$
בארץ

למ"ס: שיעור התעסוקה בפריפריה עומד על 57% - נמוך משמעותית מבאזור המרכז

משק בית יהודי באזור מרכזי מאוד, מכניס 120% יותר ממשק בית ערבי "פריפריאלי מאוד". הוויתור על טיפולים רפואיים מסיבות כלכליות גבוה פי שלושה בפריפריה מאשר במרכז

שחר אילן 13:1602.10.19

שיעור התעסוקה באזורים פריפריאליים עומד על 57% בלבד ונמוך משמעותית מאשר באזורים מרכזיים ומרכזיים מאוד (65%). גם אחוז האבטלה גבוה משמעותית. משק בית יהודי באזור מרכזי מאוד משתכר 120% יותר ממשק בית ערבי פריפיריאלי מאוד. 19% ממשקי הבית ביישובי הפריפריה מוותרים על טיפול רפואי מסיבות כלכליות, פי שלושה מאשר ביישובי המרכז (6%). כך עולה מנתונים שמפרסמת היום בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתוך דו"ח פני החברה בישראל.

 

 

 

שירות התעסוקה שירות התעסוקה צילום: ישראל יוסף

 

 

לנתונים האלה שתי משמעויות. אחת היא ששיעור האבטלה הנמוך בישראל מטעה ואינו משקף תושבים רבים בפריפריה שוויתרו כליל על חיפוש עבודה. השנייה היא שגם באבטלה נמוכה מאוד קשה בהרבה למצוא עבודה בפריפריה.

 

השנה התמקד הדו"ח בהבדלים ובפערים בין אוכלוסיות לפי רמת הפריפריאליות. הלמ"ס מגדירה את הגולן, אצבע הגליל, הערבה ודרום הנגב כפריפריאליים מאוד. עוטף עזה, רוב הגליל וחלק מההתנחלויות מוגדרים כפריפריאליים. מרכז מטרופולין תל אביב וירושלים מוגדרות כמרכזיות מאוד. הנתונים מתייחסים לשנים 2016-2017.

 

הפערים בשכר בין מרכז לפריפריה בולטים בעיקר בין יהודים וערבים. ההכנסה של משק בית יהודי באזור מרכזי מאור עומדת על 22 אלף שקלים בחודש לעומת עשרת אלפים בלבד למשק בית ערבי פריפריאלי מאוד, פער של 120%. משק בית יהודי פריפריאלי מאוד משתכר 18,700 כלומר מעל ל-85% יותר ממשק בית ערבי באותם אזורים. הפערים בין משקי בית יהודי מרכזיים מאוד ופריפריאליים מאוד עומדים לעומת זאת על 12%.

 

יצוין שנתוני ההוצאה לתצרוכת במגזר הערבי גבוהים בכל רמות הפריפריאליות ב-25-30% מנתוני ההכנסה מה שיכול להצביע על האפשרות של הכנסה בלתי מוצהרת משמעותית. במקרה כזה הפערים בפועל עדין גדולים מאוד, אבל פחות.

 

שיעור הסיכון לעוני עמד ביישובים פריפריאליים על 37% ממשק הביתה לעומת 22% ביישובים מרכזיים. משק בית מוגדר בסיכון לעוני אם הכנסתו גבוהה עד 20% מקו העוני. גם כמות הרשומים במחלקות לשירותים חברתיים כבעלי נזקקות מוגדרת גבוהה בפריפריה בהרבה. ביישובים פריפריאליים מאוד רשום 1 מכל 9, ביישובים פריפריאליים: 1 מכל 8 וביישובים מרכזיים מאוד: 1 מתוך 12.

 

19% ממשקי הבית ביישובי הפריפריה מוותרים על טיפול רפואי מסיבות כלכליות פי שלושה מאשר ביישובי המרכז (6%). שיעור המיטות לאשפוז כללי ביישובים מרכזיים מאוד עומד על 2.9 ל-1,000 תושבים והוא גבוה פי 7 מהשיעור ביישובים פריפריאליים מאוד (0.4 ל-1,000 תושבים).

 

פערים קשים יש גם בתחום תאונות הדרכים. שעור ההרוגים עומד ביישובים פריפריאליים מאוד על 5.8 ל-100,000 תושבים הרוגים, יותר מפי 2 מאשר ביישובים מרכזיים מאוד ((2.5). כן נרשמו ביישובי הפריפריה (כלומר פריפריאליים ופריפריאליים מאוד) כ-30 פצועים קשה בתאונות דרכים ל-100,000 תושבים לעומת כ-20 ביישובי המרכז.

 

סביר שיש ליחס זאת בין היתר למרחקים הגדולים יותר שנדרשים לעשות תושבי הפריפריה וכן לאיכות כבישים פחותה. אבל יש גם יתרונות לכבישי הפריפריה. ביישובים הפריפריאליים מאוד כ-56% מהאוכלוסייה "לא נפגעו אף פעם" מהתנהגות אלימה בכביש לעומת כ-43% ביישובים מרכזיים מאוד.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x