלכותיה מרחיקות הלכת כנטען על ידי המשיבים". לפיכך השופט מבטל את הצו הארעי שניתן שלשום בלילה כנגד הפעלת האסדה.

  

עוד נודע שבשעה 13:00 יערך דיון מקביל בעתירה שהגיעה עמותת "שומרי הבית", אף היא כנגד הפעלת אסדת לווייתן.

 

אסדת גז לווייתן אסדת גז לווייתן צילום: אלבטרוס

 

עיון בנימוקי השופט מעלה ש"התנאים שבהיתר הפליטה נקבעו על יסוד חוות דעתם של מומחים מהמשרדים הממשלתיים העוסקים בדבר, בדבר מידת הסיכון הנשקפת מפליטת גזים מהאסדה ובדבר הדרכים הסבירות להקטנתו. לטענת נציגי המדינה, בתגובתם לבקשה ובדיון, מידת הסיכון הנשקפת לבריאות הציבור כתוצאה מפליטת גזים רעילים מהאסדה נמוכה מאוד, הן בתקופת ההרצה של המתקן והן בהפעלת המתקן בשגרה. לטענתם התנאים שנקבעו בהיתר הפליטה והיערכותם לפיקוח על האסדה מקטינים עוד יותר את החשש האמור. כנגד עמדה מקצועית זו לא הוצגה חוות דעת מטעם העותרים", אומר אברבנל

 

עוד נטען בפסק הדין ש" עניין הטענה למתן הסכמה ללא סמכות לפליטת גזים בתקופת ההרצה, בשלב זה לא עלה בידי העותרים (חמש רשויות מקומיות ועמותת צלול - ל"ג וע"ר) שכנע כי גבוהים סיכוייה של טענתם להתקבל. בכל הזהירות הראויה ובלי לקבוע מסמרות בעניין, נראה כי טענתם של המשיבים כי הסכמה זו מעוגנת בהסדר לא הופרכה", אומר ביהמ"ש.

 

השורה התחתונה: ביהמ"ש מחדד ש"מובן כי אין לבטל את משקלו של אינטרס השמירה על בריאות הציבור שבגינו הוגשה הבקשה", אבל לאור כל העדויות והממצאים שהוגשו בפניו, כמו גם "עמדתם של אנשי המקצוע מטעם המדינה, שכאמור לא נסתרה על ידי מומחים מטעם העותרים, החשש המועלה על ידי העותרים אינו גובר בנסיבות העניין על הפגיעה המשמעותית בקידום הפרויקט"

 

x