$
בארץ

השכר הממוצע במשק בחודש אוקטובר: 10,303 שקל ברוטו

לפי הלמ"ס, מדובר בירידה לעומת השכר הממוצע בחודשים האחרונים. מספר משרות השכיר בחודש אוקטובר עמד על 3.64 מיליון משרות – עלייה של 1.8% לעומת אוקטובר 2017

מיכל מרגלית 14:2207.01.19
השכר הממוצע במשק בחודש אוקטובר עמד על 10,303 שקל ברוטו - עלייה לעומת אוקטובר 2017, אך ירידה לעומת השכר הממוצע בחודשים האחרונים. כך עולה מפרסום השכר לעובדים ישראלים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה היום (ב').

 

 

 

 

השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים עמד באוקטובר על 10,303 שקל. השכר השוטף זהו השכר שעובד מקבל לחשבון הבנק שלו. השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים (הסכום שמתקבל מניכוי מדד המחירים לצרכן כל חודש מהשכר השוטף) עמד על 9,727 שקל. למעשה, שכר במחירים קבועים מייצג את השכר ללא השפעה של עליות או ירידות מחירים במשק, שכן ייתכן ששכר של עובד מסויים עלה, למשל באלף שקל תוך שנה, אך אם מחיר הלחם, נניח, עלה בתקופה זו, אין זה אומר בהכרח שמעשית השכר של אותו עובד אכן עלה.

  

 צילום: עטא עיווסאת

 

 

במחירים שוטפים, שכר ממוצע של 10,303 שקל משקף עלייה של כמעט 5% לעומת אוקטובר 2017, אז השכר הממוצע במשק עמד על 9,821 שקל. לעומת חודש ספטמבר, חלה ירידה של פחות מאחוז (0.84%), אז השכר הממוצע במשק עמד על 10,391 שקל. למעשה, מדובר בשכר הממוצע הנמוך ביותר מאז חודש מאי, אז הוא עמד על 10,109 שקל.

 

נתוני המגמה, שהם נתונים מנוכי עונתיות המתקבלים לאחר הסרת השפעת העונתיות והשפעת חגים וימי פעילות מיוחדים מהנתונים המקוריים, מצביעים על עלייה בשכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים וקבועים בין החודשים אוגוסט לאוקטובר 2018. במחירים שוטפים השכר הממוצע עלה בחודשים אלה ב-4% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 4% בחישוב שנתי בין מאי ליולי 2018. במחירים קבועים עלה השכר הממוצע למשרת שכיר בין אוגוסט לאוקטובר 2018 ב-3.3%, לאחר עלייה של 2.9% בחודשים מאי-יולי 2018.

 

מספר משרות השכיר בחודש אוקטובר עמד על 3.64 מיליון משרות – עלייה של 1.8% לעומת אוקטובר 2017. יותר משליש (34.3%) מכלל משרות השכיר במשק בחודש אוקטובר היו בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר גבוה מהשכר הממוצע של כלל המשק (כאמור, 10,303 שקל), ואילו 65.7% מכלל המשרות היו בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר נמוך מהשכר הממוצע של כלל המשק.

 

בענפים הכלכליים בהם השכר הממוצע היה גבוה מהשכר הממוצע במשק בחודש אוקטובר נכללים, למשל: תחום ייצור המחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי, בו השכר הממוצע בחודש אוקטובר עמד על 22,325 שקל, או המידע והתקשורת (כולל הוצאה לאור, הפקה ושידור של סרטי קולנוע, שירותי תקשורת, תכנות וייעוץ מחשבים, מרכזי מחקר ופיתוח תוכנה ושירותי מידע) עם שכר של 21,465 שקל.

 

בתחום הכרייה והחציבה השכר הממוצע עמד על 20,050 שקל, ובתחום אספקת חשמל ומים, שירותי ביוב וטיהור וטיפול בפסולת, השכר עמד על 17,625 שקל בממוצע. בתחום ייצור מוצרי נפט, כימיקלים ומוצריהם השכר הממוצע בחודש זה עמד על 16,972 שקל. שכר יפה ומעל הממוצע במשק התקבל באוקטובר גם בתחום ייצור התרופות – 16,762 שקל.

 

מנגד, שכר נמוך מהממוצע במשק התקבל בחודש אוקטובר בענפים הקשורים למסעדנות ולמלונאות, הידועים בשכר הנמוך המשולם לעובדים בהם, כמו שירותי המזון והמשקאות – 4,549 שקל בלבד, ושירותי אירוח - עם 7,527 שקל. בשירותי דואר ובלדרות מקבלים בממוצע 8,650 שקל בחודש.

 

בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בודקים את תחום ההיי-טק בנפרד. כך, השכר הממוצע בתחום עמד על 22,607 שקל באוקטובר – עלייה של 2.93% לעומת השכר הממוצע בענף בספטמבר (21,962 שקל) ועלייה של 7.4% לעומת השכר הממוצע בענף באוקטובר אשתקד (21,046 שקל). נתוני ענף ההייטק מתפרסמים בנפרד משאר הענפים בשל מאפייניו השונים מכלל המשק, שכן השכר בענף גבוה ביותר מפי 2 מהשכר הממוצע במשק.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x