$
משפט

תיק 4000

מעצרם של שאול, איריס ואור אלוביץ' וניר חפץ הוארך בחמישה ימים

השופטת: "בתיק קיים חשד סביר מתחזק והולך לעבירות חמורות"; חפץ, ששומר בחקירתו על זכות השתיקה, אמר בבית המשפט: "כשהגעתי למתקן השב"ס קמה מהומה כשעצירים ביטחוניים זיהו אותי, ושמעתי צעקות בערבית 'נתניהו נתניהו'"

זוהר שחר לוי ואביב גוטר 17:2922.02.18

דיווחים שוטפים מתיק 4000: כל ההתפתחויות, הדיווחים והמעצרים של בכירי בזק ואנשי מפתח בקרבת ראש הממשלה.

 

 

17:35

 

השופטת: "מעצרו של חשוד זה הוא חלק מפרשה מסועפת ומורכבת אשר בה חשד סביר לעבירות שחיתות. הדיון בעניינו של החשוד החל לאחר דיונים של חשודים אחרים שלכולם הוארכה מעצרם עד יום שני. מיד בפתח הדיון הסכים בא כוחו של החשוד להארכת מעצר עד יום שני. אציין כי החשוד שומר על זכות השתיקה ומפנה לחקירה קודמת בפרשה אחרת בעניינה נחקר בדצמבר האחרון. לשמירה על זכות שתיקה, שהיא זכות יסוד, ישנה השפעה על התמשכות החקירה. נוכח הסכמת בא כוח החשוד על דעת החשוד ולאור פעולות החקירה לביצוע הרי שאני מורה על הארכת המעצר עד יום שני".

 

 

17:30

 

מעצרו של ניר חפץ הוארך עד יום שני, זאת במסגרת החשדות נגדו בתיק 4000. כזכור, לפני מספר שעות האריך בית המשפט את מעצרו של חפץ בתיק גרסטל עד יום ראשון. בא כוחו של חפץ עו"ד ירון קוסטליץ ציין בבית המשפט כי הם מסכימים להאריך את המעצר עד ליום שני הקרוב, בדומה לשאר החשודים בפרשה.

 

קוסטליץ: חפץ השיב בעדות פתוחה בדצמבר על כל ענייניו.

 

השופטת: "מדובר בפרשה חדשה, יש לו הזדמנות לדבר בבית המשפט, אבל החשוד שומר על זכות השתיקה ויש לזה משמעות. המבחן הוא האם ביום שבו חקרו אותו בעדות פתוחה היה ניסיון להכשיל אותו בחשד, משום שהשאלות שנשאל בימים האחרונים זהות".

 

ניר חפץ אמר, "ברור לי שהחקירה עומדת באיתנה. אני רוצה לציין שאני מרגיש שהשב"ס יוצא מגדרו על הצד הטוב ביותר. ביום הראשון שנעצרתי לחקירה הגעתי בלילה לאחד ממתקני השב"ס ולא ברור לי איך זיהו אותי עצירים בטחוניים מעזה ולאחר מכן קמה מהומה ושמעתי צעקות בערבית "נתניהו, נתניהו" והייתה מהומה גדולה. נציגי השב"ס טיפלו בצורה הטובה ביותר. לכן השב"ס העביר אותי למתקן אחר והבגדים שגברתי הורתה להכניס לי למרות בקשות אינספור, רק אתמול בלילה מפקד המתקן נתן הוראה שאשתי תוכל להביא את הבגדים.

 

"חוץ מהלילה האחרון, אני מגיע למתקן המעצר בין 12 ל-2 בלילה ומתעוררים ב-5 בבוקר לספירה וארוחת בוקר ב-6 ויוצא. ובחלון של הכמה שעות יש גם אירועים, כך למשל הייתה קטטה ולא נותנים לישון. התעוררתי עם עקיצות של פשפשים וכל גופי מלא בשלפוחיות. הפצרתי לראות רופא או חובש ושיתנו לי משהו להקלת הכאב והתשובה שקיבלתי היא לא מתים מזה אתה תקבל טיפול בשב"ס. אני לא מאמין שהקריטריון לראות רופא הוא רק כשיש סכנת חיים".

 

17:00

 

מעצרו של אור אלוביץ' הוארך בחמישה ימים, עד יום שני.

 

סנגורו של אור אלוביץ', עו"ד דרור מתתיהו, אמר: "די לחכימא ברמיזה, אבל אם שם משפחתו היה שונה לא היה סיכוי מלכתחילה שהיה נעצר בתיק הזה. האיש הזה שיושב כאן ראוי לאומונו של בית המשפט".

 

השופטת אמרה: "בפניי בקשה להארכה שנייה. הפרשיה שנדונה היום מלמדת על חשד סביר מבוסס לעבירות שחיתות בחומרה לא מבוטלת. במעגל ביצוע העבירות מעורבים רבים - כל אחד על פי חלקו ועל פי תרומתו. יחד ביצעו עבירות על פי החשד שעניין מתן שוחד, מרמה והפרת אמונים ועבירות נוספות. עבירות אלה בוצעו כך על פי החשד על ידי בכירים במערכת השלטון ובחברת בזק. הרשות לניירות ערך ומשטרת ישראל מבקשות להאריך את מעצרו של החשוד בשמונה ימים וזאת בכדי לבצע 35 פעולות חקירה ש-17 מתוכן ברות שיבוש".

 

עו"ד מתתיהו טען בפני בית המשפט כי הגיע העת לערוך הבחנה בין עניינו של אור לבין החשודים האחרים. לשיטתו, המצג הראייתי שנאסף בעניינו של החשוד נמוך ואינו כזה שמלמד על חשד סביר מבוסס. עוד ביקש בא כוח החשוד כי נוכח העובדה כי לא יוחסה לחשוד עבירה של שיבוש והקפיד לקבל את הוראות בית המשפט בהליך הקודם, מסמך שהוצג לבית המשפט בהם התעוררה אפשרות לשיבוש - נוכח כל אלה לא ניתן לומר שבתיק זה מתקיימת עילת שיבוש ממשית. עו"ד מתתיהו הלין על כך שהמשטרה והרשות לניירות ערך עושה שימוש במונחים כגון חשש לשיבוש ערטילאי או אינהרנטי, וטען כי מקרה זה אינו מלמד על עילה זו.

 

לבית המשפט הוצג דו"ח סודי, שם הוצגה התשתית הראייתית שנאספה.

 

השופטת קבעה כי "אכן יש צדק בדבריו של בא כוח החשוד כי התשתית הראייתית בעניינו של כל אחד מהחשודים אינה זהה, ואולם החלטה בדבר הבחנה בין החשודים על בסיס אותו מצג ראיתי תיעשה כאשר ידובר בפער משמעותי. בשלב זה של החקירה כאשר אלה החומרים המונחים בפניי, לא מצאתי כי בשלו תנאים לערוך הבחנה.

מדובר בפרשה מרובת אנשים ומסועפת, אינני סבורה שצריך לערוך הבחנה ומנגד אני מוצאת כי יש לאפשר למשטרה לערוך את חקירתה שעה שהחשוד נתון במעצר. אכן הליך המעצר מחייב את בית המשפט לבחון בעין פקוחה תחת זכוכית מגדלת את חומרי החקירה והחשד הסביר ולבדוק האם בשלו התנאים לשחרור החשוד. כאמור אינני סבורה כי עת זו הגיעה, ובנסיבות הללו אני מורה על הארכת מעצרו של החשוד עד יום שני".

 

16:35

 

סנגורו של אור אלוביץ', עו"ד דרור מתתיהו, מסר: "ביום ראשון היינו פה בהארכה ראשונה, ואנחנו מדברים על חמישה ימי חקירה. הוא לא נחקר בחשד לשיבוש הליכי חקירה בפרשה זו, עדיין וגם לא בגלגולי הפרשות הקודמות, בשונה מחשודים אחרים.

 

"אין ראיה שפנה לכלי תקשורת כזה או אחר בבקשה להתערב בסיקור. בפעם הקודמת נאמר לי שיש התפתחות שאני עדיין לא מודע לה. והיום אני כן, אילן ישועה (מנכ"ל וואלה- א"ג) נשמע משוחח עם אנשים שונים בקשר לסיקור. התפתחות שנייה היא חתימתו של שלמה פילבר על הסכם עד מדינה. מה שטענתי ביום הראשון חל ביתר שאת גם היום, "ההתפתחויות הדרמטיות" מוצאות את אור בחלק הצפון מערבי בפינה של כל הפרשה. לא מקבל הודעות, ולא מעביר הודעות לאחר. אם בהתחלה היה מקום לנקוט באיזושהי אחידות וגזירה שווה, לא עוד. מצבו של אור שונה ממצבם של אחרים, במובן הראייתי ובכל מה שקשור לעילת השיבוש. במהלך ימי החקירה אור מסר עדות בעניין שלמה פילבר ובעניין אילן ישועה, שם נמצא כי אין קשר בינו לבינם. איך אור אלוביץ' מצד אחד מואשם במתן שוחד באמצעות אתר וואלה ומצד שני מנסה למכור אותו?

 

השופטת: "אם הייתי רואה שהתמונה במסגרת החשדות של אור שונה, הייתי שוקלת לבחון באור שונה את מצבו"

 

16:00

 

מעצרה של איריס אלוביץ', רעייתו של שאול אלוביץ', הוארך ב-5 ימים עד יום שני.

 

השופטת בהחלטתה: "בפני בקשה שנייה להארכת מעצרה בחשד לעבירות שוחד, שיבוש חקירה ועוד. הרשות מבקשת להאריך את עצרה ב-8 ימים. באת כוחה של החשודה ביקשה כי ביהמ"ש ישקול שחרורה של החשודה לחלופת מעצר וזאת מכמה טעמים. היא טענה כי מעצרה נועד לצורך הפעלת לחץ על החשודה ועל כך ניתן ללמוד, בין השאר, מן האופן שבו הוחזקה בתנאי מעצרה והעובדה שהועברה ממקום למקום עד שהגיעה לנווה תרה, משעות החקירה הממושכות, משעות השינה המצומצמות שניתנו לה ומאמירות קשות שנאמרות לחשודה תוך כדי חקירתה.

 

"הטעם השני לפי באת כוחה נוגע לכך שמדובר בחשודה שזהו מעצרה הראשון, על כל המשתמע מכך, ולאור גילה שאינו צעיר והעובדה שבביתה בן משותף לה ולחשוד שאול אלוביץ המצוי גם הוא במעצר. לבסוף, ביקשה באת כוחה של החשודה לטעון כי העובדה שבעלה של החשודה ובנו של בעלה, אור, מצויים במעצר, יש בה כדי להפחית את עילת השיבוש.

 

"שמעתי קשב רב את דבריה של הסנגורית, אשר הטיבה בטיעוניה להפנות בקשיים הטמונים בתנאי המעצר בייחוד כשמדובר בחשודה שאינה מורגלת לכך. ערה אני לכך כי החלטה בדבר מעצרו של אדם, כל אדם, יש בה כדי ליטול את חירותו וגם כדי לפגוע פגיעה אנושה באורחות חייו. אולם מנגד עלי לבחון את הצרכים החקירתיים המוצגים לפני ובוודאי בפרשה מורכבת זו.

 

"כפי שציינתי בהחלטתי בעניינו של שאול אלוביץ', הרשות והמשטרה מבקשות הארכת מעצר לצורך ביצוע פעולות חקירה. פעולות חקירה אלה הנן פועל יוצא של חקירה מאומצת של הרשות לניירות ערך והמשטרה ותוצרי החקירה הזו. מדובר בחקירה מורכבת, דינמית ומסועפת וככזו שאורכת זמן. התמונה שפורטה לעיל היא שיש חשד סביר ראשוני מתחזק ועולה לצד עילת השיבוש ופעולות החקירה לביצוע - הן הן שעומדות בבסיס ההחלטה להאריך את מעצרה של החשודה ובוודאי שאין בקשה זו מושתתת על מטרות אחרות כדוגמת הפעלת לחץ. חקירה מטבעה אינה קלה לנחקר ובוודאי בנסיבות כאן של חשודה שאינה צעירה ושזהו מעצרה הראשון. כמובן שאין בכך כדי להצדיק פגיעה בלתי מידתית בזכויותיה של החשודה או כל חשוד והדברים יפים הן לשעות החקירה, לשעות השינה, הן להעברות החשודה ממקום למקום וכך גם בנוגע לאמירות הקשות שנטען כי נאמרו לה בחדרי החקירות. אין ספק בליבי כי הרשות והמשטרה נוקטות כל מאמץ על מנת לשמור על זכויות החשודה ובכל מקרה ולמען הסר ספק אבהיר כאן כי עליהן לעשות כן. יש להקפיד כי החשודה תזכה לשעות שינה מסודרות, לנסות להימנע משעות חקירה ממושכות לתוך שעות הלילה המאוחרות ונדמה כי אין צורך להכביר מילים באשר לאמירות קשות או כאלה העשויות לפגוע בזכויותיה.

 

"לצד האמור לעיל וכפי שהדגשתי שוב ושוב - בתיק זה חשד סביר מתחזק והולך לעבירות חמורות ובעניינה של החשודה עבירות שיבוש חמורות. עובדת היותם של בעלה ובנו של בעלה במעצר, גם אם תצמצם במידת מה את עילת השיבוש אין בכך כדי לצמצמו במידה שעולה בקנה אחד עם שחרורה לחלופה".

 

 

15:17

 

החל הדיון בהארכת מעצרה של רעייתו של שאול אלוביץ', איריס אלוביץ'. המשטרה מבקשת בעניינה של איריס אלוביץ' הארכת מעצר של 8 ימים.

 

השופטת מציעה גם לבאת כוחה של איריס אלוביץ', עו"ד מיכל רוזן-עזור, להסכים ל-5 ימי מעצר. "התמונה הראייתית היא כזו המצדיקה זאת", אמרה.

 

עו"ד רוזן-עזור: היא משיבה לכל השאלות, מכחישה את כל החשדות ומשתפת פעולה באופן מלא. אנחנו בתחילת הדרך ואנחנו לא יודעים איך הדרך תסתיים. ראינו תיקים שהתחילו בצורה אחת ונגמרו אחרת. היא נעצרת, מטורטרת בין בתי מעצר, מגיעה לבית מעצר בבית שמש בשעות לילה מאוחרות, אח"כ העבירו אותה לנווה תרצה וגם שם לא נתנו לה לישון. אני רואה את זה ואני רואה התשה פיסית וכשאני שומעת אותה מספרת לי על דברים חמורים שאומרים לה בחדר החקירות. לא שמטיחים בה חשדות אלא מתארים לה את העתיד שהוא כולו שחור - מה יקרה לה, מה יקרה לבעלה ומה יקרה לילדים שלה. אני רואה הפעלת לחץ. הפעלת הלחץ היא כדי לגייס עד מדינה, וכך אני קוראת גם בתקשורת, כמו בעניינו של פילבר. צריך לבחון חלופת מעצר, היא אישה לא צעירה, יש ילד בבית ובעלה נמצא במעצר - איך היא יכולה לשבש ואיך לא ניתן להסתפק בחלופת מעצר?".

 

השופטת פוזננסקי-כץ: "התמונה שמונחת בפני מדברת גם על החלק שלה בתוך התרחיש הכולל, וככל שהתמונה הזו מציגה בפני תשתית ראייתית - חשד סביר, אז אם החשד הסביר מתחזק - לא צריך לשחרר. יש עילת שיבוש שעדיין קיימת. הטענה שהבעל והבן נמצאים במעצר זה לא מסיר את החשש. לקחת את הכל ולהגיד שהפגיעה בזכויות שלה שלקחו והחזירו הוא אמנם משהו שצריך לתת עליו את הדעת אבל זו לא הסיבה להארכת המעצר. כרגע יש צרכים חקירתיים שמחייבים את המעצר. ויש בעניינה חשד סביר. הם מבקשים 8 ימי מעצר ומספר פעולות החקירה וטיבן מצדיקות זאת והבקשה מאוזנת".

 

 

15:14

מעצרו של שאול אלוביץ' הוארך בחמישה ימים - עד יום שני, כך הוחלט בדיון בביהמ"ש היום.

 

השופטת פוזננסקי-כץ : "בפני בקשה שניה להארכת מעצר לחשוד החשוד בעבירות מרמה, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד עבירות על פי חוק איסור הלבנת הון, לפי חוק ניירות ערך ומתן שוחד. מדובר בפרשה סבוכה המקימה חשד סביר, מבוסס לעבירות שחיתות חמורה. במעגל ביצוע העבירות מעורבים רבים - כל אחד על פי חלקו ומעורבתו. יחד ביצעו עבירות שעל פי החשד שעניינם מתן שוחד, מרמה ועבירות נוספות. כפי שציינתי גם אתמול בהחלטותיי בעניינם של מעורבים האחרים, העבירות נעשו על ידי נושאי תפקידים בחברת בזק ובעלי תפקידים בכירים בשירות הציבורי. בקשת המשטרה ורשות ניירות ערך להארכת מעצר למשך 8 ימים, נסמכת על 35 פעולות חקירה שיש לבצע בעניינו של החשוד. לצד פעולות חקירה אלו הוצג בפני ביהמ"ש החשד הסביר ההולך ומתחזק - בדו"חות סודיים שהוגשו לפניי".

 

 

שאול אלוביץ' בביהמ"ש היום שאול אלוביץ' בביהמ"ש היום צילום: איי אף פי

 

עוד אמרה השופטת כי בא כוח החשוד הסכים עם פתח הדיון להארכת מעצר מתונה מזו המבוקשת ועד ליום שני הקרוב - המועד בו נקבע דיון בעניינם של הנדלר ושורר. "בא כוח החשוד הבהיר כי אין בכך כדי לאשר את החשדות הנטענות כלפי אלוביץ'. אמנם נציגי הרשות והמשטרה לא נתנו הסכמתם להארכת מעצר מצומצמת ואולם בנסיבות הכוללות של התיק שלפני מצאתי להאריך מעצרו של החשוד עד יום שני".

 

 14:56

 

עו"ד ז'ק חן, פרקליטו של אלוביץ': "אלוביץ' נמצא מיום ראשון במעצר. גם היום, כמו בימים הקודמים הוא מכחיש את החשדות וטוען שלא עבר עבירה. גרסתו מאוד מפורטת ומוקלטת. התמלילים עצמם לא מול עיני ביהמ"ש אלא רק תמצית. אלוביץ' מבקש להקל על בני משפחתו, אשתו ובנו שגם הם עצורים ויכול להיות קשר להארכת המעצר של כולם להארכת המעצר שלו - מהטעם הזה ולמרות שהוא כופר - הוא מסכים להארכת מעצר קצובה - חמישה ימים מהיום".

 

השופטת רונית פוזננסקי-כץ: "מהחומר שנמצא מול עיני החשד בעיניינו של אלוביץ מתחזק. הוא מתחזק ויש פעולות חקירה לביצוע שאותן ניתן לשבש".

 

עו"ד חן: "צריך פיקוח על המעצר של ביהמ"ש והמשטרה צריכה לפעול כדי לבצע את הפעולות. פורסם שיש עד מדינה, ופורסמו תמלילי עדותו לכאורה. לא יגרע כלום אם אדם בן 70 שנמצא כבר חמישה ימים במעצר ישב עוד חמישה ימים במעצר, בתנאים קשים מאוד כשהוא לא ישן כי מגיע מאוחר, ונחקר 11 שעות ביממה - עד שהם נשברים והופכים לעדי מדינה רק כדי להפסיק את הסיוט הזה. עוצרים אותו ואת בנו ואת אשתו ומספרים לו שחייו הסתיימו ושכשהוא משתחרר הוא ילך לעבוד בסופרמרקט. אנחנו חייבים למצוא את האיזון הנכון ולראות איך ניתן לקצר עד כמה שניתן את הסבל הזה ברמה שלא תפגע בחקירה".

 

חן הוסיף: "הלקוחות שלנו הם כמו ברווזים במטווח בשלבים האלה. מספרים להם שהחיים נהרסו, קושרים להם ידיים ורגליים, ואחר כך עוד שנה שנתיים יגיעו הארגזים והדברים יכנסו לפרופורציה. ואז גם יגידו שההר הוליד עכבר".

 

השופטת פוזננסקי-כץ: "או שכן או שלא. אבל אתה לוקח אותנו שנתיים קדימה וזו לא הבעיה שלי כעת".

 

נציג רשות ני"ע, ערן שחם שביט: "הבקשה מידתית ומאוזנת. ביהמ"ש רואה את הדוחות הסודיים שהוגשו ויודע שהפעולות נדרשות. העובדה שאלוביץ נחקר שעות ארוכות זה בדיוק כדי למצות את ימי החקירה, אחרת היו אומרים שלא מנצלים את ימי החקירה. התיק מלווה על ידי הפרקליטות. לוחות הזמנים שונים מהתיק הקודם ואין כוונה למשוך את הזמן שנתיים".

 

נציג להב והרשות יצאו להתייעץ אם אפשר להסכים על הארכת מעצר עד יום שני (לחמישה ימים).

 

14:05

מעצרו של ניר חפץ הוארך בארבעה ימים עד יום א', זאת במסגרת החשדות נגדו בתיק גרסטל, כך קבע שופט המחוזי עלאא מסארווה.

 

השופט עלאא מסארווה אמר בהארכת המעצר: "בפני בקשה להארכת מעצרו של החשוד פעם נוספת לאחר שנעצר בחשד לביצוע עבירות של קשירת קשר לפשע ושוחד. בדיון הקודם הארכתי את מעצרו עד היום כי קבעתי שיש חשד סביר לביצוע העבירות המיוחסות לו. מעצרו הוארך בחופף למעצרו בתיק האחר. היום התבקשתי להאריך מעצרו מחדש עוד בטרם נידון עניינו בקשר לתיק 4000. עיינתי בחומרי החקירה שנוספו ודעתי שעדיין קיים חשד סביר. מבלי להיכנס לפרטים, אומר כי לכל הפחות יש הערכות כי החשד הסביר עדיין קיים.

 

"באשר לעילת המעצר האירוע התקיים לפני למעלה משנתיים והוא אירוע נקודתי. לנוכח החשדות המיוחסים לחשוד, ועל פי הפסיקה, קיים חשד בעבירות מסוג זה לשיבוש החקירה. מצאתי כי יש 3 פעולות חקירה מתוך כ-20 החשופות לשיבוש. אכן מדובר בעבירות שמצביעות על אירוע חמור במיוחד ואולם הבחינה היא קונקרטית ומתייחסת לצרכי חקירה ולהצדקת המעצר בצל פעולות החקירה. מצאתי להאריך את מעצרו ב- 4 ימים".

 

ברק כהן מ"באים לבנקאים" קרא לאלוביץ "שודד", לפני שהחל הדיון ואמר לו שיחתום על הסכם עד מדינה. פרקליטיו של אלוביץ, עו"ד זק חן אמר "תתבייש".

 

 

13:54

המשטרה: ניר חפץ לא משתף פעולה בחקירתו. חפץ ששימש כיועץ התקשורת של ראש הממשלה בנימין נתניהו הוא חשוד מרכזי שעומד במרכזה של הצעת השוחד. כעת מתנהל הדיון  בהארכת מעצרו של חפץ בפני השופט עלאא מסארווה. מדובר בדיון לגבי תיק 1270 בו חשוד חפץ בהצעת השוחד לגרסטל, המשטרה מבקשת הארכת מעצר של 6 ימים לגבי פרשה זו. לגבי פרשת 4000 עדיין לא ידוע.

 

 

ניר חפץ בדיון בהארכת מעצרו ניר חפץ בדיון בהארכת מעצרו צילום: ירון ברנר

 

13:40

 

המשטרה מבקשת מבית משפט השלום בתל אביב להאריך את מעצרו של שאול אלוביץ' ב-8 ימים נוספים, ואת מעצרו של ניר חפץ ב-6 ימים. 

 

10:50

 

מגיש מהדורת החדשות לשעבר של אתר "וואלה", דב גילהר, הגיע למסור עדות ברשות לניירות ערך במסגרת פרשת בזק. אבי אלקלעי, ששימש כעורך ראשי באתר ומשמש כעורך בכיר בו כיום, מסר את עדותו הבוקר.

  

דב גילהר מגיע לרשות ני"ע דב גילהר מגיע לרשות ני"ע צילום: אביגיל עוזי

 

08:30

 

חוקרי רשות ניירות ערך ולהב 433 יבקשו היום (ה') להאריך את מעצרם של בעל השליטה בבזק, שאול אלוביץ', אישתו איריס, בנו אור וכן את מעצרו של יועץ התקשורת ניר חפץ. במקביל הוארך אמש מעצרו של עד המדינה שלמה פילבר ב-15 יום שבהם יספק את גרסתו לחוקרים.

 

בני משפחת אלוביץ' וחפץ עצורים מתחילת השבוע – אז הוארך מעצרם עד היום ב-14:00. החוקרים צפויים לבקש את הארכת מעצרם למשך מספר ימים כפי שעשו אתמול בעניינם של מנכ"לית בזק סטלה הנדלר וסמנכ"ל הפיתוח העסקי עמיקם שורר.

 

נזכיר כי במהלך השבוע ביקשה המשטרה להאריך את מעצרו של חפץ על רקע הסתעפות הפרשה לחשד החשד לפיו הציע לשופטת בדימוס הילה גרסטל להתמנות לתפקיד היועמ"ש בתמורה לסגירת תיק המעונות בו מעורבת אשת רה"מ, שרה נתניהו. אולם במקרה זה בית המשפט לא קיבל את עמדת החוקרים והורה להם לבקש הארכה נוספת לגביו רק היום – בתום ימי המעצר שנקבעו לו.

  

ניר חפץ בביהמ"ש ניר חפץ בביהמ"ש צילום: אוראל כהן

 

אתמול דן בית משפט השלום בתל אביב בהארכת מעצרם של הנדלר ושל שורר וקיבל במלואה את בקשת המשטרה להאריך את מעצרם ב-6 ימים נוספים. לפי השופטת רונית פוזננסקי-כץ החומרים הסודיים הרבים שהוצגו בפניה מצביעים על חשד סביר לגבי המעורבים שרק הלך והתחזק בימים האחרונים.

 

"כעת", כתבה השופטת, "משצו איסור הפרסום הוסר, ניתן לומר בפה מלא כי מדובר בפרשה המקימה חשד סביר מבוסס ואף מעבר לכך לשחיתות חמורה".

 

השופטת הוסיפה: "במעגל ביצוע העבירות מעורבים רבים, כל אחד על פי חלקו, כל אחד על פי תרומתו. יחד ביצעו עבירות, כך על פי החשד, שעניינן מתן שוחד, מרמה והפרת אמונים ועבירות לפי חוק ניירות ערך ועוד".

 

מימין: אור ואיריס אלוביץ' מימין: אור ואיריס אלוביץ' צילום: אוראל כהן

 

שאול אלוביץ' בביהמ"ש שאול אלוביץ' בביהמ"ש צילום: אוראל כהן

 

בעניינו של מנכ"ל משרד התקשורת המושעה שלמה פילבר, שחתם בימים האחרונים על הסכם עד מדינה התקיים גם כן דיון בהארכת מעצרו בהעדרו. במסגרת זו הוארך מעצרו ב-15 יום נוספים שבמהלכם יספק את עדותו בפני חוקרי המשטרה ורשות ני"ע. במקביל לדיון בעניינו הוציאה השופטת פוזננסקי-כץ צו איסור פרסום האוסר לפרט את תנאי כליאתו או שחרורו ואף אוסר לפרסם את פרטי ההסכם שנחתם עמו כמו גם את פרטי העדות שימסור.

 

שלמה פילבר בביהמ"ש שלמה פילבר בביהמ"ש צילום: אוראל כהן

 

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x