$
בארץ

למרות החוק הקיים: המדינה לא מממשת את מלוא הזכויות לאנשים בעלי מגבלויות

למרות שעברו כ-14 שנה מאז התיקון לחוק שוויון הזדמנויות שהטיל על המדינה לפעול לנגישות מלאה לאנשים עם מוגבלות ולשוויון הזדמנויות מלא ועל אף התחייבת הממשלה לקדם את הנושא - עיכוב בפרסום תקנות חובה מרכזיות ודחיית ביצועם של מספר חוקים הביאו למצב בו זכויות בסיסיות רבות אינן מתממשות

שירות כלכליסט 12:4431.01.19

כמעט 14 שנה אחרי התיקון לחוק שוויון הזדמנויות שהטיל על המדינה לפעול לנגישות מלאה לאנשים עם מוגבלות ולשוויון הזדמנויות מלא, עדיין אנשים עם מוגבלויות בישראל לא זוכים ליהנות ממספר זכויות נגישות בסיסיות - החל מחירום, השכלה גבוהה, שירותי בריאות ועוד.

 

זאת, בין היתר, בשל העובדה שהמדינה לא קבעה ולא פרסמה עדיין את כל התקנות הדואגות לזכויות אנשים עם מוגבלות, בניגוד ללוחות הזמנים הקבועים בחוק ולאלו הקבועים בהחלטת הממשלה משנת 2017, בה התחייבה הממשלה לצמצם את הפערים ולפרסם את התקנות החסרות במועדים שהוגדרו. לצד זאת, דחתה המדינה בשנים האחרונות את יישומם של מספר חוקים מרכזיים המקנים זכאות לנגישות עד לסוף שנת 2021.  

 

כבר ב-2005 נקבעה החובה להתקין שורה של תקנות להסדרת השוויון והנגישות לאנשים עם מוגבלויות במסגרת "חוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות". עם זאת, עיכוב המדינה בהתקנת תקנות אלו הוביל גם להגשת בג"צ כנגד המדינה בשנת 2008 ולהחלטה שניתנה בשנת 2011 לחייב את המדינה לבצע את חובתה. במקביל ולנוכח דו"ח חמור של מבקר מדינה על העיכוב הכולל בפרסום תקנות חובה למאות חוקים, ובעקבות עבודה של הוועדה לביקורת המדינה בשיתוף המרכז להעצמת האזרח, קיבלה הממשלה בשנת 2017 את החלטה 2588 שקבעה לוחות זמנים ברורים לפרסום תקנות חובה לכ-150 חוקים. מתוך חוקים אלו, כללה ההחלטה התייחסות ל-11 תקנות הנדרשות לפרסום מכוח חוק השוויון, וחוקים נוספים העוסקים בזכויות אנשים עם מוגבלות וכאמור קצבה להן לוחות זמנים ברורים.

 

נכון לינואר 2019, ניתן להצביע על התקדמות בפרסומן של חלק מן התקנות, העוסקות בנושאי הנגישות למקלטים, נגישות למוסדות חינוך, נגישות מוסדות להכשרה מקצועית ונגישות לתחבורה ציבורית. אולם תקנות והסדרים אחרים, כדוגמת תכנית כוללת לשילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה, נגישות לשירותי שעת חירום, נגישות לשירותי בריאות פרטיים, נגישות למוסדות השכלה מקצועית או תורנית, נגישות דרכים והכשרת חוקרים ייחודיים לאנשים עם מוגבלות טרם פורסמו, וזאת בניגוד למחויבות הממשלה ע"פ חוק וע"פ ההחלטות שאישרה.  

חוק כבר יש, נגישות? עדיין לא חוק כבר יש, נגישות? עדיין לא צילום: karman health care

 

מעבר לעיכוב של חלק מן התקנות במשרדי הממשלה, בניגוד לדרישת החלטת הממשלה לעמוד בלוחות זמנים ברורים, ישנן מספר לא מבוטל של תקנות אשר הועברו, ע"פ הנחיות ההחלטה, ממשרדי הממשלה לוועדות הכנסת הרלוונטיות, אך מרביתן "תקועות" עדיין בדיוני הוועדות ללא התקדמות וולא הסכמות, ועל כן מתעכב פרסומן לציבור ויישומן בפועל.

 

אף מעבר לכך, גם לגבי מספר תקנות אשר התפרסמו לציבור ואמורות היו להיכנס לתוקף, החליטה הממשלה על דחיית החובה ליישמן בפועל עד לשנת 2021, וזאת בשל שיקולים תקציביים ובמטרה לאפשר לרשויות להיערך ליישומן. כך למשל מתעכב פרסומן של התקנות הנוגעות לנגישות לשירותי בריאות ציבוריים, נגישות למוסדות השכלה גבוהה, נגישות לאתרים ציבוריים ונגישות למבנים ציבוריים.  

 

עינת פישר לאלו, מנכ"לית המרכז להעצמת האזרח: "יישום זכויותיהם הבסיסיות לשוויון ונגישות של אנשים עם מוגבלות מהווה מחויבות ראשונה במעלה של המדינה לאזרחיה. לנוכח החובות המפורטות בחוק שוויון הזדמנויות ולוחות הזמנים הברורים המפורטים בהחלטת ממשלה 2588, ראוי כי הממשלה תפעל במלוא המרץ להשלמת פרסומן של כל התקנות הנוגעות בדבר וליישומן בהקדם האפשרי".

 

פרויקט המוניטור של ״המרכז להעצמת האזרח״, הוא פרויקט מעקב אזרחי אחר ביצועי הממשלה ועמידתה בהתחייבויותיה לציבור. המרכז להעצמת האזרח הינה עמותה הפועלת בתחומי הממשל, ועוסקת ביישום התחייבויות הממשלה ובאפקטיביות המגזר הציבורי והרשות המבצעת. המרכז מפעיל שורה של כלים מקצועיים למעקב אחר פעילות הממשלה ואחר יישום הבטחותיה לציבור ופועל לשיפור הליכי היישום והסרת חסמים במגזר הציבורי.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x