$
קריירה

המל"ג לבג"ץ: שוקלים מהפכה במדיניות שילוב החרדים באקדמיה

הסיבה: כישלון בהשגת יעדי שילוב החרדים - בשנתיים האחרונות עלה מספר הסטודנטים בחמישית מהיעד בלבד; המהפכה הנשקלת: חזרה מלימודים במרכזים המהווים חלק ממוסדות קיימים, למרכזי לימוד באזורים החרדיים

שחר אילן 16:4913.01.19

המועצה להשכלה גבוהה תקיים דיון מחדש במדיניות שילוב החרדים באקדמיה, לנוכח הכישלון בהשגת יעדי השילוב. כך עולה מהודעה שהגישה פרקליטות המדינה לבג"ץ במסגרת העתירה בנושא ההפרדה בין המינים בקמפוסים, שתידון ביום שלישי הקרוב.

 

הגם שהדבר אינו עולה מההודעה עצמה, ככל הידוע תישקל מחדש המדיניות של מעבר ללימודים בקמפוסים שבמסגרת המוסדות האקדמיים הקיימים או סמוך אליהם ('מח"רים' - נוסדות אקדמיים חרדים), ותבחן חזרה ללימודים במרכזי לימוד באזורים החרדיים.

 

 

 צילום: שאול גולן

 

 

בהודעה שהגישו הממונה על הבג"צים בפרקליטות המדינה, עו"ד נטע אורן, וסגניתה, תהילה רוט, נכתב כי "קצב הגידול בשיעור השתתפות האוכלוסייה החרדית במוסדות ההשכלה הגבוהה, הוא איטי מן השיעור שהוערך מלכתחילה". היעד שהציבה המל"ג הוא לפחות 19 אלף סטודנטים במערכת ההשכלה הגבוהה עד לתום תוכנית החומש, קרי שנת תשפ"ב (2021-2022).

 

מספר הסטודנטים החרדים שלמדו במערכת ההשכלה הגבוהה בסוף שנת הלימודים האחרונה (תשע"ח) עמד על 12 אלף. מדובר בגידול של 850 סטודנטים (8% בלבד) מאז תחילת תוכנית החומש הנוכחית בשנת תשע"ז - כלומר בטווח של שנתיים. כלומר, קצב העלייה מהווה כחמישית מהקצב הדרוש להשגת היעד: בקצב הגידול הנוכחי יגיע מספר הסטודנטים החרדים בתום תוכנית החומש ל13-14 אלף בלבד. בין היתר מציינים במל"ג שתוכניות רבות שאושרו במסגרת המח"רים לא נפתחו בשל היעדר ביקוש.

 

במל"ג מקפידים לציין שבתוכניות חומש אחרות לשילוב אוכלוסיות ייחודיות, דוגמת התוכנית לשילוב הערבים, היעדים הושגו - או שהם קרובים להשגה. בכל מקרה, כיוון שהעתירה היא נגד מדיניות המח"רים, כלומר שילוב סטודנטים חרדים בהפרדה בקמפוסים הקיימים, שינוי של המדיניות הזו עשוי ליתר חלקים ממנה.

 

מנהל תחום חרדים במכון הישראלי לדמוקרטיה, ד"ר גלעד מלאך, אומר ששני התחומים העיקריים בהם חלה ירידה במספר הסטודנטים החרדים הם משפטים והוראה. לדבריו, יתכן שהחרדים הבינו שהשוק מוצף ואין טעם ללמוד. עם זאת, יתכן גם שמדובר בהשלכות של תופעת הגידול במספר האברכים והירידה ביציאת גברים חרדים לעבודה - זאת כתוצאה מהגידול המשמעותי בקצבאות לאברכים שמחלקת הממשלה הנוכחית.

 

יו"ר הועדה לתכנון ולתקצוב של המעוצה להשכלה גבוהה (ות"ת), פרופ' יפה זילברשץ, אמרה בתגובה ש"שילובם של החרדים במערכת ההשכלה הגבוהה הוא יעד לאומי, חברתי וכלכלי ראשון במעלה. ות"ת מחויבת להשגת היעדים כפי שנקבעו בתוכנית הרב שנתית שעיקרה מבוסס על למידה במסגרות לחרדים הפועלות בסמיכות לקמפוס. לאור העובדה שהגידול במספר הסטודנטים החרדים היה מתון מהצפוי, ייבחנו דרכים נוספות להשגת היעד".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x