$
בארץ

"אי סדרים בניהול תקציב עיריית טבריה ופגיעה בשירותים לתושבים"

המבקר מצא כי בשנים 2016-2015 טבריה פעלה ללא תקציב מאושר זאת תוך יצירת מצג מטעה לגבי מצבה הפיננסי לאחר שחלק מההוצאות שלה והחובות לספקים לא נרשמו כמו שצריך

עמרי מילמן 16:0121.11.17

אי סדרים בניהול התקציב, ניגוד עניינים של חבר מועצה ופגיעה בשירותים לתושבי טבריה, כך עולה מדו"ח מבקר המדינה שמתפרסם היום ועוסק בין היתר בעיריית טבריה. המבקר מצא כי בשנים 2015-2016 טבריה פעלה ללא תקציב מאושר לאחר שהוא לא אושר במשרד הפנים.

 

עוד עולה מהדו"ח כי העירייה יצרה מצג מטעה לגבי מצבה הפיננסי לאחר שחלק מההוצאות שלה והחובות לספקים לא נרשמו כמו שצריך, כאשר חלק מהחובות לספקים נמחקו מספרי החשבונות ללא כל הנמקה למחיקה. לא רק שהעירייה לא אישרה את התקציב לאותן שנים היא גם העבירה מיליוני שקלים לתמיכה בגופים שונים (לא עירוניים) על ידי תשלום הוצאות שונות כמו חשמל ומים ללא פיקוח ובקרה וללא שקיפות בניגוד לנהלים של משרד הפנים.

 

מבקר המדינה נזף גם במשרד הפנים ש"כשל בתפקידו לפקח על התנהלותה הכספית של העירייה, זאת למרות שכבר העירו לו על כך בדו"ח מבקר משנת 2013. גם עיריית טבריה ננזפה בדו"ח מ-2015. 

יוסף בן דוד ראש עיריית טבריה יוסף בן דוד ראש עיריית טבריה צילום: עיריית טבריה

 

למעשה, המבקר העיר על כך גם לעיריית טבריה בין השנים 2015-2012 בכמה דוחות ביקורת, אולם ראש העיר לא מינה צוות לתיקון אותם ליקויים. רק בדצמבר 2016 בעקבות הביקורת הנוכחית של מבקר המדינה מונה צוות כזה.

 

עוד עולה מדו"ח המבקר כי העירייה לא ביצעה פרויקטים בסכום של כ-81 מיליון שקל מתקציבים שהגיעו ממשרדי הממשלה לפיתוח העיר. הפרויקטים בתחומי המלחמה בקטל בדרכים, לחינוך, לאוכלוסיות מחולשות ועוד.

 

מבקר המדינה גם מצא כי אחד מחברי המועצה, דוד אוחנה פעל בניגוד עניינים כחבר בעמותה המקבלת תמיכה מהעירייה. אוחנה טיפל במהלך כהונתו במועצה בנושא שונים הקשורים לעמותות שקשורות אליו, כמו למשל דיון על תשלום חובות המים שלהם גם כחבר מועצת העירייה וגם כנציג העמותה.

 

בדו"ח כותב המבקר כי "ממצאי הביקורת מצביעים על ליקויים חמורים בכל התחומים שנבדקו ובראשם אי סדרים חמורים בניהול הכספים, אי טיפול העירייה בליקויים שעליהם הצביעו גורמי הביקורת השוני והעברת כספי עירייה שלא כדין לגופים שאינם עירוניים". עוד הוסיף המבקר כי "על משרד הפנים לחקור ביסודיות את הסיבות למצב החמור שאליו הגיעה העירייה ולעשות 'בדק בית' בעירייה, ובראש ובראשונה בתפקוד גזברות העירייה".

 

מעיריית טבריה נמסר בתגובה כי היא "מברכת על הדו"ח הרציני והמעמיק של מבקר המדינה על פעולותיה של העירייה בתקופה האמורה. כפי העולה מהדו"ח, העירייה פעלה ופועלת לתיקון תחלואי העבר. בין היתר, פעלה לחילופי גברי בבעלי התפקידים בשדרה הניהולית הבכירה, לרבות מינוי גזבר ומנכ"ל חדש אשר החלו בתפקידם לאחרונה ופועלים לתיקון ושיפור התנהלות העירייה. בעקבות פעולות העירייה ירד הגרעון של העירייה בעשרות מיליוני שקלים ונפרעו הלוואת עבר, שנלקחו בקדנציה הקודמת ויש שיפור ניכר בהכנסות ועליה בשיעור גביית המיסים העירוניים המגיעים לאומדן של כ-95%".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x