$
דוח המבקר 2019

נציבות שירות המדינה: בזבוז של 1.2 מיליארד שקל בהדרכה לא אפקטיבית לעובדים

עפ"י הדוח, גורמים ממשלתיים מרכזיים – לרבות נציבות שירות המדינה ומשרד האוצר, כמו גם גורמי מקצוע בתחום ניהול ההון האנושי בשירות המדינה - סבורים שגמול ההשתלמות שמשולמת לעובדים לא משיגה את תכליתה

אדריאן פילוט 16:0106.05.19

ממשלת ישראל משקיעה כ-1.2 מיליארד שקל בהדרכת עובדיה, ואף אחד לא באמת יודע אם ההשקעה הזו אפקטיבית או לא - כך עולה מדוח מבקר המדינה.

 

לפי הדוח, המספר הזה הוא חלקי שכן בידי רשויות המדינה אין אפילו נתונים מלאים בדבר עלות ההדרכה הכוללת. המבקר רואה בנציבות שירות המדינה (נש"ם), הגוף האחראי על שיפור הון האנושי של ממשלת ישראל את האחראי לכך ושם נכתב כי ל"נש"ם, כגוף המטה הממשלתי המתכלל את נושא ההדרכה לא ידוע מהי התועלת שמפיקה המדינה מהשקעתה בהדרכה ובאיזו מידה היא תורמת לשיפור ההון האנושי - להעלאת רמתם המקצועית והתפקודית של עובדי המדינה, להתאמת יכולותיהם לצרכים המשתנים ולשיפור השירות לציבור".

 

דניאל הרצקוביץ' הוא נציב שירות המדינה מספטמבר 2018 אחרי שתפקיד זה היה לא מאויש יותר משנה.

 

לפי המבקר, "ממצאי הדוח מלמדים על חולשות יסודיות בתפקודה ובמעמדה של נש"ם כגורם המטה המופקד, בין היתר, על קביעת מדיניות ההדרכה, הנחיית הגופים הממשלתיים בתחום ההדרכה, פיקוח על פעילותם ובקרתה; ומתן מענה לצורכי הדרכה רוחביים. מצב דברים זה פוגע, בין היתר, בחיזוק מעמדה של נש"ם ומיצובה אל מול יחידות השטח, כרגולטור המתווה מדיניות ומוודא כי מדיניותו אכן מיושמת ומשיגה את מטרותיה". 

 

 

נציב שירות המדינה, פרופ' דניאל הרשקוביץ נציב שירות המדינה, פרופ' דניאל הרשקוביץ צילום: אבי אוחיון, לע"מ

 

עוד עולה מהדוח כי הליך תכנון ההדרכה ברוב הגופים הממשלתיים לוקה בחסר כאשר היעדרה של מערכת ממוחשבת כוללת לניהול למידה, והיעדר לוחות זמנים בנוגע להטמעת מערכת כזו באופן נרחב בשנים הקרובות, מעצימים את הפגיעה בתפקוד מערכי ההדרכה בגופים הממשלתיים ובנש"ם.

 

סוגיה רגישה נוספת שבחן הדוח היא גמול ההשתלמות בשירות המדינה, שתכליתו על פי הסכמי העבודה הקיבוציים היא לתרום להרחבת והעמקת הידע של העובד בתחום עיסוקו, או תפקידו. גמול השתלמות הוא תגמול כספי קבוע המשולם לחלק מהעובדים בשירות המדינה כחלק משכרם, על שעות לימוד שצברו בהשתלמויות.

 

על פי נתוני אגף השכר, לכ-78% מעובדי המדינה בגופים הממשלתיים עמדה בשנת 2017 הזכות לקבל גמול השתלמות בכפוף לעמידתם בכללים שנקבעו. כ-35,900 (כ-63%) מהם, שהם כ-50% מכלל העובדים בשירות המדינה, מימשו את זכותם, וקיבלו גמול השתלמות אחד או שניים כאשר ההוצאה המשוערת על רכיב זה מסתכמת בכחצי מיליארד שקל בשנה. לפי הדוח גורמים ממשלתיים מרכזיים – לרבות נש"ם ומשרד האוצר, כמו גם גורמי מקצוע בתחום ניהול ההון האנושי בשירות המדינה - סבורים שההוצאה הזו אינה משיגה את תכליתה.

 

"ממצאי דוח זה מחייבים שינוי נרחב ויסודי. זאת במיוחד נוכח היקף ההוצאה הממשלתית השנתית בתחום ההדרכה ונוכח אי-שביעות רצונם של האחראים להדרכה במשרדי הממשלה מאפקטיביות הפעולות של נש"ם", כותב המבקר שקורא להרשקוביץ', יחד עם החשב הכללי וראש אגף התקציבים במשרד האוצר, להוביל את הפעולות הנדרשות לשינוי.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x