דעות

דרושה הסדרה מהירה למיסוי Airbnb

גם אם השכרת דירות Airbnb אינה יכולה להיחשב כהשכרה למגורים, הרי שבעלי הדירות עשויים להיות זכאים להטבה של מע"מ בשיעור אפס, על הלנה של תייר ב"בית מלון". על רשות המסים לקבל החלטות מהירות בנושא

מאורי עמפלי ושי ארז 07:1506.10.17

Airbnb הוא תופעה מרכזית בתחום התיירות בשנים האחרונות, והפך "שם גנרי" לכל הפעילות של השכרת דירות מגורים לתקופות קצרות.

 

 

 

כיום, מלבד אנשים המשכירים את ביתם דרך החברה, יש לא מעט ישראלים העוסקים בתיווך בין בעלי דירות Airbnb לבין שוכרים לטווח קצר. בנוסף, יש תושבי ישראל שמשכירים דירות Airbnb בחו"ל.

 

כמו לכל תופעה כלכלית, גם לתופעת דירות ה-Airbnb ישנם היבטי מס רבים, אולם נראה כי לרשות המסים לא אצה הדרך להתייחס לשאלות המיסוי הרבות הקיימות בנושא, למרות התפתחותה המהירה של התופעה והצורך הדחוף בהסדרת היבטי המס השונים שלה.

 

ראשית, נשאלת השאלה האם השכרה לטווח קצר של דירת Airbnb היא השכרה למגורים, אשר מקנה הטבות מס שונות – פטור ממע"מ, פטור ממס הכנסה (אם דמי השכירות אינם עולים על 5,010 שקל בחודש) או מס הכנסה מוטב בשיעור 10%.

 

אמנם בפסיקה נקבע שדירת נופש המושכרת לתקופות קצרות אינה דירה המשמשת למגורים לצרכי מס רכישה, אך בעלי הדירות באותם מקרים היו מנועים לעשות שימוש בדירות במרבית ימות השנה, בשל הגבלה חוזית או תכנונית.

 

בנוסף, כאמור, פסקי הדין האמורים עסקו במס רכישה בהקשר של חוק מיסוי מקרקעין, וכלל לא בטוח שהאמור בהם יחול גם בהקשר של מס הכנסה ומע"מ.

 

 צילום: airbnb

 

הטבה של מע"מ בשיעור אפס

 

גם אם השכרת דירות Airbnb אינה יכולה להיחשב כהשכרה למגורים, הרי שבעלי הדירות עשויים להיות זכאים להטבה של מע"מ בשיעור אפס, על הלנה של תייר ב"בית מלון".

 

חוק מע"מ קובע ש"בית מלון" הוא "לרבות פנסיון, בית מרגוע, בית אירוח או כיוצא באלה שבו מלינים בדרך כלל בתמורה לפחות חמישה אנשים". מכאן שאין מניעה לטעון שגם דירת Airbnb המשמשת להלנת תיירים נחשבת "בית מלון".

 

לפי הוראות הפרשנות של רשויות מע"מ, צימר הכולל יחידה אחת ייחשב כ"בית מלון" אם גודל היחידה מאפשר לינה של 5 אנשים לפחות. הקריטריונים הם שטח רצפה מינימלי של 14 מ"ר (ללא שירותים ומטבחון) לשתי מיטות, ו- 4 מ"ר לכל מיטה נוספת, דהיינו שטח רצפה של לפחות 26 מ"ר ללא שירותים ומטבחון).

 

לפיכך, דירת Airbnb ששטחה (ללא שירותים ומטבחון) הוא 26 מ"ר עשויה להיחשב כ"בית מלון", ובעליה יהיה זכאי למע"מ בשיעור אפס על השכרתה, כל עוד היא מושכרת לתייר כהגדרתו בחוק ("תייר" הוא אדם ששוהה בישראל לישיבת מעבר – עד 5 ימים, לישיבת ביקור - עד 3 חודשים, או למי שפטור מאשרת כניסה לישראל - למשל, בעלי תפקיד דיפלומטי).

 

גם מתווכי דירות Airbnb עשויים להיות זכאים להטבה של מע"מ בשיעור אפס, על מתן "שירותי סוכנות נסיעות" לתייר.

 

לפי חוק שירותי תיירות, "שירותי סוכנות נסיעות" כוללים בין השאר הזמנת שירותי לינה בבתי מלון בישראל או מחוץ לישראל, ומתן ייעוץ מקצועי בנושא. היות שדירת Airbnb יכולה להיחשב בתנאים מסוימים "בית מלון", אזי מתווך דירות Airbnb עשוי להיחשב כמי שנותן שירותים של סוכנות נסיעות.

 

גם תושבי ישראל, המשכירים דירות Airbnb בחו"ל, עשויים להיות זכאים למס הכנסה מוטב בשיעור 15%. בהקשר זה לא נדרש שהנכס המושכר ישמש למגורים, אך נדרש שהכנסת השכירות לא תהיה הכנסה מעסק.

 

לאור החשיבות הרבה שיש לתופעת דירות ה- Airbnb למיצובה של ישראל כמדינת תיירות, על רשות המסים לקבל החלטות מהירות בנושא, ולהבהיר לציבור מהם כללי המיסוי החלים על התופעה.

 

הכותבים הם עורכי דין ממשרד עמפלי, המתמחה בדיני מסים

בטל שלח
    לכל התגובות
    x