$
בארץ

עתירה לבג"ץ נגד רשות החברות: מחייבת להעסיק מבקרים פנימיים רק כשכירי חברה

לשכת רואי החשבון ואיגוד המבקרים מבקשים להשהות את הכניסה לתוקף של חוזר שפורסם בסוף ינואר זאת בשל העובדה כי הוצא בחריגה ובחוסר סמכות. כמו כן לטענתם, החוזר משקף התערבות בוטה ובלתי מוצדקת בהליכי העסקת נושאי משרה בכירים

עמרי מילמן 15:1019.05.19

לשכת רואי חשבון ואיגוד המבקרים הפנימיים הגישו בג"ץ נגד רשות החברות הממשלתיות, בבקשה להוציא צו על תנאי לביטול חוזר הרשות המחייב חברות ממשלתיות גדולות (מעל דירוג שבע) להעסיק מבקרים פנימיים רק כשכירי החברה. העתירה שהוגשה על ידי לשכת רואי חשבון בראשות, רו"ח איריס שטרק ואיגוד המבקרים הפנימיים – IIA ישראל, בראשות רו"ח דורון כהן, מבקשת למעשה להשהות את הכניסה לתוקף של החוזר שפורסם בסוף ינואר האחרון בנושא "מערך הביקורת הפנימית בחברות הממשלתיות וחברות בת ממשלתיות".

 

רו"ח איריס שטרק רו"ח איריס שטרק צילום: ניב קנטור

 

עבור מבקרי הפנים (שלרוב בהכשרתם רואי חשבון) החוזר משנה את המצב באופן מהותי, ברגע שהוא לוקח את שיקול הדעת מדירקטוריון החברות הממשלתיות הגדולות שיכלו עד כה להעסיק מבקר פנים חיצוני כעובד חברה. לטענת העותרים, למרות שהחוזר אמור להכנס לתוקף רק ביולי, ברשות החברות כבר פועלים על מנת שהחברות ייפעלו על פיו. בעתירה מבקשים להשהות את כניסתו לתוקף עד שהרשות תעשה הליך מחודש שייעשה דרך דיאלוג עם מבקרי הפנים ורואי החשבון.

 

לטענת לשכת רואי החשבון ואיגוד המבקרים נפלו שורה של פגמים בהליך הוצאתו של החוזר ובשל העובדה כי הוא הוצא בחריגה ובחוסר סמכות. כמו כן לטענתם החוזר מהווה פגיעה של ממש באוטונומיה המוקנית לחברות הממשלתיות, ובשיקול הדעת העצמאי המוקנה לדירקטורים של החברות, ומשקף התערבות בוטה ובלתי מוצדקת בהליכי העסקת נושאי משרה בכירים, ובפרט של המבקר הפנימי בחברה ממשלתית. עוד טוענים כי החוזר פוגע בזכויות יסוד, ועומד בסתירה לחוק יסוד חופש העיסוק ולחוק הביקורת הפנימית, חוק החברות ועוד. החוזר גם סותר לטענת העותרים את עקרונות הממשל התאגידי התקין והוא עומד בניגוד להתחייבות של ישראל כלפי ארגון ה- OECD.

 

לדברי רו"ח איריס שטרק, נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל מסרה כי "לאחר שביקשנו לנהל שיח מקצועי וענייני עם רשות החברות, לא הצלחנו להתקדם בנושא ולא הצלחנו לקבל תשובות בנושא. הגענו למבוי סתום בו הרשות פועלת ליישום החוזר בפועל כבר בימים אלה, ולפיכך אנו נאלצים להגיש את הבג"ץ ולעצור את המהלך החד צדדי שאינו עולה בקנה אחד עם עיקרי החוק, הנוהג והממשל התאגידי התקין.

 

רו"ח דורון רונן, משנה לנשיא איגוד מבקרים פנימיים בישראל מסר, כי "מטרת החוזר להציע כללים להבטחת יעילותו ופעילותו התקינה של מערך הביקורת הפנימית בחברות הממשלתיות הינה מבורכת. אולם, אנו חולקים על הדרך השגויה, שאינה מבוססת על דוקטרינה ו/או מחקר עולמי, להשגת מטרה זו - באמצעות העדפת אופן העסקת המבקר הפנימי כשכיר על פני מיקור חוץ. לפי ניסיוננו המקצועי וכמפורט בדוח מבקר המדינה לשנת 2012, הדרך להשגת מטרה זו הינה באמצעות בחינת היקף המשאבים שהוקצו לביקורת הפנימית בחברות".

 

גורמים ברשות החברות אמרו ל"כלכליסט" כי כחלק מהגברת הביקורות והפיקוח על החברות הממשלתיות בנושאי רוחב שונים, נמצא כי ישנו צורך לחזק גם את שומרי הסף בחברות, שמבקר הפנים מהווה גורם מרכזי בהם. לפי רשות החברות כאשר מבקר הפנים חיצוני, הוא יכול לשמש כמבקר פנים במספר חברות, בהיקף שאינו מאפשר לו להכיר את החברה כפי שנדרש. עתירה אחרת שהוגשה נגד הרשות עוסקת במבקר המועסק ב-3 חברות גדולות שונות. לפי רשות החברות המטרה כעת היא להתאים את החברות הממשלתיות הגדולות לסטנרדטים הגבוהים, כפי שנוהגים למשל בפיקוח על הבנקים.

 

העתירה הוגשה באמצעות עורכי הדין זוהר לנדה, אייל נחשון ועדי שהם ממשרד ברנע, ג'פה, לנדה ושות', עורכי דין.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x