$
בארץ

תוכנית התייעלות בבנק אגוד: תיסגר פעילות הייעוץ הפנסיוני

בעקבות כשלון המיזוג עם מזרחי טפחות, באגוד פועלים לשפר את יחסי הלימות ההון. בין השאר יהיו שינויים תפעוליים ומבניים מסוימים בסניפים וביחידות הבנק

רחלי בינדמן 14:1129.11.18

אחרי כישלון המיזוג עם בנק מזרחי (שהליך הערעור לגביו לרשות ההגבלים העסקיים תלוי ועומד) בבנק אגוד מבינים שאין מנוס מליישם הליכי התייעלות משמעותיים.

 

 

 

הבוקר אישר דירקטוריון הבנק בראשות היו"ר הוותיק זאב אבלס עקרונות לתוכנית פעולה להתייעלות שמטרותיה להגדיל את יחסי ההון של הבנק, כך שבמהלך שנת 2019 יעמוד יחס הלימות ההון הראשוני של הבנק על 10.3%, תוך שמירת יציבות הרווחיות והתשואה.

 

התוכנית כוללת, בין היתר, שינויים תפעוליים ומבניים מסוימים בסניפים וביחידות של הבנק וכן הפסקת פעילות הבנק בתחום הייעוץ הפנסיוני אשר אינה מהווה חלק מליבת פעילות הבנק.

 

שבי שמר, מנכ"לית בנק אגוד שבי שמר, מנכ"לית בנק אגוד צילום: סיון פרג'

 

 

לפי הערכת הבנק. אי התממשות התוכנית והפעולות המבוססות על עקרונות תכנית ההתייעלות או חלקם והערכות ההנהלה בנוגע ליחסי ההון ולהשלכות מימושם, יכולים לנבוע בין היתר מאי קבלת אישור האורגנים המוסמכים של הבנק או של צד שלישי רלוונטי לפעולות הפרטניות הכלולות בתכנית ומאי קבלת אישורים רגולטוריים ככל שנדרשים לאיזה מהפעולות (ואשר אין כל וודאות כי ינתנו) ו/או בשל גורמים ונסיבות שאינם בשליטת הבנק. לא ברור עדיין כיצד ועד העובדים של אגוד יגיב למהלכים הללו שכמובן עלולים להיות כרוכים בויתור על כוח אדם.

 

לפני שלושה חודשים נכנסה לתפקיד המנכ"לית שבי שמר במקומו של ישראל טראו והיא זו שצפויה ליישם את הליך ההתייעלות.

 

בבנק הזהירו בחודשים האחרונים מעלייה בסיכון התפעולי נוכח עזיבה מוגברת של עובדים בשל חוסר הוודאות סביב המיזוג עם מזרחי ובפרט עזיבה של עובדים בתחום מערכות המידע של הבנק שמאלץ את איגוד להתקשר עם ספקים חיוניים לצורך קבלת השירות הנדרש.

 

באגוד גם תלויים מאד במערכות המיחשוב של בנק לאומי וכל המשאים ומתנים לקבלת שירותי מחשוב חלופיים הוקפאו בגלל אי הוודאות סביב המיזוג ולכן לאומי בשלב זה נאות להאריך את ההתקשרות מול הבנק עד 2021.

 

בנק אגוד נשלט על ידי שלמה אליהו, משפחת לנדאו (השולטת גם בחברת האנרגיה רציו) יעל זכאי אלמווג ומשפחת מנור. בעלי השליטה רצו להיפרד מאחזותיהם דרך המיזוג עם בנק מזרחי טפחות, אך כאמור נעצרו על ידי ההגבלים העסקיים בטענה כי מיזוג בנק כמו אגוד יוריד שחקן מתחרה בשוק ויפגע בתחרות במערכת הבנקאית. הבעלים מצידם טוענים שהבנק יתקשה לשרוד ללא מיזוג כזה ובסופו של דבר ייסגר, אך בינתיים נראים שמתבצעים מאמצים להצלתו.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x