$
בארץ

התחום הרווחי ביותר לעובדי החברות הזרות בישראל: ענף השירותים

הנתונים הם אומדנים מוקדמים המתייחסים ל-2015, ומתפרסמים לפני תוצאות הסקר שיפרסם הלמ"ס ברבעון האחרון של 2019

מיכל מרגלית 14:5903.02.19
עובדים ישראלים בחברות רב לאומיות מקבלים את השכר הגבוה ביותר בתחום השירותים המקצועיים, המדעיים והטכניים, כך עולה מנתוני פדיון, משרות השכיר והתמורה לעבודת שכירים בחברות רב לאומיות זרות, שמפרסמת היום (א') הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 

 

 

הנתונים הם אומדנים מוקדמים, המתייחסים לשנת 2015, והם מתפרסמים לפני תוצאות סקר החברות הרב לאומיות של הלמ"ס, שיפורסמו ברבעון האחרון של 2019.

 

 

לוח א' לוח א'

 

 

 

לפי הנתונים, התמורה לעבודת שכירים בחברות רב לאומיות (חברות ישראליות שנמצאות בשליטה זרה), הכוללת שכר עבודה ומשכורת וכן הוצאות נלוות לשכר, כולל כל הסכומים החייבים במס הכנסה לפני ניכוי, הסתכמה ב-2015 ב-59 מיליארד שקל, המהווים 15.6% מהתמורה במגזר העסקי.

 

התמורה הכוללת לעבודת שכירים הגבוהה ביותר בחברות הרב לאומיות הייתה בענפי מידע ותקשורת (תכנות וייעוץ מחשבים, מרכזי מחקר ופיתוח תוכנה, שירותי מידע ושירותי תקשורת) 17.5 מיליארד שקל, ואחריה 16 מיליארד שקל בענפי התעשייה, הכרייה והחציבה. התמורה הכוללת הנמוכה ביותר לעבודת שכירים בחברות הרב לאומית היתה 2.8 מיליון שקל בשירותי ניהול ותמיכה.

 

התמורה הממוצעת הגבוהה ביותר למשרת שכיר היתה בענפי שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים עם 415 אלף שקל, ובמקום השני ענף המידע והתקשורת עם 356 אלף שקל. שירותי ניהול ותמיכה, גם כאן, במקום האחרון עם 93 אלף שקל.

 

 

 

לוח ב' לוח ב'

 

 

מספר משרות השכיר בחברות הישראליות שבשליטה זרה עמד ב-2015 על 254,290, והן היוו 10.2% מהמשרות במגזר העסקי. המספר הגדול ביותר של משרות שכיר בחברות אלה היה בענפי התעשייה, הכרייה והחציבה – 68.3 אלף משרות. ענף המידע והתקשורת במקום השני עם כ-49 אלף משרות. המספר הנמוך ביותר היה בשירותים המקצועיים, המדעיים והטכניים, עם 26.4 אלף משרות.

 

בממוצע לחברה, מספר משרות השכיר הגבוה ביותר היה בענפי שירותי הניהול והתמיכה – 217 משרות, ובמקום השני ענף התעשייה, הכרייה והחציבה, עם 172 משרות. הענף עם מספר המשרות הממוצע הנמוך ביותר לחברה הוא ענף השירותים המקצועיים, המדעיים והטכניים, כך שלא פלא שניתן בענף זה לשלם את המשכורת הממוצעת הגבוהה ביותר לשכיר.

 

 

 

תרשים 1 תרשים 1

 

  

ייצוא הסחורות של חברות ישראליות בשליטה זרה עמד ב-2015 על 54 מיליארד שקל והיווה כמעט רבע מיצוא הסחורות של ישראל. רוב הייצוא היה בענפי התעשייה, הכרייה והחציבה והוא עמד על כ-50 מיליארד שקל.

 

הפדיון בשנת 2015 הסתכם ב-2015 ב-235.3 מיליארד שקל – 12.8% מהפדיון בכלל המשק. מסך הפדיון בחברות ישראליות שבשליטה זרה, 33% היה בענפי השירותים.

 

מסך החברות הישראליות שבשליטה זרה, 82% העסיקו 100 שכירים ומעלה. 76.6% מסך התמורה לעבודת שכירים היו בחברות בגודל זה וכן 73.2% מסך הפדיון ו-88.6% מסך יצוא הסחורות.

 

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x