$
בארץ

בלעדי לכלכליסט

משרד הבריאות יפעל לביטול לימודי הרפואה לזרים

הזרים מהווים כ־15% מכלל הסטודנטים לרפואה, ומשלמים שכר לימוד של עד 130 אלף שקל בשנה, המכסה על פער התקצוב של סטודנטים ישראלים. יישום המלצות הוועדה ידרוש תוספת תקציבית של עד 60 מיליון שקל מצד האוצר

שחר אילן 06:4827.05.19

דו"ח ועדה מקצועית משותפת של המועצה להשכלה גבוהה ומשרד הבריאות ממליץ לבטל כליל את לימודי הרפואה של סטודנטים מחו"ל בישראל או לצמצם אותם באופן דרסטי.

 

כמו כן, ממליץ הדו"ח לבטל את תוכנית לונדון־ניקוסיה שמאפשרת לעשרות סטודנטים ישראלים לעקוף מדי שנה את תנאי הקבלה לחוגים לרפואה תמורת תשלום שכר לימוד גבוה. הוועדה ממליצה גם לפתח תוכנית הוראה לרפואה שלא במסגרת בתי חולים, אלא במרפאות של קופות החולים ובעזרת סימולציות.

 

 

 

הטכניון ייפגע

 

הוועדה להסדרת השדות הקליניים בלימודי רפואה מונתה בנובמבר 2018 על ידי מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב ומנכ"ל המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) והוועדה לתכנון ולתקצוב שלה (ות"ת), מתניהו אנגלמן – שמועמד בימים אלה לתפקיד מבקר המדינה מטעם מפלגות הקואליציה.

 

המרכז הרפואי שיבא בתל השומר. המלצה לבטל את תוכנית לונדון־ניקוסיה המרכז הרפואי שיבא בתל השומר. המלצה לבטל את תוכנית לונדון־ניקוסיה צילום: יריב כץ

 

מטרת הוועדה היתה למצוא דרכים להגדיל את מספר הסטודנטים לרפואה בישראל בשל המחסור ההולך ומחמיר ברופאים בארץ. הוועדה הגישה לפני מספר שבועות את המלצותיה והן מתפרסמות לראשונה ב"כלכליסט". בראש הוועדה עמדו מנהל המרכז הרפואי רבין ויו"ר איגוד מנהלי בתי החולים ד"ר ערן הלפרין, ונציג פורום דיקני הפקולטות לרפואה, הדיקאן היוצא של הפקולטה לרפואה בטכניון פרופ' שמעון מרום.

 

היעד שהוצב לוועדה הוא הגדלת מספר הסטודנטים הישראלים המתחילים לימודי לרפואה בישראל מ־740 לכ־950 בשנה תוך 3 שנים לצורך עמידה ביעד של 3 רופאים ל־1,000 נפש. שמה של הוועדה נובע מכך שהמגבלה העיקרית למספר הסטודנטים לרפואה היא מחסור בשדות קליניים, כלומר, מחלקות בבתי חולים שבהן מתנהלים ההתנסויות המעשיות במהלך לימודי הרפואה.

 

כיום לומדים בישראל כ־130 סטודנטים זרים בכל שנתון, שמהווים 15% מכלל הסטודנטים לרפואה. כמעט כל הסטונדטים הזרים הם יהודים, בעיקר מארצות הברית. הם משלמים שכר לימוד שנע בדרך כלל בין 100 אלף ל־130 אלף שקל לשנה. העלות של כל סטודנט לרפואה מוערכת ב־70 אלף שקל לשנה בעוד המל"ג משלמת לאוניברסיטאות תעריף גרעוני של 50 אלף שקל בלבד. כלומר, הסטודנטים הזרים רווחיים מאוד לפקולטות לרפואה ושכר הלימוד שהם משלמים מכסה על הפער בין מימון המל"ג לכל סטודנט לבין העלויות האמיתיות של הכשרת רופא בפקולטה.

 

מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב. "היעד יעלה מ־950 ל־1,300 סטודנטים" מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב. "היעד יעלה מ־950 ל־1,300 סטודנטים" צילום: אוראל כהן

 

לימודי סימולציה

 

אף שלקליטת לסטודנטים זרים יתרונות רבים, ביניהם תוספת ניקוד בדירוגים האקדמיים הבינלאומיים, בוועדה סבורים שאם אין מספיק שדות קליניים לישראלים יש לצמצם את מספר הזרים. הוועדה מציעה שני מתווים חליפיים: אחד הוא לצמצם את מספר הזרים מ־130 ל־75, כלומר 25 בכל מוסד שיש לו תוכנית כזו – אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת תל אביב והטכניון. ההצעה הזו תפגע בעיקר בטכניון שיש בו היום 65 סטודנטים זרים.

 

האוניברסיטאות טענו שתוכניות של 25 סטודנטים זרים אינן כדאיות כלכלית ולכן הועדה מציעה לשקול גם חלופה רחבה של ביטול כלל לימודי הזרים. הבעיה היא שמדובר בנזק של כ־20 מיליון שקל לשנה לאוניברסיטאות במתווה המצומצם ושל 60 מיליון שקל לשנה במקרה של ביטול. לכן יישום ההמלצה תלוי בראש ובראשונה בהסכמת האוצר לשפות את המוסדות.

 

הועדה גם ממליצה לבטל את תוכנית לונדון־ניקוסיה, תוכנית לימודים פרטית שבאמצעותה עוקפים 30 סטודנטים ישראליים מדי שנה את תנאי הקבלה המחמירים של הפקולטות לרפואה באוניברסיטאות. התלמידים לומדים שנתיים קליניות באוניברסיטת ניקוסיה ושנתיים בבית החולים שיבא בפיקוח אוניברסיטת תל אביב. זאת בעלות של כ־120 אלף שקל לתלמיד לשנה. הועדה קובעת כי "עצם קיום התוכנית מהווה מדרון חלקלק". היא מציעה שהשדות הקליניים שיתפנו יועברו לאוניברסיטת תל אביב, שתגדיל את מספר התלמידים ב־30 לשנתון. כן היא מציעה להוסיף 20 סטודנטים עתודאים לרפואה לאוניברסיטה העברית בירושלים ו־20 סטודנטים לפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר אילן בצפת.

 

הוועדה הגיעה למסקנה כי בשיטות ההוראה הנוכחיות יהיה קשה מאוד להגדיל את מספר השדות הקליניים בבתי החולים. היא ממליצה לפתח שיטות הוראה קליניות שיתבססו גם על מרפאות קופת חולים והוראה באמצעות סימולציה. לשם השגת המטרה הזו, המליצה הוועדה לפתוח בשורת מחקרים.

 

עד היעד הבא

 

מרכיב מרכזי בתוכנית להגדלת מספר הסטודנטים הישראלים לרפואה היא הקמת הפקולטה לרפואה באריאל שבה צפויים ללמוד 70 תלמידים במחזור. הוועדה המליצה להצמיד לפקולטה את שני בתי החולים החרדיים: לניאדו בנתניה ומעייני הישועה בבני ברק.

 

מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב אמר בתגובה ש"מדובר במסקנות ישימות ומעשיות. יש לנו צורך דחוף בהגדלה משמעותית מאוד של מספר הרופאים בישראל שלומדים בארץ. הצגנו יעד של קרוב ל־950 סטודנטים בשנה, ובהמשך נעלה ל־1300".

 

יו"ר הועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה (ות"ת) פרופ' יפה זילברשץ אמרה בתגובה ש"משבר הכשרת הרופאים מסכן את חיי האדם בישראל ואני נחושה לעמוד ביעד שהצבנו של לפחות 950 סטודנטים לרפואה מדי שנה. בכוונתי להביא את הדו"ח בהקדם לאישור מל"ג וות"ת". זילברשץ ציינה עם זאת שכדי ליישם את הדו"ח ידרש שיתוף פעולה של האוצר.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x