$
בארץ

שטייניץ חתם על אישור יצוא הגז למצרים: יחל בעוד שבועיים

האישור ניתן ליצוא הוא לכמות מרבית של כ-60 BCM מלווייתן ו-25 BCM מתמר לתקופה של 15 שנים; שטייניץ: "ישראל הופכת לראשונה בתולדותיה, ליצואנית אנרגיה"

ליאור גוטמן 12:3116.12.19

שר האנרגיה שטייניץ חתם הבוקר (ב) על האישורים הנדרשים ליצוא גז טבעי מישראל למצרים.

 

 

 

משרד האנרגיה מסר כי האישורים ניתנו "לאחר שהושלמו כל ההליכים המקצועיים לבחינת הנושא, התקבל אישורה של רשות התחרות ולאחר היוועצות בוועדת הריכוזיות ובהתאם להמלצתה".

 

 

יובל שטייניץ חותם על האישור לצוא גז למצרים יובל שטייניץ חותם על האישור לצוא גז למצרים

 

בכך הושלמה רשימת המטלות הרגולטוריות ששותפויות תמר ולווייתן נדרשו להשלים טרם פתיחת מאגר לווייתן עוד החודש. האישור ניתן ליצוא הוא לכמות מרבית של כ-60 BCM מלווייתן ו-25 BCM מתמר לתקופה של 15 שנים.

 

 

אסדת קידוח לווייתן אסדת קידוח לווייתן צילום: אלבטרוס

 

שטייניץ: "בעקבות האישור ישראל הופכת לראשונה בתולדותיה, ליצואנית אנרגיה ולשותפה חשובה במשק האנרגיה האזורי. יצוא הגז למצרים ממאגרי לווייתן ותמר, הוא שיתוף פעולה כלכלי משמעותי ביותר בין ישראל ומצרים מאז נחתם הסכם השלום בין המדינות".

 

חברת דולפינוס רוכשת את הגז למצרים

 

שותפויות דלק קידוחים, ישראמקו, תמר פטרוליום, אלון גז ורציו, כולם שותפים במאגרים, דיווחו לפני שעה קלה שהתקיימו התנאים המתלים ליצוא גז. מי שאמור לרכוש את הגז למצרים היא חברת דולפינוס.

 

במסגרת ההסכם התחייבו שותפי תמר לספק לדולפינוס כמויות גז שנתיות על בסיס מחייב (Firm), כבר מקיץ 2020 עם כ-1 מיליארד מ"ק (BCM) לאורך 24 חודש, ומקיץ 2020 ועד לשנת 2034 – כ-2 מיליארד מ"ק לשנה, וסה"כ כ-26 מיליארד מ"ק גז טבעי.  

 

במקביל, במסגרת הסכם לווייתן-דולפינוס התחייבו שותפי לווייתן לספק לדולפינוס כמויות גז שנתיות על בסיס מחייב (Firm) כבר מינואר הקרוב ובהיקף של כ-2.1 מיליארד מ"ק לשנה. מהקיץ הקרוב הכמות תעלה לכ-3.6 מיליארד מ"ק לשנה, ואחרי 24 חודש, כלומר בקיץ 2020, היא תעלה שנית ועד לרף של כ-4.7 מיליארד מ"ק לשנה, וכך עד לשנת 2034. סך הכמות שתועבר ממאגר לווייתן תגיע לכ-85 מיליארד מ"ק.

 

יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים: "קבלת האישורים הרגולטוריים הם אבן דרך משמעותית לייצוא הגז למצרים, שייחל בעוד כשבועיים. הפקת הגז מלווייתן, שתחל בימים הקרובים, תחזק את מעמדה האיזורי של ישראל, תוזיל את מחירי החשמל ותאפשר סופסוף להיגמל מהשימוש בפחם המזהם."

 

 

x