$
בארץ

הכנסת אישרה: גמלתו של היועמ"ש לכנסת תגדל ב-9,000 שקל ל-47 אלף שקל בחודש

המליאה אישרה בקריאה שנייה ושלישית את החוק. ח"כ מיקי לוי תקף: "זהו חוק פרסונלי שמטיל חשד לניגוד עניינים על היועמ"ש אייל ינון". ח"כ זוהר תקף את האופוזיציה: "אתם עובדים אצל התקשורת"

צבי זרחיה 22:0211.06.18
מליאת הכנסת אישרה הערב (ב') בקריאה שנייה ושלישית את החוק שמאפשר ליו"ר הכנסת להגדיל את הגמלה של היועץ המשפטי של הכנסת אייל ינון ואלה שיבואו אחריו, אם הם בעלי פנסיה תקציבית.

 

בעד הצעת החוק הצביעו 50 ח"כים ונגדה 34 ח"כים. 

 

מנתונים שהוצגו בשבוע שעבר בוועדת הכנסת עולה כי העלאת חישוב הקצבה של היועץ ינון תגדיל את גמלתו בכ-9,000 שקל בחודש כלומר 108 אלף שקל בשנה. לפי הערכת האוצר, העלות המצטברת של הגדלת אחוזי הפנסיה לינון נאמדת בכ-4 מיליון שקל לקופת המדינה.

 

קודם להצבעה יצא יו"ר ועדת הכנסת ח"כ מיקי זוהר (הליכוד) ,שקידם את החוק, בהתקפה נגד האופוזיציה והתקשורת ואמר כי "בכנסת יש רגעי גאות ורגעי שפל. חלק מהאופוזיציה זה הצדקנות והטהרנות, שאלה הביאו לרגעי השפל".

 

ח"כ איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני) קראה לעברו. "מי שמעסיק אותנו זה הציבור". זוהר המשיך, "אתם עובדים אצל התקשורת והתקשורת עובדת אצלכם. מי שיצביע נגד החוק הוא פופליסט. אנו נמשיך בעשייה למען כלל עם ישראל".

 

כמו שופט עליון 

 

שכרו החודשי של ינון עומד על כ-67 אלף שקל בחודש והוא צמוד לשכר של שופט בבית המשפט העליון.

 

בהתאם לחוק החדש, אחוזי הגמלה של ינון יגדלו בעת פרישתו הצפויה בעוד שנתיים, מ-56% כיום ל-70%. פירוש הדבר הוא שגמלתו החודשית תגיע לכ-47 אלף שקל בחודש החל ממועד פרישתו.

 

היועץ המשפטי של הכנסת אייל ינון. "איך יוכל לקבל החלטות ללא צל של חשד לניגוד עניינים שירחף מעליו כל הזמן" היועץ המשפטי של הכנסת אייל ינון. "איך יוכל לקבל החלטות ללא צל של חשד לניגוד עניינים שירחף מעליו כל הזמן"

 

החוק קודם במהירות בתוך חודש על ידי זוהר, בניגוד לעמדתו של היועץ המשפטי של משרד האוצר עו"ד אסי מסינג.

 

החוק שהתקבל משנה את נוסחת חישוב קצבתו של היועץ המשפטי לכנסת שנמצא בפנסיה תקציבית, החל מהיועץ המשפטי הנוכחי אייל ינון וקובע שיחולו עליו ההוראות לחישוב אחוזי הפנסיה החלות על שופטים, וכי הוא יהיה זכאי לקצבה לאחר שהשלים לפחות קדנציה מלאה בתפקידו. נוסח חישוב הגימלה של שופטים בפנסיה תקציבית מקפיצה את שיעורי צבירת הפנסיה.

 

בעקבות הבקורת הציבורית, הודיע באחרונה היועץ המשפטי של הכנסת עו"ד אייל ינון שהוא מבקש שהחוק לא יחול עליו.

 

למרות הודעתו של ינון, ועדת הכנסת לא קבעה שהחוק יחול רק החל ממי שימונה לתפקיד לאחר ינון, אלא נקבע במפורשות שהחול יחול על ינון בעצמו.

 

יו"ר סיעת "כולנו" ח"כ רועי פולקמן הודיע בשבוע שעבר שחברי הכנסת של סיעתו יצביעו נגד הצעת החוק. בתגובה לכך, הודיע יו"ר הקואליציה ח"כ דודי אמסלם (ליכוד) שאם "כולנו" לא תצביע בעד החוק - אזי הליכוד לא יתמוך בהצעות של שר האוצר משה כחלון.

 

היום (ב') כונסה ישיבה מיוחדת של הנהלת הקואליציה לדיון בנושא שבה השתתפו ראשי סיעות הקואליציה. למעט פולקמן, כל ראשי הסיעות הודיעו על תמיכתם בהצעת החוק. פולקמן הציע שהצעת החוק תחול על היועץ המשפטי שימונה אחרי סיום כהונתו של ינון, אבל הצעתו לא התקבלה. בסופו של דבר, הנהלת הקואליציה החליטה שכל סיעות הקואליציה יתמכו בהצעת החוק ועל כן, נאלצה "כולנו" לתמוך בהצעת החוק, מחשש למשבר קואליציוני.

 

בדיון שנערך בשבוע שעבר בוועדת הכנסת, טען היו"ר ח"כ מיקי זוהר (ליכוד) כי המדובר ב"הצעת חוק פרסונלית". בכנסת מתחו בקורת על כך שהצעת החוק קודמה ברגל גסה על ידי הקואליציה שרתמה את כל סיעות הקואליציה.

 

זוהר אמר הערב במליאה כי לפי החוק, היועץ המשפטי לכנסת זכאי לשכר מוקבל לשכר של שופט בית משפט עליון. הממשלה הישוותה בעבר את חישוב גמלתו של היועץ המשפטי לממשלה (ששכרו מוקבל לשכר שופט עליון-צ"ז) לגמלתו של שופט משפט עליון.

 

זוהר הבהיר כי "אני לא מפחד מהתקשורת. אני הולך עם האמת שלי גם כשהאמת קשה. היתה בקורת קשה. אני לא חושב שיש עתונאי שלא עסק בכך. אני החלטתי שאני מאמין שזה הדבר הנכון. הביקורת התקשורתית לא תעזור. בסופו של דבר אמרתי כי אם תנאי היועץ המשפטי לממשלה הושוו לתנאיו של שופט כעליון, אז ברור שגם גמלתו של היועץ המשפטי לכנסת תחושב לפי גמלתו של שופט".

 

בהתייחסו לסיעת "כולנו", אמר זוהר כי היועץ המשפטי לכנסת עוזר להגשים את רצונם הציבורי ולא לעצור. "תפקידו להזהיר אותנו ולומר 'פה יש כשל משפטי'. אבל בטח שלא לעצור אותנו לחוקק בדרכנו. הוא עובד בשביל חברי הכנסת ולכן אין אחר חוץ מהכנסת לדאוג לו לתנאים, כי הוא זה שדואג לנו. זה תפקידו זה מהותו. לא לפגוע בכנסת, בחבריה".

 

ח"כ פנינה תמנו שטה (יש עתיד) אמרה כי "ישנם דברים שלא הדעת ולא הציבור מוכנים לספוג ולקבל. מן הראוי שכל אחד ידע על מה הם הולכים להצביע. בסופו של דבר, מאחורי המלים מסתתרים 5 מיליון שקל. אם אתה מזלזל ב-5 מיליון שקל, זה אומר שהשררה עלתה לך למוח. מדובר בהגדלת הפנסיה של היועץ המשפטי של הכנסת, הפנסיה שלו היא תקציבית ולא צוברת. רק הוא ואולי עוד אחד יוכלו להיכנס להסדר. אמרת שהיועץ לכנסת זה מקופח? הפנסיה שלו לפני ההגבלה זה 37 אלף שקל בחודש, זה מקופח? ב-5 מיליון שקל יכולת לממן חוגים לילדים, לקשישים, לתרום למאבק אלימות נגד נשים. אתה ח"כ זוהר הכתמת את שמו של היועץ המשפטי הנוכחי אייל ינון".

 

ח"כ מיקי לוי (יש עתיד) אמר כי "נדהמתי איך מיקי זוהר שתוקף את גורמי אכיפת החוק ושומרי הסף פתאום מתעורר להגן על היועץ המשפטי לכנסת ותופר חוק פרסונלי המותאם למידותיו. מחמם את הלב לראות שח"כ זוהר פתאום יגן ודואג לשומרי הסף. זהו חוק פרסונלי שמטיל חשד לניגוד עניינים על היועץ המשפטי של הכנסת. ניסיון שקוף וברור להטיל דופי ביועץ המשפטי של הכנסת ולהפוך אותו לברווז צולע. לא ייתכן שחברי כנסת מקדמים הצעת חוק פרסונלית, זה מנוגד לכל נוהל ולכל נוהל חקיקה. איך יוכל היועמ"ש לכנסת לקבל החלטות ללא צל של חשד של ניגוד עניינים שירחף מעליו כל הזמן כאשר יטפל בפניותיהם של חברי הכנסת שהצביעו בעד או נגדו. אתם דורסים בהצבעה את שומר הסף החשוב ביותר בפרלמנט ולא מעניין אותכם דבר. עם זאת איני מטיל ספק או רבב ביושרו המקצועי של ינון שהוא ישר דרך ונקי כפיים שעשה עבודתו בצורה מקצועית וראויה בתנאים פוליטיים לא פשוטים. מעתה כל החלטה שיקבל בענייני הח"כים תיחשב כנגועה. לא מבין מדוע צריך להעמיד אותו במצב הזה".

 

ח"כ איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני) אמרה כי "מדובר בתהליך שלא היה צריך לבוא לעולם כפי שבא. נראה שאנו לא מדינה שיש לה כנסת, אלא כנסת שיש לה מדינה".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x