$
בארץ

מכונת ההימורים של הפיס נותנת פחות בחזרה

ההכנסות של הטוטו והפיס מהימורים ב־2016 חצו לראשונה את רף 10 מיליארד השקלים. למרות העלייה בהכנסות, מפעל הפיס צמצם את היקף המענקים וההקצבות שהעביר בשנה החולפת לציבור

שחר אילן 08:1608.06.17

ההכנסות מהימורים חוקיים חצו ב־2016 את רף ה־10 מיליארד שקל והגיעו לשיא של כל הזמנים: 10.5 מיליארד שקל בשנה - כך עולה מדו"חות מפעל הפיס ומנתונים של המועצה להסדר ההימורים בספורט (הטוטו) לשנת 2016. הכנסות אלו מורכבות מההכנסות המשולבות של הפיס והטוטו.

 

אף שנרשמה עלייה בהכנסות, מדובר בקצב צמיחה נמוך משמעותית מהשנה שעברה, אז גדלו ההכנסות מהימורים ב־12.3% לעומת השנה שעברה, בעוד שב־2016 גדלו ההכנסות ב־6.6% לעומת השנה שעברה.

 

הנתונים שפורסמו מכילים נתונים המתייחסים לתקופה שלפני הרפורמה בהימורים החוקיים, שנכנסה לתוקף בתחילת השנה. בין השאר, הרפורמה ביטלה את מכונות המזל של הפיס ואת מרוצי הסוסים של הטוטו. העלייה בהכנסות מהימורים צפויה להיבלם ב־2017 עקב ביטולים אלו וכן בשל הגבלות שהוטלו על פרסום הימורים.

 

אף שב־2016 הרפורמה טרם נכנסה לתוקף, לפי בכיר בטוטו הדיונים עליה כבר הביאו להאטה בפעילות בתחום. "זה הרחיק אנשים", אמר הבכיר. "הדיבורים על כך שהימורים זה כסף מזוהם התחילו במרץ־אפריל וזה יצר דה־לגיטימציה. השוק עבר זעזוע".

 

עוזי דיין יו"ר מפעל הפיס עוזי דיין יו"ר מפעל הפיס צילום: עמית שעל

 

יו"ר מפעל הפיס עוזי דיין חושב אחרת מאותו בכיר בטוטו. "אני לא יודע אם הרפורמה השפיעה על ההכנסות ב־2016", אמר. "קשה להגיד שלא, אבל אני לא יודע להגיד אם יכולנו להרוויח יותר". לדבריו, השינוי העיקרי שהורגש ב־2016 הוא ירידה משמעותית בלוטו־מאניה, הגרלות לוטו שהפרס הראשון בהן הוא בגובה של יותר מ־20 מיליון שקל. הגרלות אלו מניבות את רוב הרווחים לפיס מהלוטו. דיין דווקא מרוצה מההאטה הזאת: "עלייה של 12% זה יותר מדי. יש לנו צמיחה מוצעת סבירה משנה לשנה. אסור לגדול יותר מדי", אמר.

 

ב־2015 גדלו הכנסות מפעל הפיס מ־6.2 מיליארד שקל ל־6.9 מיליארד שקל, עלייה של 10.4%. ב־2016 ירדה הצמיחה הזאת כמעט בחצי, ל־5.8%, וההכנסות הגיעו ל־7.3 מיליארד שקל. באשר לטוטו, ב־2015 עלו הכנסות הארגון ב־17% ל־3 מיליארד שקל, לעומת 2.55 מיליארד שקל ב־2014. ב־2016 הצטמצמה הצמיחה הזאת כמעט בחצי, ל־8.7%, והכנסות הטוטו הגיעו ל־3.24 מיליארד שקל. בחישוב ההכנסות מכלל ההימורים החוקיים נרשמה עלייה של 12.2% ב־2015, אז הגיעו ההכנסות ל־9.9 מיליארד שקל, לעומת 8.8 מיליארד שקל ב־2014. כאמור, ב־2016 עלו ההכנסות ב־6.6% בלבד, ל־10.5 מיליארד שקל.

 

המדד עדיין גבוה

 

למרות ההאטה לעומת 2015, ההכנסות מההימורים החוקיים עלו בקצב גדול יותר ממדדים רלבנטיים אחרים להשוואה. כך למשל, אוכלוסיית ישראל גדלה ב־2016 ב־2% בלבד והשכר הממוצע ב־2.4%.

 

איציק לארי מנכ"ל טוטו איציק לארי מנכ"ל טוטו

 

הרפורמה בהימורים החוקיים היתה חלק מחוק ההסדרים שעבר בתקציב השנה האחרונה. הרפורמה נוצרה כחלק מהשקפתו של שר האוצר משה כחלון, שלפיה הימורים ממכרים מהווים פגיעה בעיקר בשכבות החלשות. במסגרת הרפורמה בוטלו שני המפעלים שנחשבו בעיני האוצר לממכרים ביותר - מכונות המזל של הפיס וההימורים על מרוצי סוסים של הטוטו. כמו כן, הוטלו מגבלות על פרסום הימורים והמדינה משכה סכומים גדולים מעודפי הכספים של שני המפעלים.

 

שתי הרפורמות נכנסו לתוקף בראשית השנה. הרפורמה בטוטו עוגנה בחוק המסדיר את פעילותו בעוד הרפורמה בפיס בוצעה בחלקה הגדול במסגרת חידוש תנאי הסדר ההפעלה של המפעל עם המדינה. עם זאת, ההימורים על מרוצי סוסים עדיין נמשכים, עד שיושג הסדר עם GBI, החברה הבריטית המפעילה אותם. בעוד באוצר מצפים שהרפורמה תביא לירידה בהיקף ההימורים, בפיס ובטוטו עלו טענות שהיא בעיקר תוביל להתחזקות הימורים בלתי־חוקיים.

 

מחזירים פחות

 

אחד הנימוקים העיקריים להצדקת קיומם של הימורים חוקיים הוא העובדה שההכנסות שמגיעות מהם מוקדשות למטרות ציבוריות: בניית כיתות ומבני ציבור במקרה של הפיס ותמיכה בספורט הישראלי במקרה של הטוטו. קצב הצמיחה של ההכנסות מההימורים אמנם נבלם והגיע רק ל־6.6%, אך בשנה שעברה חילקו שני הגופים מענקים והקצבות של 2.37 מיליארד שקל, ירידה של 0.7% לעומת 2015, אז עמד הסכום על 2.38 מיליארד שקל. מדובר היה בעלייה של 13% לעומת 2014.

 

 

בהתאם, שיעור ההקצבות מתוך ההכנסות מהימורים חוקיים ירד מ־25% ב־2015 ל־22.5% ב־2016. הגוף האחראי לירידה בהקצבות הוא הפיס, שהעביר ב־2016 סכום של 1.78 מיליארד שקל, ירידה של 2.7% לעומת 1.83 מיליארד שקל ב־2015. זו היא הפעם הראשונה מזה שנים רבות שנרשמה ירידה בהקצבות.

 

לסמנכ"ל הכספים של הפיס דב קרומר יש הסבר לתופעה. לדבריו, חלק מהעלייה בהכנסות של 2015 נבע מכך שנכללו בה גם סכומים שהוקצבו ב־2014, אבל לא נכנסו למאזנים מסיבות חשבונאיות. לפי ההסבר של קרומר, ב־2016 לא היתה האטה בצמיחת ההכנסות אלא דריכה במקום.

 

ואולם, הטענה הזאת לא מסבירה למה לא היתה עלייה במענקים ובהקצבות, בניגוד לשנים קודמות. מכיוון שרווחי שני המוסדות מופנים למענקים, יש לחפש את התשובה בירידה ברווחיות או בתוספת הוצאות. ואכן, בדו"חות נרשמה ירידה של כ־50 מיליון שקל ברווחי מכונות המזל. ירידה זו נובעת מכך שהפסקת ההגרלות הביאה לחישוב של כל המכונות כפחת בסכום של 57 מיליון שקל.

 

בטוטו, לעומת זאת, נרשמה עלייה קלה של 6% בהעברות לאגודות הספורט והתאחדויות הספורט, מ־554 מיליון שקל ל־586 מיליון שקל. זאת לעומת עליות של כ־15% בסכומי ההעברות בשתי השנים הקודמות. עם זאת, מענקי הטוטו מהווים רק 18% מהכנסותיו בעוד מענקי הפיס מהווים 24.5% מההכנסות.

 

ביטול מכונות המזל לא צפוי לגרום לפגיעה גדולה בהכנסות הפיס, אבל כן צפוי לפגוע ברווחיות. ב־2016 עמדה ההכנסה מהמכונות על 612 מיליון שקל, 8% בלבד מהכנסות הפיס. לעומת זאת, הרווחים מהמכונות עמדו ב־2016 על 449 מיליון שקל, שהם 25% מרווחי הפיס. ב־2015 עמדו הרווחים מהמכונות על 495 מיליון שקל, שהיוו 27% מרווחי מפעל ההגרלות. חלק משמעותי מהירידה ברווחים יכוסה בשנתיים הקרובות באמצעות רשת ביטחון שעליה סיכמו האוצר והפיס, מתוך הנחה שעד 2019 יגדלו ההכנסות מהגרלות אחרות ויכסו על ההפסדים.

 

 

בניגוד למכונות המזל, שהפעלתן הופסקה מיד עם כניסת הרפורמה, ההימורים על מירוצי סוסים, תחת מותג Racer (רייסר), נמשכים כאמור עד לסיום המשא ומתן עם החברה הבריטית שמפעילה אותם. פעילות זו הכניסה ב־2016 סכום של 505 מיליון שקל, עלייה של 31% מהכנסות של 385 מיליון שקל מהתחום ב־2015. בסך הכל, ההכנסות מהימורי הסוסים היוו 16% מהכנסות הטוטו ב־2016, כך שעם הפסקת הרייסר יפסיד הטוטו שישית מהכנסותיו.

 

ההימורים ברשת בצמיחה

 

אחד היתרונות הגדולים של הטוטו מול הפיס הוא האפשרות לביצוע הימורים מקוונים. למרות ההאטה בקצב עליית הכנסות הטוטו, בתחום ההימורים ברשת דווקא נרשמה עלייה של 16.5%, מ־355 מיליון שקל ב־2015 ל־412 מיליון שקל ב־2016.

 

מתברר שלא רק הימורים בסוכנויות נמצאים בירידה, אלא גם הימורים במחשבים אישיים. לפי הנתונים, 67% מהימורי הטוטו אונליין ב־2016 נעשו באמצעות טלפונים חכמים.

 

בניגוד למפעל הפיס, שהכנסותיו מתפלגות בין כמה הגרלות שונות, הרוב הגדול של הכנסות הטוטו הגיע ממשחק אחד, ה־Winner (ווינר). המשחק היה אחראי להכנסות של 2.63 מיליון שקל ב־2016, כ־81% מכלל הכנסות הטוטו לאותה שנה. מדובר בעלייה של 7% בהשוואה לשנה הקודמת. לעומת זאת, משחק ה־Winner 16, שהוא הטוטו המקורי, הכניס ב־2016 סכום של 108 מיליון שקל בלבד - רק 3% מהכנסות הטוטו לשנה.

 

בניגוד לשנים קודמות, השנה לא נמשכה מגמת ההתחזקות של הטוטו על חשבון הפיס. ב־2015 גדל הנתח של הטוטו בשוק ההימורים החוקיים מ־29% ל־31%, אבל ב־2016 הוא דרך במקום.

 

הרפורמה בהימורים החוקיים צפויה לגרור ירידה בחלקו של הטוטו בשוק ההימורים החוקיים, שכן אובדן הימורי הסוסים עתיד לגרום לו ירידה של 16% בהכנסות. זאת לעומת ירידה של 8% בלבד שצפויה להירשם במפעל הפיס עקב ביטול הפעילות של מכונות המזל.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x