$
Duns דעות
האדר מובייל דן אנד ברדסטריט duns100

מנהיגות ואומץ ניהולי

משה בנג'ו 11:1312.12.19

מוגש מטעם DUN'S 100

 

על פי תחזיות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת 2048 אוכלוסיית ישראל תכפיל את עצמה ותמנה 15 עד 17 מיליון בני אדם.

 

המשמעות: בתוך כשלושים שנים תהיה "מדינה נוספת", בסדר גודל של ישראל, דהיום.

 

אנו סובלים מהעדר כרוני במנהיגות ואומץ ניהולי, המובילים לכשל קולוסאלי, שאך ילך ויגדל, באופן דרסטי, היה ולא נשכיל "להחליף את הדיסקט", באופן שבו אנו מקבלים כיום החלטות ניהוליות ובאופן שמממשים אותם, נמצא את עצמנו כמדינה העוסקת , כל העת, בכיבוי שריפות נקודתיות בלתי פוסקות ובסביבת חיים וסביבת עבודה יקרים להפליא ובלתי נסבלים בעליל.

 

מנהיגות ואומץ ניהולי , מחייבים שינוי דרמטי של תפיסת הניהול ואופן קבלת ההחלטות, הנהוגים כיום במגזר הציבורי.

 

מנהיג חייב לפעול לאורו של חזון בר קיימא וצופה פני עתיד, ובד בבד להחזיק בארגז כלים המאפשר לו לממש חזון זה (סמכות ואחריות) והוצאתו מן הכח אל הפועל.

 

אומץ ניהולי נחוץ על מנת לבצע את "הדבר הנכון" ולא את הדבר הפופולרי, המצטלם נהדר בחלון הקדנציה הפוליטית.

 

ראשי הערים חייבים יהיו לקבל על עצמם את האחריות ואת ההובלה של הפרויקטים הלאומיים בתחומם והמדינה תהיה חייבת להעמיד לרשותם ארגז כלים ודרגות חופש ניהוליות למימוש אחריות זו.

 

המדינה, חייבת להשתחרר מפרדיגמות העבר ומחוסר האמון המושרש כנגד המגזר הפרטי ולראות במגזר הפרטי שותף אמת : חלוקת סיכונים אמיתית בין המגזר הציבורי לפרטי, הקטנה דרמטית של הרגולציה המשתקת ואוזן קשבת. רק שילוב זרועות מסוג זה יאפשר את צליחת הסמבטיון העומד בפנינו.

 

משה בנג'ו משה בנג'ו קרדיט: יח"צ

 

מדינת ישראל מצויה בנקודת שבר, שתוליך אותנו לאבדון, היה ולא נתעשת.

 

מנהיגות ואומץ ניהולי  הינם צורך קיומי, כאן ועכשיו.

 

משה בנג'ו משמש כמנכ"ל קבוצת גדיש הנדסה וניהול