$
בארץ

משרד החינוך יפסיק לפרסם את תוצאות בחינות המיצ"ב הבית ספריות

בעקבות בעיות אמינות קשות שהתגלו בבחינות האחרונות. השאלה היא איך יתמודד המשרד עם החלטת בג"ץ מ-2012 שמחייבת אותו לפרסם את התוצאות

שחר אילן 14:2018.02.19

משרד החינוך יפסיק לפרסם את ציוני בחינות המיצ"ב ברמה הבית ספרית. ההחלטה התקבלה בעקבות בעיות האמינות שהתגלו בבחינות 2018 במבחני ההערכה בבתי ספר רבים, וגרמה לפסילת הציונים של כיתות ה' באנגלית ובמתמטיקה.

 

בסוף ינואר 2019, חודש לאחר פרסום ההחלטה, הכריזה הסתדרות המורים על סכסוך עבודה, זאת בשל הפגיעה במנהלים שהואשמו בהונאה ודרשה להפסיק את פרסום הציונים ברמה הבית ספרית. נראה שהדבר הצליח. למרות זאת, עדיין לא ברור כיצד יתמודד המשרד עם החלטת בג"ץ מ-2012, שחייבה אותו לפרסם את הציונים גם ברמת המוסד ולא רק את הציונים הארציים.

 

שר החינוך נפתלי בנט שר החינוך נפתלי בנט צילום: יואב דודקביץ

 

כאמור, המשרד נמנע ב-2018 מלפרסם חלק מתוצאות המבחנים של כיתות ה', בשל בעיות אמינות שהתגלו אצל המנהלים. בהודעה מהמשרד נמסר ש"המבחנים באנגלית ובמתמטיקה לכיתות ה' אינם מדווחים על ידי הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה), מאחר שאינם עומדים בכללי האיכות הנדרשים. הדבר נובע משיעור גבוה של תלמידים שנבחנו בכיתות המותאמות, אשר תנאי ההיבחנות בהן שונים מאלו הנהוגים בכיתות הרגילות. בכיתות ה', שיעור התלמידים שנבחנו בכיתות מותאמות עמד על 21% בתשע"ח, לעומת 15% בתשע"ז". כלומר, הטענה היא שלצורך הבחינה, מנהלים העבירו תלמידים רבים לכיתות שמקבלות הקלות.

 

קשה להבין כיצד מתיישבת החלטת משרד החינוך להפסיק לפרסם את הציונים עם החלטת בג"ץ מ-2012, שהורתה על פירסום תוצאות המיצ"ב הבית ספריות. זאת למרות האזהרות שהדבר יגרום לתחרות בית ספרית קשה ולהונאות.

 

נשיאת מכללת סמינר הקיבוצים פרופ' ציפי ליבמן, מומחית לנושאי הערכה ומדידה בחינוך הזהירה אז ש"הציבור יתייחס לנתונים כאל 'תורה מסיני', הלחץ על המנהלים והמורים יגבר ובתי הספר ייכנסו לסחרור, שיביא לתופעות איומות ונוראות של שקרים וסילוף האמת, בשל היחס לציונים כחזות הכול".

 

מהסתדרות המורים נמסר: "אנו מברכים על ההחלטה של משרד החינוך, שקיבל את עמדת הסתדרות המורים לגבי נזקי מבחני המיצ״ב.  זהו צעד ראשון והכרחי לקראת ביטול מבחני המיצ"ב והקמת ועדה משותפת לבדיקת הנושא".

 

רחלי אדרי, מנכ"לית התנועה לחופש המידע שהובילה לחשיפת ציוני המיצ"ב ב-2012 אומרת: "עמדתנו הייתה ונשארה כי ככל שמתקיימים מבחנים מדדי והערכה במערכת החינוך יש להביאם בפירוט המלא ביותר לציבור ההורים והתלמידים". זאת, לדבריה למרות ש"משרד החינוך בוחר לתלות את כל תחלואי מערכת החינוך בפרסום תוצאות המיצ"ב".

 

ממשרד החינוך נמסר כי קיבל את אישור המשנה ליועץ המשפטי לממשלה להשעיית פרסום הבחינות, זאת לאור שינוי הנסיבות והצורך לערוך בדיקה מקצועית של הנזקים שגורם פרסום תוצאות מבחני המיצ"ב ברמה הבית ספרית.

במשרד מציינים כי "מבחני המיצ"ב מהווים כלי חשוב והכרחי לניהול מערכת החינוך וקידומה. תוצאות בחינות המיצ"ב מספקות למשרד בסיס נתונים, המשמש אותו בניהול המערכת ובפיקוח אחר רמתה, ובכלל זה קביעת מטרות ויעדים לעבודה עם אוכלוסיות מאותרות, וכן תשתית לתִעדוף השקעת המשאבים".

 

לטענת המשרד הוא "מכבד ומקיים את פסקי הדין הניתנים על-ידי בית המשפט והוא אף קיים את פסק הדין מעת שהתקבל על ידי בית המשפט העליון. עם זאת, מאז ניתן פסק הדין חלה פגיעה של ממש בתפקוד התקין של מערכת החינוך כתוצאה מפרסום תוצאות מבחני המיצ"ב ברמה הבית-ספרית. עקב הפרסום חלה פגיעה בתהליכי הוראה ולמידה, פגיעה בתלמידים ובמורים ופגיעה חמורה במהימנות המבחנים של שכבת ה' בשנת הלימודים תשע"ח במקצועות מתמטיקה ואנגלית".

 

על רקע זה פנה משרד החינוך למשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ציבורי-חוקתי) עו"ד רז נזרי, על מנת לבחון אפשרות להפסקת פרסום תוצאות המיצ"ב לפי חתך בית-ספרי. "בדיון בלשכת נזרי" מציינים במשרד, "הוצגה עמדת משרד החינוך לפיה, חל שינוי נסיבות מהותי מאז פסק דינו של בית המשפט העליון, שכן כיום ניתן להצביע על פגיעה בפועל בתפקודה של מערכת החינוך".

 

עוד נמסר מהמשרד כי "המשנה ליועמ"ש קיבל את עמדת משרד החינוך כי חל שינוי נסיבות משמעותי, המשליך על מערך האיזונים שבין זכות הציבור לדעת, לבין הצורך למנוע פגיעה בתפקוד המשרד ומחייב בחינה מחודשת של הנושא. משרד החינוך מתכוון למנות בהקדם האפשרי צוות מקצועי שיערוך בחינת עומק מחודשת אשר תכלול, בין היתר, בחינת שינוי במתכונת הבחינה והפרסום".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x