$
בארץ

המרד של משרד הבריאות: מסרב להוראה של האוצר

האוצר דרש מקופות החולים לא לחרוג בשנה הבאה מתקציבן, בשל היעדר תקציב ממשלתי חדש. בתגובה חריפה קרא משרד הבריאות לקופות החולים לא להתחשב בדרישת האוצר כלשונה: "הבחינה שעליכן לעשות איננה רק תקציבית. חובתכן להבטיח שתוכלו להמשיך ולספק לאורך זמן שירות רפואי למבוטחים"

אדריאן פילוט 07:1821.11.19

מערכת הבריאות – הכוללת את הרגולטור משרד הבריאות ואת קופות החולים ספקיות שירותי הבריאות – מסרבת לקבל את הוראתו של אגף התקציבים באוצר שלפיה תקציב התמיכות בקופות החולים לא יעלה בשנה הבאה. שלשום שלח סגן הממונה על התקציבים (בריאות) מכתב ברוח זו לראשי מערכת הבריאות, ואתמול הגיעה תגובה נגדית חריפה.

 

 

 

לידי כלכליסט הגיע מכתב ששלח לאגף התקציבים מנהל הרגולציה של משרד הבריאות, מוריס דורפמן, בהנחיית מנכ"ל המשרד משה בר סימן טוב. דורפמן כותב כי "האחריות של קופת חולים איננה מתחילה או מסתיימת באיזון תקציבי בלבד. חוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע כי שירותי הבריאות הכלולים בסל שירותי הבריאות יינתנו בישראל, לפי שיקול דעת רפואי, באיכות סבירה, בתוך זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגורי המבוטח, והכל במסגרת מקורות המימון העומדים לרשות קופות החולים. הבריאות היא זכות יסוד לכל תושב בישראל בחלק מהזכות לחיים בכבוד". 

 

מימין: ראש אגף תקציבים שאול מרידור ומנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב מימין: ראש אגף תקציבים שאול מרידור ומנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב צילום: מיקי אלון, אוראל כהן

 

הוא הוסיף כי "בעת גיבוש התקציב יש לאזן בין שני האינטרסים האלה: רמת שירות מול תקציב. הבחינה שעליכם לעשות במסגרת אישור התקציב איננה רק תקציבית, אלא חלה עליכם חובה לבחון ולהבטיח כי הקופה תוכל להמשיך ולספק לאורך זמן שירות רפואי לכל אחד ואחת ממבוטחיה כנדרש בחוק", ציין.

 

במכתב ששלח שלשום סגן הממונה על התקציבים (בריאות), אלון מסר לכלל ראשי מערכת הבריאות הוא ביקש ש"בבניית התקציב לשנת 2020 לא יידחו הוצאות חיוניות לשנים 2021–2022 על בסיס הנחה שבשנים האלו יגדלו תמיכות הממשלה במסגרת הסכמי הייצוב". מסר הודיע כי "בחרתי לפנות אליכם טרם סיום בניית תקציב הקופה לשנת 2020 ועל מנת שתוכלו לבנות תקציב שנתי מאוזן. הנחת העבודה בעת הנוכחית היא כי תמיכת הממשלה בקופות החולים לשנת 2020 לא תעלה על תמיכת הממשלה בקופות בשנת 2019, ובפרט שתמיכת הממשלה לקופות במסגרת הסכמי הייצוב לשנת 2020 לא תעלה על הסכום שניתן לקופת החולים בשנת 2019 במסגרת הסכמי הייצוב לשנים 2017-2019". המשמעות היא כי תקציב התמיכות והסיוע המיוחד יוקפא ולא יעלה.

 

 

 

האוצר חתם בסוף 2018 על הסכמי ייצוב – חבילות סיוע יזומות המיועדות לסגור את הגירעון המבני של הקופות וזאת תמורת התייעלות במערכת. ההסכם הנוכחי היה תקף לשנים 2017–2019, כך שהחל מ־2020 הקופות אינן מכוסות ומצב הזה פוגש אותן ללא ממשלה ולא תקציב מאושר. זאת כאשר שיטת העבודה היא 1 חלקי 12, כלומר העתקת תקציב 2019 (עם תוספת אינפלציה שהשנה היתה כמעט אפסית) ומחולקת ל־12 החודשים.

 

לפי החוק היבש, לאוצר אסור לחרוג מהקצאה חודשית זו. דורפמן אף הורה לקופות החולים לבצע שתי רשימות. הראשונה, שמפרטת "את המשמעויות של הפגיעה בשירות למבוטח (לדוגמה: צמצום שירותים, הארכת זמני המתנה ועוד) תחת ההנחה כי מסגרת התמיכות תהיה בהתאם לאמור במכתבו של אלון מסר. משמעויות אלה על רמת השירות יש להעביר לידינו יחד עם תקציב הקופה", כותב דורפמן. ברשימה השנייה הקופות צריכות לפרט "תחזית המשאבים הנדרשים, בחלוקה לסעיפים תקציביים". דורפמן מבקש למעשה מהקופות לרשום דרישות תקציביות כאילו המכתב של מסר מעולם לא נכתב.

 

פרופ' אוהד (אודי) דודסון, מנכ"ל קופת חולים כללית אמר כי "יש לנו קושי אמיתי עם המכתב ששיגר האוצר. יש אוכלוסיה מזדקנת, יש התייקרות הטכנולוגיות. אין מצב שבשנה עוקבת ההוצאות יהיו כמו השנה שלפניה. זה לא קיים. נאמר לנו 'תסתדרו עם הכספים שהיו לכם'. זה בלתי אפשרי".

 

לדבריו, "הגירעון החזוי של כללית ל־2020 עומד על 2.5 מיליארד שקל. זה אחרי שנתיים של איזון מוחלט. אז האוצר ייתן לנו סיוע שנתי לפי המכתב ששיגר של כ־1 מיליארד לשנה – שזה מה שנתן ב־3 השנים האחרונות (הסכם היצוב של כללית הסתכם בכ־3 מיליארד שקל ל־3 שנים – א.פ.), כך שיחסרו לנו 1.5 מיליארד שקל. חלק מהכסף יגיע מהתייעלות פנימית אבל אי אפשר להתייעל ב־1.5 מיליארד שקל. חייבים להוסיף מקורות שיאפשרו לנו לנהל חיים נורמליים".

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x