$
בארץ

שיעור הזכאים הערבים לבגרות עלה ב־11% בחמש שנים

לפי מרכז טאוב, החינוך במגזר הערבי רשם שיפור ניכר על אף פערי תקצוב. עם זאת, רק 14% מהתלמידים הערבים עברו את הבגרות באנגלית

שחר אילן 07:0730.08.17

למרות פערים משמעותיים בתקצוב בין המגזר היהודי למגזר הערבי, נרשם שיפור ניכר בהישגים של החינוך הערבי. כך עולה ממחקר של נחום בלס, מבכירי חוקרי החינוך בישראל, ממרכז טאוב למחקר חברתי.

 

לפי המחקר, התקציב השנתי לתלמיד בחינוך היסודי עומד על כ־20 אלף שקל בחינוך היהודי לעומת 16 אלף שקל בחינוך הערבי, ואילו בתיכון התקציב עומד על 27 אלף שקל לתלמיד יהודי לעומת 21.5 אלף שקל לתלמיד ערבי. למרות זאת, שיעור הניגשים לבגרות במגזר הערבי עומד 81%, קרוב לשיעור הניגשים במגזר היהודי שעומד על 84%. עוד על פי המחקר, שיעור הזכאים לבגרות במגזר הערבי גדל מ־39% ב־2010 ל־50% ב־2015. שיעור הזכאים במגזר היהודי עמד ב־2015 על 62.4%, כשהפער העיקרי הוא בבחינות באנגלית. שעור התלמידים היהודים שעברו את בחינת הבגרות באנגלית עומד 58%, לעומת 14% במגזר הערבי.

 

 

 

עליה דרמטית נרשמה גם בשיעור מקבלי התארים האקדמיים במגזר הערבי. שיעור מקבלי התואר הראשון הערבים ממכללות עמד ב־2010 על 4% מכלל הבוגרים, ואילו ב־2015 עמד על 11%; שעור מקבלי התואר השני מאוניברסיטאות גדל באותה תקופה מ־5% ל־9%; ושעור מקבלי הדוקטורט הוכפל מ־2% ל־4%.

 

עוד עולה מהמחקר של בלס כי שיעור הלומדים בגילאי 4—5 במגזר הערבי עלה מאז 1990 ב־63% ל־93%. בכך הוא כמעט השתווה לנתון הלומדים בגילאי 4—5 במגזר היהודי, העומד על 97%. בנוסף, המחקר מעלה כי הפערים בין המגזרים מצטמצמים כאשר משווים בין המגזרים לפי רמות סוציו־אקונומיות דומות. כך, לדוגמה, הפער במבחני המיצב באנגלית מצטמצם במחצית כאשר משווים רק את הרמה הסוציו־אקונומית הנמוכה של שני המגזרים.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x