$
בארץ

טבע מודה במעורבותה בפרשת השוחד בחו"ל: תשלם 75 מיליון ש' ולא תעמוד לדין

החברה חתמה על הסדר עם משרד המשפטים - בדומה לזה שאליו הגיעה בארה"ב, שם שילמה כחצי מיליארד דולר; במסגרת זו, הודתה טבע בתשלום שוחד לעובדי ציבור ברוסיה, אוקראינה ומקסיקו

תומר גנון 09:2815.01.18

חברת טבע תשלם קנס של 75 מיליון שקל ולא תעמוד לדין בישראל על מתן שוחד לעובדי ציבור זרים ברוסיה ואוקראינה. כך עולה מהסדר מותנה להפסקת הליכים שעליו חתמה אתמול (א') החברה מול הפרקליטות.

 

לפי ממצאי חקירה שנערכה בארה"ב, חברת טבע שילמה תשלומים מושחתים לעובדי ציבור ברוסיה ובאוקראינה, וכן ביצעה תשלומים לא נאותים במקסיקו ובכך יצרה לעצמה רווח בסך שלא פחת מ-220 מיליון דולר. חלק מתשלומים אלה, ששולמו על ידי חברות בנות זרות בבעלות מלאה של החברה, לא תוארו כהווייתם ברישומי החברות, אלא הוצגו כהוצאות לגיטימיות, בעוד שרישומי החברות הבנות הזרות אוחדו לדוחותיה של טבע.

מה דעתך על מניית טבע:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

 

בשנת 2016 נקשרה החברה בהסדר מול רשויות אכיפת החוק בארצות הברית, שבמסגרתו שילמה בגין מעשיה אלה, קנס והחזר הכנסות אשר הסתכמו בסך של למעלה מחצי מיליארד דולר. בעקבות ממצאי החקירה בארה"ב הוחלט לפתוח בחקירה גם בישראל שתבחן את השלכות הפרשה בישראל. לפי ההסדר שנחתם, המהווה תחליף להעמדה לדין, חברת טבע מודה במעורבותה בפרשה, כפי שהודתה בארה"ב, ומתחייבת לשלם סכום בסך של 75 מיליון שקל כקנס. לפי הפרקליטות תשלום זה ימצה את ההליכים הפליליים נגד החברה או כל חברה קשורה אליה. תשלומי השוחד לפי ההסדר עם האמריקאים היו בין 2007 ל-2012.

 

על פי הודעת הפרקליטות ההחלטה להתקשר בהסדר עם חברת טבע "התבססה על נסיבותיה הייחודיות של הפרשה בעניינה של החברה. ראשית, החברה כבר שילמה סכומים ניכרים לרשויות אכיפת החוק בארצות הברית. מדובר בסכום עתק של חצי מיליארד דולר. סכום זה שולם בעקבות הסדר שנחתם בינה לרשויות ארה"ב, הדומה להסדר שנערך עתה בישראל".

 

 

טבע טבע צילום: בלומברג

 

 

"שנית, החברה שיתפה פעולה במהלך החקירה, ובעקבותיה יישמה בשנים האחרונות תוכנית ציות מעמיקה, יסודית ומקיפה אשר נועדה להגן על החברה וחברות הבת שלה מפני הפרות עתידיות.

 

"שלישית החברה נקטה פעולות שכללו את סיום קשריה העסקיים הבעייתיים עם מספר גורמים חיצוניים, סיום העסקה של העובדים הרלבנטיים שהיו מעורבים בפעילות הפסולה, החלפת ההנהלה במספר חברות בנות והפסקת הפעילות במספר מדינות.

 

"כמו כן יושם בחברה מבנה ארגוני גלובלי עם שרשרת ניהול המיועדת להפחית סיכונים. החברה דאגה כי עשרות אלפי עובדים יוכשרו בנושא ציות ואכיפה ויובהרו להם צעדים למניעת שחיתות, כחלק ממאמצי ההטמעה של תרבות ציות ואכיפה בחברה.

 

על פי הודעת הפרקליטות: "עוד נלקח בחשבון מצבה של החברה, אשר עודנה מעסיקה עובדים רבים בישראל, והשלכות קשות אשר עלולות היו להיגרם לה לו היו נמשכים הליכי האכיפה כנגדה, זאת בשים לב גם למצבה הכספי הנוכחי ולהליכי ההתייעלות שהיא מבצעת. כחברה גלובלית, הרשעתה בפלילים של החברה כיום עלולה לגרום לה לנזקים משמעותיים.

 

"במסגרת ההסדר עם התביעה לקחה חברת טבע אחריות לחלקה בעבירות ונטלה על עצמה סנקציה כספית משמעותית נוספת לזו שהוטלה עליה בארה"ב, כביטוי מעשי לנטילת האחריות על המעשים. יש לזכור כי העונש המקסימלי שניתן היה להטיל על החברה גם אם הייתה מועמדת לדין ומורשעת, הוא עונש של קנס. ואכן, במסגרת ההסדר, החברה התחייבה לשלם סכום משמעותי מאד לקופת המדינה.

 

"לאור שיקולים אלה ותנאי ההסדר ובנסיבותיו המיוחדות של מקרה זה, סברה המדינה כי חתימת ההסדר עם טבע עונה על האינטרס הציבורי בנסיבות העניין. זאת, כאמור, בעיקר בשים לב לכך שהחברה הגיעה זה מכבר להסדר דומה עם רשויות ארה"ב בגין אותם מעשים ממש ובשים לב לכך שהחברה כבר שילמה סכום כסף של חצי מיליארד ש"ח בגין מעשיה.

 

התיק נוהל בידי עוה"ד יהונתן תדמור ונועה זיו מפרקליטות מיסוי וכלכלה ועוה"ד ציפי גז מרשות ניירות ערך.

 

מטבע נמסר: "בעקבות ההסדר אליו הגיעה החברה עם הרשויות בארה"ב בעניין ה FCPA בדצמבר 2016 בהקשר לתשלומים לא נאותים שאירעו בתקופה שהסתיימה בשנת 2012, הודיעו רשויות החוק בישראל על פתיחת חקירה הנוגעת לאותן סוגיות. היום אנו מודיעים כי החברה הגיעה להסדר עם הרשויות בישראל המסיים את החקירה נגד החברה.

 

"יצוין כי בעקבות החקירה בארה"ב, החברה יישמה תכנית ציות ואכיפה מעמיקה, יסודית ומקיפה בסטנדרטים גבוהים מאוד אשר נועדה להגן על החברה וחברות הבת שלה מפני הפרות עתידיות. יודגש כי כל העובדים אשר היו מעורבים ביודעין במעשה הפסול אינם עובדים עוד בחברה.

 

"החקירה וההסדר אינם בעקבות עובדות חדשות, הם מתייחסים לעובדות אשר נכללו בעקבות ההסדר אליו הגיעה החברה עם הרשויות בארצות הברית בעניין ה FCPA בדצמבר 2016".

 

מעוה"ד נתי שמחוני וירון ליפשס המייצגים את טבע נמסר: "שמחים אנו כי פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה), ראתה עמנו את הדברים עין בעין. מדובר בהסדר נכון וראוי, המשרת אף את האינטרס הציבורי בכללותו. בכך, מתייתר ההליך הפלילי וניתן לברך על המוגמר".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x